• infekčné ochorenia
Ochorenie

poliomyelitída (detská obrna)

Vrakúň