žena sa drží za hruď

Sarkoidóza – príznaky, diagnostika a liečba

Sarkoidóza je multisystémové zápalové ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje pľúca a vnútrohrudné lymfatické uzliny, avšak zasiahnuté môžu byť aj oči, koža, srdce a iné orgány.

Pozrite si

Interaktívny test