Stránky

Terapeutické oblasti

Oftalmológia

Lekársky odbor oftalmológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou očných ochorení.

Zobraziť viac

Aké ochorenia sem spadajú?
Medzi najčastejšie očné ochorenia radíme šedý zákal, zelený zákal, ďalekozrakosť, krátkozrakosť, rôzne vrodené chyby (astigmatizmus), ale aj civilizačné ochorenie ako syndróm suchého oka. 

S pribúdajúcim vekom sa zrak prirodzene zhoršuje, nemusí ísť však nutne o stareckú slabozrakosť (presbyopia). V praxi sa veľmi často stretávame napríklad s vekom podmienenou degeneráciou makuly, ktorá je vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou straty centrálneho videnia. 

Ako sa dá predchádzať očným ochoreniam?
Zrak si však môžeme chrániť nosením dioptrií, vhodnou stravou bohatou na antioxidanty a každoročná návšteva očného lekára (oftalmológa) by mala byť po 50. roku života samozrejmosťou.

Vekom podmienená degenerácia makuly je vo vyspelých štátoch najčastejšie ochorenie, ktoré vedie k strate videnia. Zistite viac o príznakoch a liečbe.

Interaktívny test