človek cíti bolesť na srdci a chytá sa za hruď. V popredí je ikona srdca

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu je akútna forma ischemickej choroby srdca, ktorá patrí medzi kardiovaskulárne ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) udáva, že v roku 2016 podľahlo 17,9 milióna ľudí kardiovaskulárnym ochoreniam. Štatisticky tak ide o celosvetovo prvé miesto spomedzi všetkých príčin úmrtí. Až 85 % z týchto úmrtí je pripisovaných infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhode.

Praktický prehľad potravín

Stiahnite si rozšírený zoznam potravín s rozdelením na odporúčané a nevhodné.

Zoznam potravín