sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 3.239.10.16 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )

Vyhľadať pacientsku organizáciu

 • autoimunitné ochorenia
Ochorenie

lupus

Bratislava
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

Crohnova choroba, ulcerózna kolitída

Bratislava
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Trnava
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Bratislava
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Bratislava
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Košice
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Žilina
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Banská Bystrica
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Prešov
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Martin
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu

OZ CELI-TEAM

Ochorenie

celiakia

Kremnica
Webová stránka
 • autoimunitné ochorenia
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

skleróza multiplex

Trnava
 • autoimunitné ochorenia
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

skleróza multiplex

Bratislava
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia pohybového aparátu
Ochorenie

reumatické ochorenia

Piešťany
 • civilizačné ochorenia
Ochorenie

rizikové správanie (alkohol, fajčenie, patologické hráčstvo...)

Biely Kostol
 • civilizačné ochorenia
Ochorenie

civilizačné ochorenia

Partizánke
 • vývinové poruchy
 • detské ochorenia
Ochorenie

rázštep chrbtice a vodnatieľka mozgu

Smolenice
 • detské ochorenia
Ochorenie

Deti so špeciálnymi potrebami (predčasne narodené, DMO, pervazívne vývinové poruchy, zriedkavé genetické či metabolické poruchy.

Bratislava
 • detské ochorenia
Ochorenie

pomoc detským pacientom s vážnymi neonkologickými ochoreniami

Banská Bystrica
 • detské ochorenia
Ochorenie

podpora liečby zdravotne postihnutých detí a mladých ľudí

Bratislava
 • detské ochorenia
Ochorenie

predčasne narodené deti

Bratislava
 • vývinové poruchy
 • detské ochorenia
Ochorenie

rázštep pery alebo podnebia

Kolačno
 • detské ochorenia
 • ochorenia pohybového aparátu
Ochorenie

zdravotné postihnutia (deti a mladivství)

Senec
 • onkologické ochorenia
 • detské ochorenia
Ochorenie

onkologické ochorenia (deti a mladiství)

Banská Bystrica
 • detské ochorenia
Ochorenie

detí s rôznymi vážnymi ochoreniami

Bratislava
 • onkologické ochorenia
 • detské ochorenia
Ochorenie

onkologické ochorenia (deti a mladiství)

Bratislava
 • detské ochorenia
Ochorenie

predčasne narodené deti, deti s postihnutím

Martin
 • diabetológia
 • ochorenia metabolizmu
 • detské ochorenia
Ochorenie

cukrovka (detskí pacienti)

Kežmarok
 • onkologické ochorenia
 • detské ochorenia
Ochorenie

terminálne štádia rôznych ochorení (deti)

Bratislava
 • diabetológia
 • ochorenia metabolizmu
Ochorenie

cukrovka

Bratislava
 • diabetológia
 • ochorenia metabolizmu
Ochorenie

cukrovka

Bratislava
 • diabetológia
 • ochorenia metabolizmu
 • detské ochorenia
Ochorenie

cukrovka (detskí pacienti)

Kežmarok
 • diabetológia
 • ochorenia metabolizmu
Ochorenie

cukrovka

Bratislava
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Marfanov syndróm

Bratislava
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Fábryho choroba, Pompeho choroba, Gaucherova choroba, mukopolysacharidóza, glutárová acidúria, deficit biotinidázy...

Bardejov
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Praderov-Williho syndróm

Dolný Kubín
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Epidermolysis bullosa congenita (ochorenie motýlích krídel)

Veľké Leváre
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

cystická fibróza

Košice
 • ochorenia pohybového aparátu
 • genetické ochorenia
Ochorenie

nervovosvalové ochorenia

Bratislava
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

cystická fibróza

Liptovský Mikuláš
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

tuberózna skleróza

Malacky
 • ochorenia metabolizmu
 • genetické ochorenia
Ochorenie

fenylketonúria

Bratislava
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

CDKL5, zriedkavé genetické ochorenie

Bratislava
 • ochorenia metabolizmu
 • genetické ochorenia
Ochorenie

alkaptonúria

Piešťany 
 • zriedkavé ochorenia
 • ochorenia pohybového aparátu
 • genetické ochorenia
Ochorenie

achondroplázia

Prievidza
 • neurologické ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Huntingtonova choroba

Gajary
 • hematologické ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

hemofília

Bratislava
 • genetické ochorenia
Ochorenie

primárne imunodeficiencie

Bratislava
 • vývinové poruchy
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Downov syndróm

Bratislava
 • hematologické ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

hemofília

Bratislava
 • infekčné ochorenia
Ochorenie

poliomyelitída (detská obrna)

Vrakúň
 • infekčné ochorenia
Ochorenie

HIV/AIDS a iné pohlavné choroby

Bratislava
 • kožné ochorenia
Ochorenie

kožné ochorenia

Bratislava
 • kožné ochorenia
Ochorenie

kožné ochorenia

Martin
 • neurologické ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Huntingtonova choroba

Gajary
 • autoimunitné ochorenia
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

skleróza multiplex

Trnava
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

Parkinsonova choroba

Hronské Kľačany
 • autoimunitné ochorenia
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

skleróza multiplex

Bratislava
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

Alzheimerova choroba

Bratislava
 • vývinové poruchy
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

poruchy autistického spektra

Cinobaňa
 • psychiatrické ochorenia
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

mentálne postihnutia

Bratislava
 • vývinové poruchy
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

poruchy autistického spektra

Bratislava
 • ochorenia metabolizmu
 • genetické ochorenia
Ochorenie

fenylketonúria

Bratislava
 • ochorenia metabolizmu
 • genetické ochorenia
Ochorenie

alkaptonúria

Piešťany 
 • diabetológia
 • ochorenia metabolizmu
Ochorenie

cukrovka

Bratislava
 • diabetológia
 • ochorenia metabolizmu
Ochorenie

cukrovka

Bratislava
 • diabetológia
 • ochorenia metabolizmu
 • detské ochorenia
Ochorenie

cukrovka (detskí pacienti)

Kežmarok
 • diabetológia
 • ochorenia metabolizmu
Ochorenie

cukrovka

Bratislava
 • ochorenia močového aparátu
Ochorenie

inkontinencia

Martin
 • ochorenia obličiek
Ochorenie

ochorenia obličiek

Bratislava
 • ochorenia pečene
Ochorenie

ochorenia pečene

Sliač
 • ochorenia pohybového aparátu
 • genetické ochorenia
Ochorenie

nervovosvalové ochorenia

Bratislava
 • zriedkavé ochorenia
 • ochorenia pohybového aparátu
 • genetické ochorenia
Ochorenie

achondroplázia

Prievidza
 • ochorenia pohybového aparátu
Ochorenie

zdravotné a telesné postihnutia

Banská Štiavnica
 • detské ochorenia
 • ochorenia pohybového aparátu
Ochorenie

zdravotné postihnutia (deti a mladivství)

Senec
 • ochorenia pohybového aparátu
Ochorenie

vozičkári

Banská Bystrica
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia pohybového aparátu
Ochorenie

reumatické ochorenia

Piešťany
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

Crohnova choroba, ulcerózna kolitída

Bratislava
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Trnava
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Bratislava
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Bratislava
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Košice
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Žilina
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Banská Bystrica
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Prešov
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

celiakia

Martin
 • autoimunitné ochorenia
 • ochorenia tráviaceho traktu

OZ CELI-TEAM

Ochorenie

celiakia

Kremnica
Webová stránka
 • ochorenia tráviaceho traktu
Ochorenie

stómia

Horné Srnie
 • očné ochorenia
Ochorenie

očné ochorenia

Bratislava
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

myelóm (rakovina krvi)

Bratislava
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

onkologické ochorenia

Bratislava
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

rakovina prsníka

Banská Bystrica
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

rakovina kože

Bratislava
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

onkologické ochorenia

Bratislava
 • onkologické ochorenia
 • detské ochorenia
Ochorenie

onkologické ochorenia (deti a mladiství)

Banská Bystrica
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

onkologické ochorenia

Bratislava
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

rakovina krvi (leukémie, lymfómy)

Bratislava
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

rakovina prsníka

Bratislava
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

rakovina prsníka

Bratislava
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

rakovina prostaty

Bratislava
 • onkologické ochorenia
 • detské ochorenia
Ochorenie

onkologické ochorenia (deti a mladiství)

Bratislava
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

onkologické ochorenia

Rimavská Sobota
 • onkologické ochorenia
Ochorenie

terminálne štádia rôznych ochorení

Čajkov
 • onkologické ochorenia
 • detské ochorenia
Ochorenie

terminálne štádia rôznych ochorení (deti)

Bratislava
 • pľúcne ochorenia
Ochorenie

pľúcna fibróza

Bratislava
 • prevencia
Ochorenie

stimulácia verejnosti k aktívnemu záujmu o vlastné zdravie

Trnava
 • psychiatrické ochorenia
Ochorenie

psychické a duševné poruchy

Bratislava
 • psychiatrické ochorenia
Ochorenie

psychické a duševné poruchy

Bratislava
 • psychiatrické ochorenia
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

mentálne postihnutia

Bratislava
 • psychiatrické ochorenia
Ochorenie

duševné poruchy

Košice
 • psychiatrické ochorenia
Ochorenie

duševné poruchy

Považská Bystrica
 • srdcovo-cievne ochorenia
Ochorenie

pľúcna artériová hypertenzia

Veľký Krtíš
 • srdcovo-cievne ochorenia
Ochorenie

srdcovo-cievne ochorenia

Košice
 • srdcovo-cievne ochorenia
Ochorenie

cievna mozgová príhoda, fibrilácia predsiení

Chorvátsky Grob
 • srdcovo-cievne ochorenia
Ochorenie

srdcovo-cievne ochorenia

Bratislava
 • srdcovo-cievne ochorenia
Ochorenie

srdcové zlyhávanie

Lehnice
 • vývinové poruchy
 • detské ochorenia
Ochorenie

rázštep chrbtice a vodnatieľka mozgu

Smolenice
 • vývinové poruchy
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

poruchy autistického spektra

Cinobaňa
 • vývinové poruchy
 • detské ochorenia
Ochorenie

rázštep pery alebo podnebia

Kolačno
 • vývinové poruchy
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Downov syndróm

Bratislava
 • vývinové poruchy
 • neurologické ochorenia
Ochorenie

poruchy autistického spektra

Bratislava
 • zriedkavé ochorenia
Ochorenie

rôzne zriedkavé ochorenia

Penzinok
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Marfanov syndróm

Bratislava
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Fábryho choroba, Pompeho choroba, Gaucherova choroba, mukopolysacharidóza, glutárová acidúria, deficit biotinidázy...

Bardejov
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Praderov-Williho syndróm

Dolný Kubín
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

Epidermolysis bullosa congenita (ochorenie motýlích krídel)

Veľké Leváre
 • zriedkavé ochorenia
Ochorenie

cystická fibróza

Košice
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

cystická fibróza

Košice
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

cystická fibróza

Liptovský Mikuláš
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

tuberózna skleróza

Malacky
 • zriedkavé ochorenia
 • genetické ochorenia
Ochorenie

CDKL5, zriedkavé genetické ochorenie

Bratislava
 • zriedkavé ochorenia
 • ochorenia pohybového aparátu
 • genetické ochorenia
Ochorenie

achondroplázia

Prievidza