Systémová skleróza (sklerodermia)

Sklerodermia je zriedkavé systémové ochorenie, ktoré postihuje kožu, vnútorné orgány, kĺby a svaly. Rozsah a priebeh postihnutia je u každého pacienta individuálny, no udáva sa, že postihuje častejšie ženy než mužov. Ide o zložité ochorenie, ktoré sa síce nedá úplne vyliečiť, no včasnou diagnostikou a kontrolou príznakov sa dá udržať pod kontrolou.

Interaktívny test