Terapeutické oblasti

Onkológia

Onkológia je lekársky odbor, ktorý sa zameriava na diagnostiku, liečbu a prevenciu rakoviny. S napredovaním medicíny sa zlepšuje aj liečba onkologických ochorení. Dnes už vieme pomenovať niektoré rizikové faktory (fajčenie, konzumácia alkoholu..), dostupnejšími sa stali aj diagnostické metódy (napr. skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka) a v neposlednom rade sa zlepšila aj samotná liečba.

Zobraziť viac

Aké ochorenia sem spadajú?  

Rakovina nie je len jedna, ale ide o súbor vyše 100 rôznych ochorení, ktoré postihujú rôzne časti tela.  

Liečba rakoviny 

Medzi hlavné metódy liečby radíme chirurgickú liečbu, rádioterapiu, chemoterapiu, cielené terapie, imunoterapiu, hormonálnu terapiu, inhibíciu nádorovej angiogenézy a syntetickú letalitu. 

Čo je úlohou onkológa?  

Rakovina si veľmi často vyžaduje multidisciplinárny prístup, a preto onkológ môže spolupracovať s chirurgickým onkológom, radiačným onkológom či patológom. 

žena s rakovinou
Nádor, tumor, novotvar, karcinóm, sarkóm. Rakovina má veľa mien a ešte viac podôb. Existuje viac ako 200 typov nádorových ochorení a spolu sú 2. najčastejšiu príčinu úmrtí vo svete (hneď za kardiovaskulárnymi ochoreniami).

Interaktívny test