COVID-19 a ochorenia srdca a ciev

MUDr. Anna Vachulová, PhD., kardiologička Kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH, nám odpovedala na otázku, prečo sú ľudia s ochoreniami srdca a ciev viac ohrození ťažkým priebehom ochorenia COVID-19.

Ak máte vy alebo váš blízky niektoré z týchto ochorení:

  • srdcové zlyhávanie,
  • ischemická choroba srdca,
  • infarkt myokardu,
  • mozgová príhoda,
  • cievna mozgová príhoda,
  • ischemická choroba dolných končatín,
  • vysoký krvný tlak (najmä v spojení s vyšším vekom a ochoreniami, ako cukrovka, obezita a spánkové apnoe),

V prípade infekcie COVID-19 je najdôležitejšia rýchla a správna reakcia.

Informačnú brožúru pre ľudí s vysokým rizikom vážneho priebehu nájdete kliknutím na tento odkaz

Viac o tom, pre koho je COVID-19 najväčším rizikom, prevencii, diagnostike, domácej liečbe a tiež konkrétne odporúčania pre pacientov aj blízkych nájdete vo videu MUDr. Adriany Šimkovej, PhD., hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné praktické lekárstvo kliknutím na tento odkaz.