COVID-19 – najnovšie odporúčania

COVID-19 stále nemôžeme brať na ľahkú váhu. Najmä v prípade našich straších ľudí a tých, ktorí majú jedno alebo viaceré chronické ochorenia.