• civilizačné ochorenia
Ochorenie

rizikové správanie (alkohol, fajčenie, patologické hráčstvo...)

Biely Kostol