Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Atopická dermatitída
Kraj 
Bratislavský kraj
URL odborníka 
https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/detska-dermatovenerologicka-klinika-lf-uk-a-nudch/