Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Nitriansky kraj
URL odborníka 
https://fnnitra.sk/kliniky/ocna-klinika/
Telefón 

037/6545960