Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Banskobystrický kraj
URL odborníka 
https://www.fnspfdr.sk/kliniky-a-oddelenia/ii-ocna-klinika-szu/
Telefón