Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Trenčiansky kraj
URL odborníka 
https://fntn.sk/index.php/sk/zdravotnicke-pracoviska/ocna-klinika1
Telefón 

+421326566672