Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Bratislavský kraj
URL odborníka 
https://www.unb.sk/ocna-klinika-szu-a-unb/
Telefón 

02/68673263