Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Košický kraj
URL odborníka 
https://www.unlp.sk/oddelenie/ocna-klinika/
Telefón 

055/640 3780