Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Žilinský kraj
URL odborníka 
https://www.unm.sk/ocna-klinika-jlf-uk-unm
Telefón 

043/420 3362