Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Prešovský kraj
URL odborníka 
https://www.fnsppresov.sk/kliniky/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/
Telefón 

+421 51/7011111