Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Trnavský kraj
URL odborníka 
https://fntt.sk/oddelenia/ocne-oddelenie/
Email 
Telefón 

033 5938111