Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Prešovský kraj
URL odborníka 
https://www.nemocnicapp.sk/?cat=70
Telefón 

052/712 5663