Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Trenčiansky kraj
URL odborníka 
http://www.hospital-bojnice.sk/zdravotna-starostlivost/lozkove-oddelenia/ocne-oddelenie.html?page_id=5231
Telefón 

046/5112355