Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Žilinský kraj
URL odborníka 
http://www.uvn.sk/pracoviskosub/pracoviska/10/287/Kontakty
Telefón 

+421 44 438 2531