Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Vekom podmienená degenerácia makuly
Kraj 
Nitriansky kraj
URL odborníka 
https://www.nspnz.sk/oddelenie-oftalmologicke-nelozkove/
Telefón 

035 / 691 2838