Prečo je dôležité zareagovať už pri prvých zmenách zraku? (príbeh Milana s VPDM)

Očné ochorenie vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) začína postupne. Starší ľudia častokrát pripisujú zhoršujúci sa zrak veku a problém neriešia. Ak sa však objavia vážnejšie príznaky, môže byť poškodenie zraku nezvratné. To je aj príbeh nášho Milana. Našťastie existuje liečba, ktorá dokáže zrak zastabilizovať, no častokrát sa starší človek aj tak stáva odkázaný na pomoc najbližších.