• vývinové poruchy
  • detské ochorenia
Ochorenie

rázštep chrbtice a vodnatieľka mozgu

Smolenice