• onkologické ochorenia
Ochorenie

terminálne štádia rôznych ochorení

Čajkov