• psychiatrické ochorenia
  • neurologické ochorenia
Ochorenie

mentálne postihnutia

Bratislava