• zriedkavé ochorenia
  • genetické ochorenia
Ochorenie

Fábryho choroba, Pompeho choroba, Gaucherova choroba, mukopolysacharidóza, glutárová acidúria, deficit biotinidázy...

Bardejov