pohar alkoholu

Viete, kedy už ide o otravu alkoholom a ako správne zareagovať?

Autor: 
PROJEKT OD MÔJHO LEKÁRA
Odborný garant: 

Vo všetkých rebríčkoch, ktoré rôznymi metódami merajú množstvo vypitého alkoholu, sa pravidelne a dlhodobo umiestňujeme v prvej európskej desiatke. Otrava alkoholom je vážny stav a rýchla reakcia je dôležitá. V článku sa pozrieme na kľúčové informácie o otrave alkoholom.

Čo je to otrava alkoholom?

O otrave alebo predávkovaní alkoholom hovoríme vtedy, ak je v krvi také množstvo alkoholu, že doslova „vypne“ časti mozgu a človek prakticky stráca kontrolu nad svojím telom. Otrava alkoholom môže viesť k poškodeniu mozgu alebo smrti.

Aké sú príznaky takejto otravy?

Mierne príznaky otravy alkoholom, ktoré sa postupne môžu zhoršovať, sú:

 • zmätenosť, nezrozumiteľná reč, 
 • strata koordinácie alebo rovnováhy, 
 • vlhká pokožka, 
 • zápach po alkohole.  

Závažnejšie príznaky otravy alkoholom sú:

 • ťažká dezorientácia a zmätenosť, 
 • pomalé reakcie, 
 • vracanie, 
 • upadanie do mdlôb, 
 • pomalé dýchanie a dlhé pauzy medzi nádychmi, 
 • veľmi pomalý tlkot srdca, 
 • nízka telesná teplota, 
 • modrastá alebo bledá pokožka.

V závažných prípadoch otravy alkoholom môžu nastúpiť komplikácie:

 • dusenie vlastnými zvratkami, 
 • ťažká dehydratácia, 
 • podchladenie, 
 • poškodenie mozgu, 
 • záchvaty, 
 • kóma, 
 • infarkt, 
 • smrť. 

Ako poskytnúť prvú pomoc pri otrave alkoholom?

Pri otrave alkoholom je potrebné postihnutému pomôcť a urobiť nasledovné:

 • zavolať záchranku, 
 • nenechať ho osamote, 
 • posadiť ho a udržať pri vedomí, 
 • pokiaľ je pri vedomí, treba mu dať piť vodu, 
 • ak je v bezvedomí, treba ho prikryť a uložiť do stabilizovanej polohy – ležmo nabok, aby sa neudusil zvratkami.  

Človeku s príznakmi otravy alkoholom nepomáhajte odkráčať, pretože môže spadnúť a zraniť sa. Kvôli riziku udusenia mu nedávajte jedlo ani sa nesnažte vyvolať vracanie. Nedávajte ho ani pod studenú sprchu, pretože sa mohlo dôjsť k podchladeniu.

Otrava alebo predávkovanie alkoholom je životu nebezpečný stav, ktorému sa treba vyhnúť. Ak však k otrave dôjde, treba vedieť, ako človeku pomôcť, aby na nadmerné pitie nedoplatil svojím zdravím alebo životom. 

Nie