Obezita a pridružené zdravotné komplikácie 

Autor: 
REDAKCIA LEKÁR ODPORÚČA

Obezita je chronické ochorenie, ktoré globálne postihuje veľké percento ľudí. Je čoraz častejšia aj v mladšom veku, zvyšuje sa množstvo morbídne obéznych a zdravotné dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, len začínajú byť zrejmé. S obezitou sa spája mnoho zdravotných komplikácií, o ktorých sa dozviete viac v nasledujúcich riadkoch.

Obezita so sebou nesie mnohé zdravotné riziká. Sú to pridružené ochorenia, ale aj ochorenia dávno prítomné, ktoré sa pri obezite zhoršia. Obezita nenechá bez povšimnutia ani jeden systém v tele. Existuje mnoho mechanizmov, ktoré stoja za komplikáciami obezity. Najdôležitejšie z nich sú chronický mierny zápal a zmena črevného mikrobiómu. 

Slovami jedného amerického lekára by sa dala obezita opísať nasledovne: „Obezita je tiché ochorenie, ktoré ak nie je kontrolované, pomaly poškodzuje vaše telo, a to aj v prípade, ak sa cítite úplne v poriadku.“ 

Cukrovka (diabetes mellitus) 

Riziko diabetu 2. typu rastie so zvyšujúcou sa hmotnosťou – riziko rozvoja cukrovky je konkrétne o 35 % vyššie v porovnaní s ľuďmi s optimálnou hmotnosťou. Prečo je to tak? 

Dlhodobý príjem nezdravej a nevyváženej stravy môže výrazne ovplyvniť metabolizmus (spracovávanie makroživín – tukov, bielkovín a cukrov). To môže viesť napríklad k inzulínovej rezistencii a rozvoju cukrovky 2. typu. Mechanizmus vzniku cukrovky pri obezite je však komplexný proces s mnohými premennými. 

Spojenie obezity s cukrovkou následne významne zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ťažkostí. 

Kardiovaskulárne ochorenia 

Obézni ľudia majú častokrát problém s vysokým krvným tlakom (hypertenzia). Mechanizmus tejto súvislosti je však stále predmetom výskumov. Predpokladá sa, že dôvodom môže byť najmä vplyv aktivácie sympatického nervového systému, ale aj mnoho ďalších zložitých mechanizmov. Obézne deti majú asi trikrát vyššie riziko vysokého tlaku než deti s normálnou hmotnosťou.  

Obezita spôsobuje aj dyslipidémiu, čiže zmenu v procese, ktorým naše telo spracováva lipidy (tukové častice, cholesterol a iné). Táto zmena sa deje najmä preto, ak je v tele zvýšená hladina LDL cholesterolu (,,zlý cholesterol“) a triglyceridov a zároveň znížená hladina HDL cholesterolu (,,dobrý cholesterol“).  

Obezita má dokonca priamy vplyv na rozvoj srdcovo-cievnych ochorení (napr. ochorenie koronárnych artérií). U obéznych ľudí je tiež zvýšené riziko zlyhania srdca, infarktu myokardu a dvojnásobné riziko cievnej mozgovej príhody (mŕtvice).  

Súčasný výskyt obezity, cukrovky 2. typu, vysokého tlaku a zvýšeného cholesterolu nazývame pojmom metabolický syndróm.

Neurologické ochorenia 

Spomenuté srdcovo-cievne ochorenia majú priamy vplyv na zvýšené riziko demencie a Alzheimerovej choroby. Rozvoj týchto ochorení súvisí s miernym kognitívnym úpadkom a zmenami v štruktúrach hypokampu.  

Zmeny nastávajú aj v autonómnej a periférnej nervovej sústave. Obezita sa navyše spája s polyneuropatiou (skupina porúch periférnych nervov). 

Respiračné ochorenia  

Obezita je príčinou syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu – deje sa to v dôsledku hromadenia tuku v oblasti horných dýchacích ciest a narušenia nervovo-svalovej rovnováhy.  

Toto ochorenie má závažné kardiometabolické dôsledky. Prejavuje sa epizódami úplnej alebo čiastočne obštrukcie dýchacích ciest počas spánku. Vyskytuje sa aj u obéznych detí, čo predstavuje závažné zdravotné riziko v ich vývine. 

Obezita sa dáva do súvisu aj s vyšším rizikom astmy a jej ťažším priebehom – ako u dospelých, tak aj u detí.  

Gastrointestinálne ochorenia (ochorenia tráviaceho traktu) 

Zmeny črevného mikrobiómu sa považujú za jednu z hlavných príčin rozvoja zdravotných komplikácií. Obezita sa spája s vyšším rizikom rozvoja nealkoholického stukovatenia pečene, ktoré môže viesť k cirhóze pečene a hepatocelulárnemu karcinómu.  

Obézni ľudia majú dokonca aj väčšiu predispozíciu na vznik žlčníkových kameňov a pankreatitídy. 

Ochorenia obličiek 

Keďže sa obezita spája s vyšším rizikom vysokého krvného tlaku, diabetu a iných zdravotných komplikácií, súvis má aj s poškodenou funkciou obličiek, prípadne zlyhaním obličiek.  

Výsledkom obezity je tiež vyššie riziko obličkových kameňov, inkontinencie (únik moču) u žien a glomerulopatie (ochorenie obličiek). 

Imunitný systém 

Obezita spôsobuje odchýlky imunitného systému už od útleho detstva. Človek je viac náchylný na infekcie rôznych druhov. Priebeh ochorenia býva náročnejší, hojenie dlhšie. Rozvoj autoimunitných ochorení môže tiež súvisieť s obezitou. 

Rakovina 

Odhaduje sa, že obezita je zodpovedná za približne 20 % všetkých prípadov malígneho ochorenia. Je tu súvis s rakovinou hrubého čreva, pažeráka, prsníkov, maternice, obličiek, žalúdka, žlčníka, pankreasu a dokonca aj s leukémiou. Onkologickí pacienti s obezitou majú horšiu prognózu. 

Reprodukčné ochorenia 

U mužov sa obezita spája so zníženým množstvom spermií a vyšším rizikom erektilnej dysfunkcie. U žien súvisí tiež s neplodnosťou, vyšším rizikom potratov a menštruačnými problémami. Obezita u žien je tiež faktor, ktorý prispieva k vzniku polycystických ovárií (vaječníkov). 

Muskuloskeletálne ochorenia (ochorenia pohybového aparátu) 

Obézni ľudia majú tendenciu k nedostatku fyzickej aktivity, čo následne podnecuje vznik osteoartritídy. Títo ľudia potom trpia bolesťami kĺbov a chrbtice. Obezita tiež zhoršuje priebeh dny a zároveň prispieva k jej vzniku. 

Psychosociálny dopad 

V neposlednom rade treba spomenúť dopad obezity na sociálny život človeka. Okrem zdravotných komplikácií môže trápiť takéhoto človeka aj pocit nepochopenia a odsúdenia. Výnimkou nie sú ani rôzne formy diskriminácie a pocit sociálneho vylúčenia. Mix rôznych emócií môže veľmi ľahko vyústiť do izolácie či depresie. 

Detí a dospievajúci sa navyše môžu v škole stretnúť so šikanovaním, ktoré vedie k množstvu negatívnych emócií. Takéto skúsenosti v mladom veku môžu viesť k rozvoju depresie, problémom so správaním, závislostí a násilia.  

Je zrejmým faktom, že obezita významne vplýva na kvalitu života a zdravia v mnohých ohľadoch. Práve preto je nevyhnutná pomoc odborníkov a správna liečba. Prečítajte si preto článok o obezite ako ochorení (a možnostiach liečby), ale aj tipoch a radách, ako na efektívne chudnutie. 

Modrý banner? 
Nie

Zverte svoje problémy s váhou do rúk odborníkov

Objednajte si online konzultáciu na www.nevaham.sk

Zistiť viac

Nie