sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 54.36.148.126 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )
Fotografia lekára 
Meno lekára 
MUDr. Adriana Šimková, PhD.
Špecializácia a pozícia 
Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné praktické lekárstvo | Ambulancia všeobecného lekára a internistu Duo medical
O lekárovi - ľavá strana 

Vzdelanie a odborná kvalifikácia

 • 1999 – 2005 Lekárska fakulta UK v Bratislave
 • 2011 – Atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo (SZU Bratislava)
 • 2013 – Obhajoba dizertačnej práce na LF UK v Bratislave v odbore vnútorné choroby

Ďalšie vzdelávanie

 • 2013 – Certifikát z brušnej sonografie u dospelých (SZU Bratislava)
 • 2013 – Atestácia v odbore Vnútorné choroby (euroatestácia, LF UK Bratislava)

Členstvo v odborných spoločnostiach

 • SSVPL – Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
 • Člen Vedeckého výboru WONCA Europe 2019 v Bratislave
 • 2019 – Členka Komisie MZ pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy (diagnostika a liečba arteriálnej hypertenzie)
 • 2019 – Členka Komisie MZ SR pre tvorbu nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie 
 • od 2019 (september) Hlavný odborník MZ pre všeobecné lekárstvo

Ocenenia

2018 – Cena za vedu a techniku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám.

Odborník

MUDr. Adriana Šimková, PhD.
Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné praktické lekárstvo | Ambulancia všeobecného lekára a internistu Duo medical

Vzdelanie a odborná kvalifikácia

 • 1999 – 2005 Lekárska fakulta UK v Bratislave
 • 2011 – Atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo (SZU Bratislava)
 • 2013 – Obhajoba dizertačnej práce na LF UK v Bratislave v odbore vnútorné choroby

Ďalšie vzdelávanie

 • 2013 – Certifikát z brušnej sonografie u dospelých (SZU Bratislava)
 • 2013 – Atestácia v odbore Vnútorné choroby (euroatestácia, LF UK Bratislava)

Členstvo v odborných spoločnostiach

 • SSVPL – Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
 • Člen Vedeckého výboru WONCA Europe 2019 v Bratislave
 • 2019 – Členka Komisie MZ pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy (diagnostika a liečba arteriálnej hypertenzie)
 • 2019 – Členka Komisie MZ SR pre tvorbu nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie 
 • od 2019 (september) Hlavný odborník MZ pre všeobecné lekárstvo

Ocenenia

2018 – Cena za vedu a techniku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám.

Interaktívny test