sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 2a03:2880:32ff:70::face:b00c [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )
covid 19

COVID-19 – najnovšie odporúčania

Odborný garant: 

Pandémia nového koronavírusu je tu už viac ako dva roky – za ten čas sa už v mnohom zmenila. Z pohľadu medicíny ide najmä o nové možnosti prevencie (očkovania) a tiež liečby. Napriek tomu, že COVID-19 už nie je tak veľmi diskutovanou témou, stále existuje veľa dôvodov na to, prečo ho nebrať na ľahkú váhu. Najmä v prípade ľudí, ktorých nový koronavírus vážne ohrozuje kvôli ich veku či chronickým ochoreniam. Viete, o aké skupiny ľudí ide a či k ním nepatríte vy alebo váš blízky?

Pripravené v spolupráci so SLOVENSKOU SPOLOČNOSŤOU VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA

V tomto článku 

Čo spôsobuje COVID-19?

Pôvodcom infekcie COVID-19 je vírus SARS-CoV-2. Tento vírus patrí do skupiny koronavírusov – RNA vírusov so špecifickým vzhľadom.

Vírus SARS-CoV-2 sa šíri kvapôčkovou formou. Potom, ako vnikne do organizmu (najčastejšie dýchacími cestami), využíva bunky tela na to, aby sa ďalej množil. Napriek tomu, že najčastejšie pozorujeme infekcie dýchacích ciest, vírus dokáže poškodzovať aj iné bunky v tele.  

Rovnako, ako je to v prípade prítomnosti iných patogénov, tak aj v prípade SARS-CoV-2 hrá kľúčovú rolu v boji proti vírusu imunita človeka. Jej úlohou je zabrániť ďalšiemu množeniu vírusu.  

Problémom je, že SARS-CoV-2 dokáže ľudskú imunitu „oklamať" alebo sa pred ňou „schovať”. Špecifickú imunitu voči vírusu zabezpečuje očkovanie alebo predošlá infekcia.  

Vo všeobecnosti (ale nie vždy) sa dokáže zdravý človek vysporiadať s vírusom covidu-19 buď úplne bez liečby, alebo s liečbou symptómov (liečbou horúčky, nádchy a podobne). Existujú ale skupiny ľudí, u ktorých je riziko ťažšieho priebehu stále vysoké.  

U detí býva infekcia COVID-19 často asymptomatická alebo má len mierny priebeh. Ani to sa ale nedá tvrdiť o každom detskom pacientovi. Ojedinele sa po infekcii vírusom SARS-CoV-2 objavuje u detí veľmi vážny stav – tzv. pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS) 

Rizikové faktory ťažkého priebehu COVID-19  

Aj na základe skúseností z ambulancií sa do rizikových faktorov vážneho priebehu infekcie alebo úmrtia radia nasledovné: 

 • vek viac ako 60 rokov a pridružené ochorenia, 
 • obezita a nadváha (BMI vyššie ako 35), 
 • závažné srdcovo-cievne ochorenie, 
 • závažné ochorenie pľúc, 
 • chronické ochorenie pečene,  
 • chronické ochorenie obličiek, 
 • cukrovka (diabetes mellitus) I. aj II. typu, 
 • neurologické ochorenia, 
 • Parkinsonova choroba, 
 • onkologické ochorenia najmä v aktívnej liečbe,  
 • poruchy zrážania krvi,  
 • transplantácie orgánov a krvotvorných buniek, 
 • oslabená imunita (vrátane Downovho syndrómu, imunosupresívnej liečby, zle kompenzovaného HIV a iné).  

Vážne riziko predstavuje prítomnosť čo i len jedného zo spomenutých faktorov. Kombinácia viacerých (ktorá nie je zriedkavá) toto riziko ešte zvyšuje.  

Správny prístup k prevencii, včasná diagnostika covidu-19 a rovnako včas nasadená liečba môžu toto riziko zvrátiť.  

Prevencia

Prevenciou covidu-19 naďalej ostáva snaha vyhnúť sa nákaze. Patrí sem nosenie rúška alebo respirátora, hygiena rúk a odstup, ktoré poznáme pod skratkou ROR. 

Dôsledne ich treba dodržiavať najmä na miestach, kde sa nachádza veľa ľudí v uzavretých priestoroch alebo na miestach, kde sa zdržiavajú chorí – nemocnice, polikliniky, lekárne, verejná doprava a pod.  

Očkovanie proti COVID-19 

Očkovanie funguje na princípe budovania špecifických protilátok. Vďaka nim je imunita pripravená lepšie bojovať proti konkrétnemu patogénu – v prípade covidu-19 proti vírusu SARS-CoV-2. Hladina protilátok časom klesá a zároveň koronavírus sa už niekoľkokrát zmenil na iný variant.  

Týmto okolnostiam sa prispôsobuje aj očkovacia schéma. Všetky najnovšie informácie bývajú zverejnené na stránke NCZI (Národného centra zdravotníckych informácií) alebo MZ SR (Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky).  

Okrem kompletného očkovania proti covidu-19 by mali najmä ľudia z rizikovej skupiny zvážiť aj ďalšie očkovania.  

Očkovanie proti chrípke  

Chrípka je vysokoinfekčné respiračné ochorenie, ktorého pôvodcom je rovnako, ako v prípade covidu-19, vírus. Oba vírusy dokážu napadnúť ľudský organizmus súčasne alebo s krátkym odstupom a riziko ťažkého priebehu alebo smrti sa tým znásobuje. 

Proti chrípke sa očkuje každý rok na začiatku sezóny (október – november). Očkovanie je odporúčané najmä starším ľuďom a ľuďom s chronickými ochoreniami, ale tiež deťom či tehotným ženám.  

Očkovanie proti pneumokokom 

Veľmi častou komplikáciou, s ktorou sú pacienti s covidom-19 hospitalizovaní, je tzv. sekundárna bakteriálna infekcia. Vírusom oslabený organizmus vtedy napadne baktéria, ktorá spôsobuje masívny zápal. Aj preto sa ľuďom z rizikových skupín odporúča očkovanie proti pneumokokom (baktérii Streptococcus pneumoniae). Očkovaním získaná imunita trvá v prípade tohto očkovania 5 rokov.  

Čierny kašeľ  

Aj čierny kašeľ je respiračným ochorením. Je typický dlhým obdobím kašľa a dlhou rekonvalescenciou a spôsobuje ho baktéria Bordetella pertussis. Proti tejto baktérii sa odporúča v dospelosti preočkovávať v 15-ročných cykloch.  

Všetky informácie ohľadom očkovaní vám poskytne váš ošetrujúci lekár.  

Čo robiť v prípade podozrenia na infekciu COVID-19? 

Pri vysokom riziku vážneho priebehu je najdôležitejšie dodržať 3-krokový postup  

 1. krok – diagnostika (testovanie) 
 2. krok – kontaktovanie lekára 
 3. krok – liečba 

Ak patríte vy alebo váš blízky do rizikovej skupiny, v prípade podozrenia na COVID-19 (pri prítomnosti príznakov, po kontakte s pozitívnou osobou) by ste mali ochorenie diagnostikovať čo najskôr (pomocou PCR / Ag / LAMP testu).  

V prípade pozitivity alebo zhoršenia stavu treba ihneď kontaktovať svojho lekára.  

Ak máte vy alebo váš blízky vysoké riziko vážneho priebehu covidu-19, za najdôležitejšiu treba považovať rýchlu reakciu. Včas nasadená liečba – do 5 dní od prvých príznakov alebo pozitívneho testu, dokáže riziko vážneho priebehu infekcie COVID-19 zvrátiť.  

Diagnostika covidu-19 

Symptómy covidu-19 

Symptómy (alebo tiež príznaky), ktorými sa prejavuje prebiehajúca infekcia, sú jednou z diagnostických metód. Medzi najčastejšie príznaky patria:  

 • bolesť hlavy
 • nádcha a zápal prínosných dutín, 
 • škriabanie a bolesť hrdla, 
 • kašeľ, 
 • zvýšená telesná teplota. 

Menej často sa objavujú aj:  

 • tráviace problémy (nechutenstvo, hnačka), 
 • strata chuti alebo strata čuchu.  

Vo všeobecnosti sa ale prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 len na základe symptómov potvrdiť nedá. Ich prítomnosť nemusí znamenať, že u človeka prebieha infekcia COVID-19. Rovnako sa totiž prejavujú aj iné ochorenia (napríklad chrípka, prechladnutie či alergia).  

Okrem toho nemusia byť prítomné u každého človeka (inak sa COVID-19 prejavuje u detí, inak u starších ľudí) a menia sa tiež s novými variantami vírusu. Definitívne potvrdiť prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 dokážu až testy.  

Testovanie  

Pre testovanie covidu-19 je k dispozícii niekoľko druhov testov. Pri všetkých je potrebné odobratie vzorky biologického materiálu. Líšia sa v tom, o akú vzorku ide, kto ju môže odobrať, aké vybavenie je k testovaniu potrebné a ako dlho celý proces trvá. Ak patríte do rizikovej skupiny, je dobré zvoliť správny test, aby ste o svojej pozitivite vedeli čo najskôr.  

PCR test  

Takmer stopercentnú presnosť poskytujú tzv. PCR testy (metóda RT-PCR – polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou.) Tento typ testu je založený na detekcii špecifického genetického materiálu (RNA) vírusu SARS-CoV-2.  

PCR test dokáže odhaliť prítomnosť vírusu aj vtedy, ak ho bolo v odobratej vzorke (ster nosohltanu, hrdla, odber slín, kloktanie) minimum.  

Použitie PCR testov limituje náročnosť procesu. Odber môže vykonávať iba vyškolený zdravotnícky pracovník, jeho vyhodnocovanie nie je možné robiť na mieste, ale vzorka sa musí odoslať do špecializovaných centier. Vyhodnocovanie takéhoto testu trvá niekoľko hodín až dní.  

Na bezplatné testovanie sa prostredníctvom portálu NCZI (Národného centra zdravotníckych informácií) môžu aktuálne prihlásiť ľudia nad 60 rokov a ľudia s výmenným lístkom (odporúčaním) od lekára. Podmienky sa môžu meniť v závislosti od situácie. Vždy aktuálne informácie a prihlasovací formulár nájdete na stránke https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php 

AG test 

Takzvaný antigénový test sa vyhodnocuje na základe prítomnosti bielkoviny (antigénu) na povrchu vírusu. Výsledok závisí od množstva vírusu na slizniciach, z ktorých bol odobratý ster. Najvyššie množstvo vírusu je na slizniciach 3 – 5 dní od nástupu príznakov. To limituje presnosť testov napríklad pri asymptomatickom priebehu ohorenia alebo v jeho počiatkoch.  

Na druhej strane, tieto testy sú vhodné aj na domáce použitie a výsledok je možné odčítať na mieste a už do 15 minút. Pre ľudí s vysokým rizikom ťažkého priebehu určite odporúčame mať pripravený takýto test v domácej lekárničke.  

LAMP test  

Tento test sa vykonáva buď sterom alebo kloktaním. Jeho výhodou je, že v niektorých prípadoch nie je nutné, aby test vykonával zdravotnícky pracovník a vyhodnocovanie výsledku je možné aj na mieste. Výsledok je možné odčítať od 25 do 55 minút po vykonaní. Presnosťou sa približuje ku PCR testom.  

Aktuálne sa tieto druhy testov vykonávajú na hromadných podujatiach, letiskách alebo školách.  

Liečba COVID-19

Liečba covidu-19 závisí od mnohých faktorov. Primárne prebieha liečba doma v spolupráci s ambulantným lekárom, ale v niektorých prípadoch je nutná hospitalizácia. Najdôležitejšie je kontaktovať lekára včas. Rýchle nasadenie liečby môže znížiť riziko hospitalizácie.  

Ak patríte k skupine ľudí, u ktorých je vysoké riziko vážneho priebehu covidu-19, hneď po pozitívnom teste alebo objavení príznakov kontaktujte svojho lekára. Určite nečakajte na to, ako sa situácia vyvinie, kým prejde víkend alebo podobne.  

Kontaktujte najskôr svojho všeobecného lekára. Ak to nie je možné, kontaktovať môžete aj špecialistu, ktorého navštevujete (napr. kardiológ, pneumológ, diabetológ, neurológ, onkológ a podobne).  

Ak sa vám nepodarí skontaktovať sa s ambulantnými lekármi, kontaktujte ambulantnú pohotovostnú službu vo vašom okolí.  

NCZI zriadilo COVID-19 linku, ktorú môžete telefonovať v prípade otázok  
denne od 8.00 h do 18.00 h, počas víkendov a sviatkov od 8.00 h do 16.00 h. 

Call centrum NCZI 
02/32 35 30 30 

Symptomatická liečba  

Liečba nekomplikovaného priebehu covidu-19 spočíva v doplnení vitamínov a tlmení prebiehajúcich príznakov, ako kašeľ, horúčka, nádcha či iné. Väčšina liekov je voľnopredajná a s výberom vám poradí lekárnik, poprípade navštívte online lekáreň.

Kompletný zoznam liekov, ktoré je dobré mať pripravené v lekárničke a odporúčania pre domácu liečbu covidu-19 nájdete v tejto brožúre pre pacientov.  

Systémová liečba  

U pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia alebo v prípade vážneho priebehu postupujú lekári podľa metodických usmernení MZ SR a podľa aktuálneho stavu a chronických ochorení pacienta. Pri liečbe sa používajú antibiotiká, antivirotiká, antikoagulačná liečba, monoklonálne protilátky, terapia kyslíkom a iné.  

Lieky, ktoré užívate pre chronické ochorenia, v prípade infekcie COVID-19 svojvoľne nevysádzajte! Dobre liečené (kompenzované) chronické ochorenie vás chráni pred zhoršením zdravotného stavu. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, porozprávajte sa so svojím lekárom.  

Blízki a rodina  

V manažmente covidu-19 zohrávajú veľmi významnú úlohu blízki pacienta. Ak má váš blízky riziko vážneho priebehu infekcie, vopred sa na možnú infekciu pripravte. Mali by ste poznať zdravotný stav svojho príbuzného, chronické ochorenia aj lieky, ktoré užíva. V prípade infekcie zostaňte navzájom v pravidelnom kontakte. Ak sa jeho zdravotný stav zhorší, neváhajte kontaktovať linku 112/155.  

Prehľadnú tabuľku pre zapisovanie diagnóz, dôležitých kontaktov aj monitorovanie zdravotného stavu nájdete aj v brožúre pre pacientov.  

Kedy volať 112/155?  

RZP kontaktujte v prípade, ak sa u vás alebo vášho blízkeho objavia príznaky, ako: 

 • zadýchavanie a pocit nedostatku vzduchu (pri bežných úkonoch),  
 • bolesť na hrudníku, 
 • neutíchajúci kašeľ, 
 • vykašliavanie krvi, 
 • pocit na odpadnutie, závraty, zblednutie pokožky, 
 • zmätenosť, 
 • hodnoty saturácie kyslíka namerané oxymetrom pod 92 % (pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc pod 88 %),  
 • pri strate vedomia. 

Ďalšie dôležité odporúčania  

Aké sú aktuálne odporúčania pre manažment covidu-19?  

Kto je koronavírusom najviac ohrozený?  

Ako sa na možnú infekciu pripraviť?  

Ktoré informácie je dôležité povedať lekárovi/RZP? Čo si pripraviť do domácej lekárničky?  

Na tieto aj ďalšie otázky odpovedala MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné praktické lekárstvo.  

Video nájdete kliknutím na tento odkaz. 

Nie
Nie

Domáca liečba covidu-19

Majte poruke všetky informácie o dôležitých krokoch v prípade covidu-19 a domácej liečbe. Stiahnite si brožúru, ktorá obsahuje najnovšie odporúčania najmä pre ľudí z rizikovej skupiny.

Stiahnuť brožúru