sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 46.229.238.54 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )

Chronická obštrukčná choroba pľúc – príznaky, diagnostika a liečba

Chronická obštrukčná choroba pľúc (skratka CHOCHP) je rozšíreným, preventabilným a liečiteľným ochorením. Viete, čo sa deje s pľúcami pri tomto ochorení, aké sú najčastejšie rizikové faktory a ako vyzerá správna liečba? Všetko dôležité sme zhrnuli v tomto článku.

Čo je to chronická obštrukčná choroba pľúc? 

Pri CHOCHP sú poškodené dolné dýchacie cesty. Okrem poškodených pľúc sa zužujú aj dýchacie cesty (priedušky). Toto zúženie, inak povedané obštrukcia, je dôsledkom často sa opakujúcich (chronických) zápalov dýchacích ciest a poškodenia a zjazvenia pľúcneho tkaniva. 

Štatistika 

CHOCHP je vážnym a veľmi častým ochorením pľúc. Na celom svete má stredne ťažkú až ťažkú formu CHOCHP viac ako 65 miliónov ľudí. Predpokladá sa, že počet prípadov CHOCHP bude stúpať.  

Ročne podľahnú tomu ochoreniu viac ako 3 milióny ľudí na celom svete (v roku 2019 to bolo 3,23 milióna úmrtí). Po kardiovaskulárnych ochoreniach a rakovine bola CHOCHP do roku 2019 treťou najčastejšou príčinou úmrtí. Počas posledných dvoch rokov sa však na tretiu priečku dostalo ochorenie COVID-19. 

COVID-19 je aj pre ľudí s CHOCHP veľmi nebezpečný, pretože vírus SARS-CoV-2 po vdýchnutí napáda primárne pľúca, ktoré sú oslabené a neplnia správne svoju funkciu.  

Aký je rozdiel medzi dýchaním zdravého človeka a človeka s CHOCHP?  

Zdravé pľúca sú ružové, mäkké a pružné. Pri nádychu sa do pľúc dostáva vzduch z okolia a putuje dýchacími cestami až do pľúcnych mechúrikov (alveol). V tých dochádza k výmene plynov. Pľúca odovzdajú do krvného obehu kyslík, ten sa krvou rozdistribuuje po celom tele a vráti sa zmetabolizovaný ako oxid uhličitý.  

Pri výdychu sa potom oxid uhličitý dostane von z tela a celý proces sa zopakuje, pri pokojnom dýchaní asi 14 až 18-krát za minútu. Pri CHOCHP sa ale všetok vdýchnutý vzduch nevytláča správne von. 

To spôsobuje buď emfyzém, chronická bronchitída alebo kombinácia oboch. Emfyzém, alebo rozdutie pľúc, je stav, keď sú pľúcne mechúriky (alveoly) poškodené. Alveoly si môžeme predstaviť ako veľké množstvo malých balónikov, ktoré sa neustále rozťahujú a sťahujú. Ak sú poškodené, strácajú svoj tvar a elasticitu. Keďže sa nedokážu správne sťahovať, vzduch s oxidom uhličitým v nich zostáva uviaznutý.  

O chronickej bronchitíde hovoríme vtedy, ak zápal priedušiek (bronchov) trvá tri a viac mesiacov počas dvoch rokov. Prejavuje sa najmä kašľom a nadmernou tvorbou hlienu, ktorý vytvára v trubiciach priedušiek fyzickú prekážku správnemu prúdeniu vzduchu.  

Narušená býva tiež čistiaca funkcia pľúc – konkrétne jeho výstelky (epitel). Tá je pokrytá riasinkami – malými chĺpkami. Ich hlavnou funkciou je posúvať hlien, nečistoty a rôzne patogény von z pľúc. Ak sú zdravé riasinky, pohybujú sa všetkými smermi. Pri CHOCHP sú ale častokrát tieto malé „kefky” nepohyblivé a nefunkčné. Vdýchnuté patogény tak zostávajú v pľúcach, kde majú ideálne podmienky pre svoj život a množenie.  

Aké sú príznaky CHOCHP? 

Medzi hlavné príznaky chronickej obštrukčnej choroby pľúc patria:  

 • sťažené dýchanie a dýchavica – najskôr pri námahe a neskôr aj pri bežných úkonoch, 
 • pocit nedostatku vzduchu a sipot, 
 • často sa opakujúci kašeľ s hlienom (hlien môže byť priesvitný, biely alebo mierne zafarbený na žlto či zeleno),  
 • modranie kože, pier či končekov prstov (cyanóza),  
 • veľmi časté infekcie dýchacích ciest,  
 • opuchy nôh a členkov, 
 • strata hmotnosti.  

Problémom je, že CHOCHP sa v počiatočných štádiách prejavuje častokrát bezpríznakovo alebo ľudia nepripisujú príznakom váhu. Typickým príkladom je kašeľ, ktorý sa častokrát označuje iba ako „fajčiarsky” a človek po jeho pôvode ďalej nepátra.  

Tieto dôvody vedú k neskoršej diagnostike a môžu znamenať horšiu prognózu.  

Iné ochorenia s podobnými príznakmi  

Podobne ako CHOCHP sa prejavuje aj astma, ktorá sa ale najčastejšie diagnostikuje už v detskom veku. CHOCHP sa diagnostikuje zväčša vo veku 40 rokov a viac. Navyše, astma je rizikovým faktorom pre vznik a rozvoj CHOCHP. Ľudia s astmou majú 12-krát vyššie riziko vzniku CHOCHP než ostatní.  

Medzi ďalšie diagnózy, ktoré môžu mať podobné príznaky ako CHOCHP, patria pľúcne fibrózy alebo ochorenia srdca.  

Exacerbácia – náhle zhoršenie príznakov  

Pod týmto názvom sa ukrýva veľmi nebezpečné a akútne zhoršenie stavu. Po období, keď ochorenie prebiehalo bezpríznakovo alebo len s miernymi príznakmi, sa začnú vyššie opísané príznaky prejavovať veľmi intenzívne a častokrát vedú až k hospitalizácii.  

Fakt, že ide o vážny stav, potvrdzujú aj čísla z nemocníc.  

 • Pri náhlej exacerbácii a zhoršenom stave zomiera viac ako 10 % pacientov.  
 • Ďalších 70 % býva do jedného roka opäť hospitalizovaných.  
 • Po hospitalizácii v dôsledku exacerbácií zomiera pre komplikácie spojené s CHOCHP do jedného roka polovica pacientov.  

Takéto náhle zhoršenie býva spôsobené nejakým spúšťačom (dym z cigariet alebo spaľovania, znečistený vzduch) alebo ho spôsobuje infekcia (bakteriálna, vírusová).  

Dopady ochorenia na život a možné riziká 

Človeku sa postupujúcim a nesprávne manažovaným ochorením veľmi výrazne znižuje kvalita života. Pre dýchavicu sa musí častokrát vzdať obľúbených aktivít, časom aj tých rutinných. Pre zníženú fyzickú schopnosť môže dôjsť k invalidizácii – pre CHOCHP začnú byť ľudia ekonomicky a neskôr aj fyzicky odkázaní na iných.  

Pri CHOCHP existuje vyššie riziko vzniku ďalších ochorení, napríklad:  

 • rakoviny pľúc,  
 • ochorení srdca,  
 • vzniku a ťažkého priebehu respiračných infekcií,  
 • vysokého krvného tlaku v pľúcach (pľúcnej hypertenzii), 
 • úzkosti, depresie a iných duševných porúch.  

Každá bunka nášho tela potrebuje pre svoje fungovanie kyslík. Pri CHOCHP ho môže byť kriticky málo. Napríklad srdce sa musí namáhať oveľa viac, aby zníženú dávku kyslíka z pľúc kompenzovalo rýchlejším pumpovaním. To znamená, že pri zle manažovanom CHOCHP je ohrozená prakticky každá telesná funkcia.  

Príčiny vzniku chronickej obštrukčnej choroby pľúc 

Fajčenie  

85 – 90 % prípadov CHOCHP spôsobuje fajčenie. Rizikové je fajčenie cigariet, cigár, marihuany aj elektronických cigariet. Nezabúdajme ani na pasívne fajčenie, ktoré je tiež mimoriadne škodlivé. 

Okrem samotného vzniku je fajčenie hlavným rizikovým faktorom zhoršovania CHOCHP.  

ZAUJÍMAVOSŤ 

Pri jedinom potiahnutí z cigarety okamžite putuje do nášho tela viac ako 7 000 chemikálií. Problémový nie je len nikotín, ale aj ďalšie látky, ktoré sa nachádzajú priamo v rastline tabaku (napríklad toxické kovy kadmium a olovo). Niekedy sa do cigariet pridávajú pri výrobe aj ďalšie chemikálie.  

Pri zapálení si sa začína uvoľňovať ďalšie množstvo chemikálií, ktoré produkuje samotné horenie. Nebezpečné chemikálie sa môžu uvoľňovať do životného prostredia aj z cigaretových ohorkov.  

Znečistené ovzdušie 

Ďalším veľmi vážnym rizikovým faktorom je dym zo spaľovania (napríklad dreva alebo uhlia v krboch, peciach, kachliach a pod.). Rovnako, ako pri cigarete, aj tu vzniká pri horení množstvo veľmi nebezpečných chemikálií.  

Riziko predstavuje aj vysoká prašnosť, smog a výpary.  

Genetický emfyzém 

Pod týmto označením sa skrýva druh genetickej poruchy – nedostatok alfa-1 antitrypsínu. Ide o proteín, ktorý sa tvorí v pečeni a potom sa vylučuje do krvi, kde má za úlohu chrániť pľúca. Tento genetický deficit je zodpovedný za 1 % prípadov CHOCHP.  

Diagnostika a liečba CHOCHP 

Diagnostika a liečba patria do rúk pneumológa, ku ktorému vás odošle všeobecný lekár.  

V rámci diagnostiky sa vykonáva kontrola dýchania a dôležitá je aj anamnéza (zisťovanie rizikových faktorov). Nasleduje funkčné vyšetrenie pľúc – spirometria (neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie). V prípade potreby sa použije aj tzv. zobrazovacia diagnostika (röntgen, CT a pod.) 

Chronická obštrukčná choroba pľúc sa nedá zvrátiť a úplne vyliečiť. Vďaka liečbe sa ale darí eliminovať ďalšie poškodzovanie pľúc, zlepšovať kvalitu života a významne znižovať riziko predčasného úmrtia.  

Liečebný režim pri CHOCHP spočíva v dôslednom odstránení rizikových faktorov a manažovanípríznakov a odvíja sa od toho, v akom štádiu sa ochorenie nachádza.  

Liečbu rozdeliť na dve časti – na tzv. farmakologickú, pri ktorej sa užívajú lieky, a nefarmakologickú, ktorá zahŕňa celý systém podpornej terapie. Tá má pomôcť zastaviť progres ochorenia, poškodenie pľúc a predĺžiť život.  

Farmakologická liečba (lieky) 

O liečbe liečivami a tiež ich forme rozhoduje lekár (pneumológ). Pri CHOCHP to môžu byť lieky lokálne, ktoré sú najčastejšie vo forme inhalátorov, sprejov či nebulizérov.  

Pri infekciách to môžu byť antibiotiká, antivirotiká, kortikosteroidy a iné lieky v rôznej forme (tabletky a pod.) 

Pri CHOCHP sa ale ukazuje problém s užívaním liekov a úpravou životného štýlu. Podľa údajov svoj inhalátor nepoužíva správne až 85 % ľudí. Vo všeobecnosti býva adherencia (aktívna účasť pacienta na liečbe) veľmi nízka, približne 60 % pacientov nedodržiava predpísanú liečbu.  

Ak máte CHOCHP a nie ste si istí, či užívate svoje lieky správne, alebo máte akýkoľvek problém, hovorte o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom. Spoločne môžete odstrániť nedostatky a nájsť vhodnú liečbu.  

Nefarmakologická liečba  

1. Rehabilitácia  

Rehabilitácia pri CHOCHP spočíva v osvojení si rôznych dychových cvičení a techník, ktoré vám pomôžu aktivovať svaly a zlepšiť množstvo vydychovaného vzduchu, napríklad hlbokým bránicovým cvičením. Všetky cvičenia vám ukáže fyzioterapeut.  

V pohodlí domova môžete vyskúšať aj jednoduché aktivity, ako fúkanie balónov,fúkanie bublín vo vode pomocou slamky alebo zaťažovanie chodením po schodoch či do kopca.  

2. Kyslíková liečba, neinvazívna ventilácia 

V oboch prípadoch ide o podpornú liečbu, ktorá má kompenzovať nedostatok kyslíka a ktorú po zaškolení môžu pacienti podstupovať aj doma.  

3. Zmena životného štýlu 

Aj keď ste to už iste počuli – fajčenie vážne poškodzuje vaše zdravie a mali by ste s ním okamžite skoncovať. V prevencii a liečbe CHOCHP je to najdôležitejší krok! 

Čím skôr prestanete fajčiť, tým menšie budete mať riziko vzniku a zhoršovania CHOCHP. Tipy, ako prestať s fajčením, nájdete napríklad aj v tomto článku.  

Ak nefajčíte, tak s fajčením ani nezačínajte. Nekompromisní buďte aj voči svojmu okoliu. Pasívne fajčenie je tiež veľmi nebezpečné. Nebojte sa požiadať ľudí, aby pri vás nefajčili a vyhýbajte sa tiež zafajčeným priestorom. 

Rovnako dôležité je udržiavať čistý vzduch bez chemikálií, výparov alebo iného dymu. 

Okrem spomenutého treba pri CHOCHP zmeniť aj svoj jedálniček. Ťažké jedlá alebo veľmi veľké porcie môžu sťažovať dýchanie. Poškodeným pľúcam neprospieva ani obezita.  

Podľa odporúčaní lekára treba zaradiť do života aj pravidelný pohyb. Začať môžete s prechádzkami. Nadmerné šetrenie sa a nečinnosť môže stav ešte zhoršovať. Nevhodné je najmä nadmerné sedenie. 

4. Prevencia respiračných ochorení 

Špeciálnu pozornosť venujte ochrane pred infekciami. Ak máte CHOCHP, mali by ste sa pravidelne očkovať proti chrípke, pneumokokom a aj COVID-19.  

Riziko infekcií znížite aj pomocou pravidla ROR. Dbajte na hygienu rúk, nosenie rúška alebo respirátora a odstup, a to najmä v čase zvýšeného výskytu respiračných ochorení (napríklad počas chrípkovej sezóny).  

Aj v tomto prípade by malo byť voči vám okolie vnímavé a ľudia by mali zachovať od vás odstup, ak majú príznaky pľúcnej infekcie – kašeľ, nádchu alebo zvýšenú teplotu.  

Spoločným úsilím vás a vášho lekára by malo byť znižovanie rizika exacerbácií, ďalšieho poškodzovania pľúcneho tkaniva a predĺženie a skvalitnenie života. Bez vašej aktívnej účasti a záujmu o liečbu CHOCHP sa to nemôže podariť. Chráňte svoje zdravie a ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte sa pýtať svojho lekára.  

Nie
Nie

Máte príznaky tohto ochorenia?

Nečakajte a vyhľadajte odborníka vo vašej blízkosti.

Zoznam odborníkov