pacient a lekar

Videorozhovor s lekárom a pacientom

Autor: 
REDAKCIA LEKÁR ODPORÚČA
Odborný garant 
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Cukrovka je civilizačné ochorenie, ktoré postihuje čoraz viac ľudí – práve preto sa často používa pojem pandémia cukrovky. Aj na Slovensku pribúda ročne v priemere vyše 20-tisíc pacientov, pričom celkovo sa na rôzne druhy cukrovky lieči takmer 380-tisíc ľudí. V skutočnosti je toto číslo ešte podstatne vyššie, ak vezmeme do úvahy nediagnostikovaných pacientov.

Najviac rozšírený je diabetes mellitus 2. typu, ktorého rozvoj do veľkej miery ovplyvňuje nevhodná životospráva. Práve preto je nevyhnutné hovoriť o tomto ochorení a zvyšovať povedomie. Pozrite si preto dve videá – z pohľadu lekárky diabetologičky a rovnako aj pacienta.

Video s lekárkou (doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.)

Diabetologička Katarína Rašlová je zároveň prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS). Vo videu vám zrozumiteľne vysvetlí, aký je rozdiel medzi diabetom 1. a 2. typu, aké komplikácie hrozia a prečo je nevyhnutné dodržiavať liečbu.

Video s pacientom (Mgr. Ing. Jozef Borovka)

Jozef Borovka je predsedom Zväzu diabetikov Slovenska a zároveň pacientom, ktorý sa lieči na diabetes mellitus 2. typu. Vypočujte si jeho príbeh o tom, ako sa dozvedel o svojom ochorení a ako sa s ním postupne naučil žiť.

14-dňová Messenger výzva

Získajte každý deň jednu radu a zistite, ako sa lepšie starať o svoje zdravie, aby ste predišli komplikáciám cukrovky.

spustiť výzvu

Nie