sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 52.230.152.217 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )
glukomer

Cukrovka (diabetes mellitus) – typy, rizikové faktory a liečba

Autor: 
REDAKCIA LEKÁR ODPORÚČA
Odborný garant: 
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Cukrovkou 2. typu trpí celosvetovo viac než 462 miliónov ľudí, čo je takmer 7 % populácie, a tieto čísla sa neustále zvyšujú. Rozvoju cukrovky 2. typu sa však dá efektívne predchádzať (alebo oddialiť jej nástup) správnou životosprávou a dodržiavaním odporúčaní. Zistite všetko dôležité o vzniku ochorenia, príznakoch, liečbe a najmä prevencii.

Príčiny vzniku cukrovky

Cukrovka je chronické metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi (presnejšie povedané glukózou v krvi), pričom tento stav nazývame hyperglykémia. 

Kľúčovú úlohu vo vzniku cukrovky zohráva hormón inzulín, ktorý produkujú bunky podžalúdkovej žľazy (pankreas). Úlohou inzulínu je umožniť, aby sa cukor z potravy dostal do vnútra buniek, kde sa následne premieňa na energiu. 

Týmto procesom sa znižuje množstvo glukózy v krvnom obehu. Hoci je glukóza zdrojom energie pre bunky vo svaloch a tkanivách, príliš vysoké hladiny v krvi môžu časom viesť k vážnemu poškodeniu srdca, ciev, očí, obličiek a nervov. 

Rozvoj diabetu je podmienený buď poruchou tvorby a uvoľňovania inzulínu, alebo jeho nedostatočným využitím v tkanivách organizmu (inzulínová rezistencia). Ochorenie môže mať viacero foriem – patrí medzi ne cukrovka 1. a 2. typu a tehotenská cukrovka.

Diabetes mellitus 1. typu

Cukrovka 1. typu sa najčastejšie objavuje v detstve alebo počas dospievania. Ide o autoimunitné ochorenie, pri ktorom sa v tele netvorí dostatok inzulínu, a preto je nutné dopĺňať ho. Svoju úlohu pri rozvoji ochorenia zohráva vo vyššej miere aj genetika.

Diabetes mellitus 2. typu

Cukrovka 2. typu postihuje najmä starších ľudí, pričom týmto typom trpí 90 % diabetikov. V tele sa deje pravý opak ako pri prvom type – telo síce vytvára inzulín, ale buď ho je nedostatočné množstvo alebo má telo naň zníženú citlivosť, tj. nevie ho efektívne využiť. Nevyužitý inzulín sa hromadí v krvi a nedostáva sa k bunkám, ktoré ho potrebujú. 

Diabetes 2. typu zvyčajne postihuje ľudí s nadváhou, nedostatkom pohybu a celkovo s nezdravým životným štýlom. 

Tehotenská cukrovka

Tehotenská cukrovka (gestačný diabetes) nastáva počas tehotenstva, kedy placenta produkuje hormóny na udržanie tehotenstva. Vďaka týmto hormónom sú bunky odolnejšie voči vplyvu inzulínu. 

Za normálnych okolností pankreas reaguje produkciou zvýšeného množstva inzulínu, aby dokázal prekonať odolnosť buniek. V niektorých prípadoch však pankreas nestíha produkovať potrebné množstvo inzulínu. To vedie k tomu, že len malé množstvo glukózy sa dostane do buniek – zvýši sa hladina glukózy v krvnom obehu, následkom čoho vzniká tehotenská cukrovka. 

Príznaky cukrovky

Niektoré z príznakov diabetu 1. a 2. typu zahŕňajú: 

 • časté močenie,
 • zvýšený pocit smädu a hladu, 
 • nevysvetliteľnú stratu váhy, 
 • únavu,
 • rozmazané videnie.

Objaviť sa môžu aj: 

 • pomaly sa hojace rany, 
 • časté infekcie (ďasien, kože či vaginálne infekcie), 
 • necitlivosť alebo mravčenie v rukách či nohách
 • alebo sa na tele vytvoria miesta so stmavnutou kožou (zvyčajne v podpazuší a na krku).

Mnoho ľudí si však v prvotných štádiách vôbec nemusí uvedomovať, že sa niečo deje. Ideálne je preto chodiť na pravidelné preventívne prehliadky k obvodnému lekárovi, pri ktorých lekár skontroluje aj hladinu glukózy v krvi. 

Rizikové faktory cukrovky

Medzi faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko rozvoja cukrovky 2. typu, patria:

 • Nadváha alebo obezita.
 • Distribúcia tuku – ukladanie tuku najmä v oblasti brucha je spojené s vyšším rizikom, ktoré stúpa u mužov s obvodom pása nad 101,6 centimetra a u žien s obvodom pása nad 88,9 centimetra.
 • Nízka fyzická aktivita – čím je fyzická aktivita nižšia, tým vyššie riziko rozvoja nielen cukrovky. Fyzická aktivita pomáha kontrolovať váhu, využíva glukózu ako zdroj energie a prispieva k schopnosti buniek byť citlivejšími na inzulín.
 • Nezdravá strava – najmä s nadbytkom cukru a tukov.
 • Genetika – riziko sa zvyšuje, ak má rodič alebo súrodenec cukrovku 2. typu. 
 • Hladiny lipidov v krvi – zvýšené riziko je spojené s nízkymi hladinami HDL cholesterolu a vysokými hladinami LDL cholesterolu a triacylglycerolov. 
 • Vek – riziko sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom, najmä po 45. roku života. 
 • Prediabetes – ide o stav, pri ktorom je hladina cukru v krvi vyššia ako je normálne, ale nie dostatočne vysoká na to, aby bola klasifikovaná ako cukrovka. Ak sa prediabetes nelieči, často prechádza do cukrovky 2. typu. 
 • Riziká súvisiace s tehotenstvom – ak počas tehotenstva došlo k rozvoju tehotenskej cukrovky, aj tento faktor môže viesť k vyššiemu riziku rozvoja cukrovky 2. typu v budúcnosti. 
 • Syndróm polycystických vaječníkov – ide o stav charakterizovaný nepravidelnou menštruáciou, nadmerným rastom vlasov a obezitou, ktorý tiež zvyšuje riziko cukrovky.

Komplikácie spojené s cukrovkou

Metabolický syndróm a srdcovo-cievne komplikácie

Obezita (najmä v oblasti brucha), zvýšený cholesterol a vysoký tlak krvi predstavujú zdravotný problém samé o sebe, pretože sa pri nich poškodzujú cievy. Súčasný výskyt týchto ochorení spolu s cukrovkou sa nazýva metabolický syndróm.

Ide o pomerne rozšírený problém, ktorý môže súvisieť s moderným životným štýlom. Ich výskyt pri cukrovke je však vysoko rizikový a pri zlom manažmente hrozí až dvoj až trojnásobne vyššie riziko rozvoja srdcovo-cievnych komplikácií, ako mŕtvica, aterotrombotické príhody, infarkt a iné. 

Neuropatia 

Nekontrolovaná hladina glukózy v krvi spôsobuje množstvo ťažkostí. Môže dochádzať k poškodeniu nervov (neuropatia), ktoré sa prejaví intenzívnou bolesťou a mravčením hlavne v končatinách. Neuropatia v kombinácii so zníženým prietokom krvi na chodidlách zvyšuje možnosť vzniku vredov na nohách, infekcií a prípadnej potreby amputácie končatiny.

Diabetická retinopatia

V dôsledku dlhodobého nahromadeného poškodenia malých krvných ciev v sietnici hrozí vznik diabetickej retinopatie, ktorá môže vyústiť až do slepoty. 

Zlyhanie obličiek

Diabetes môže navyše zapríčiňovať aj zlyhanie obličiek.

Mnohým z komplikácii cukrovky sa dá predchádzať, vďaka čomu si pacienti dokážu skvalitniť a predĺžiť život. Je však nevyhnutné pravidelne navštevovať diabetológa, počúvať jeho rady a dodržiavať predpísanú liečbu. 

Diagnostika cukrovky

Keďže cukrovka so sebou prináša množstvo zdravotných rizík, včasné odhalenie a správna diagnostika je mimoriadne dôležitá. Hladina cukru v krvi by sa mala u dospelých ľudí kontrolovať každých 5 rokov a po 45. roku každé 3 roky. Diagnostiku cukrovky vykonáva diabetológ.

Medzi rutinné vyšetrenia patria:

 • Vyšetrenie glukózy v krvnej plazme nalačno pomocou glukomerov.
 • Zmeranie hladín glykovaného hemoglobínu – týmto testom sa zmeria množstvo cukru naviazaného na hemoglobín v červených krvinkách, ktorý umožní zmerať priemerné hladiny glukózy za posledné 2 až 3 mesiace. Test nemusí byť vykonávaný nalačno.
 • Orálny glukózový tolerančný test (OGTT) – pri tomto teste sa hladiny krvného cukru stanovujú po 8 hodinovom hladovaní (väčšinou ráno ešte pred raňajkami) a 120 minút po vypití sladkého glukózového roztoku.

Normálna hladina glykémie nalačno sa pohybuje v rozmedzí 3,3 mmol/l až 5,5 mmol/l. Krátko po jedle môže byť hodnota glykémie vyššia, ale do dvoch hodín by mala klesnúť pod 7,8 mmol/l. Opakovane zistená hodnota glukózy nalačno nad 7 mmol/l môže znamenať rozvoj cukrovky. 

U tehotných žien sú pri zistení prítomnosti tehotenského diabetu odlišné kritériá.

Prevencia vzniku cukrovky

Pred diabetom 1. typu sa nedá chrániť, no pred 2. typom áno. Správnou životosprávou a zmenou životného štýlu je možné nielen predchádzať samotnému ochoreniu, ale aj neskoršiemu pridruženiu mnohých iných ochorení na čele so srdcovo-cievnymi.

Na prevenciu cukrovky 2. typu a jej komplikácií je potrebné dosiahnuť (a udržať si) zdravú telesnú hmotnosť, byť fyzicky aktívny (aspoň 30 minút pravidelnej aktivity strednej intenzity počas väčšiny dní v týždni), dodržiavať zdravú životosprávu a vyhýbať sa tabakovým výrobkom (fajčenie zvyšuje riziko cukrovky a kardiovaskulárnych ochorení). 

Liečba cukrovky

Samotná cukrovka 2. typu sa síce nedá vyliečiť, no vhodnými terapeutickými postupmi (diéta, pohyb, lieky...) sa dá dobre manažovať.

Nefarmakologická liečba (liečba bez liekov)

Pri cukrovke 2. typu vám na začiatku lekár odporučí zmenu životného štýlu, ktorá zahŕňa:

 • Zvýšený pohyb – pohyb je kľúčový, pretože dokáže udržiavať optimálnu váhu a stabilizovať hladinu cukru v krvi. Nedostatok pohybu môže byť rizikovým faktorom cukrovky, môže zhoršovať jej priebeh a prispievať k vzniku pridružených ochorení.
 • Diabetickú diétu (racionálne stravovanie) – strava ide s cukrovkou ruka v ruke. Potraviny priamo vplývajú na hladinu cukru v krvi, a preto je nutné dbať na glykemický index potravín, ktorý nám hovorí o rýchlosti uvoľňovania glukózy z konkrétnej potraviny. Diabetici si preto musia správne vyberať potraviny, konzumovať v pravidelných intervaloch, odhadnúť správne množstvo sacharidov a odstrániť nadbytočné množstvá tukov. 

  Žiaľ, neexistuje jedna univerzálna diéta pre všetkých, a preto sa odporúča osloviť dietológov/nutričných terapeutov, ktorí môžu pomôcť zostaviť jedálniček na mieru podľa preferencií a cieľov pacienta.
   

 • Úprava telesnej hmotnosti – aj samotná obezita je rizikovým faktorom mnohých ochorení, a preto je dôležité udržiavať si optimálnu váhu.
 • Dôležité je aj skoncovať s fajčením.

Farmakoterapia (liečba pomocou liekov)

Liečba cukrovky je komplexná a ak úprava stravovania a zvýšenie fyzickej aktivity nie je dostatočná, je potrené k liečbe pridať lieky – antidiabetiká

Pacienti s diabetom 1. typu potrebujú inzulín podávaný injekčnou formou. Pacienti s diabetom 2. typu zvyčajne v prípade potreby užívajú lieky v tabletovej forme, no môžu potrebovať aj inzulín. Dôležitými pomôckami v liečbe sú aj inzulínové pumpy či glukomery.

Ďalší manažment liečby cukrovky 

V manažmente diabetu je dôležitá kontrola krvného tlaku a starostlivosť o nohy (dodržiavanie hygieny nôh, nosenie vhodnej obuvi, odborná starostlivosť pri liečbe vredov a pravidelné vyšetrenie nôh zdravotníkmi). 

Dôležitý je aj:

 • skríning a liečba retinopatie (ktorá môže spôsobiť slepotu), 
 • kontrola hladiny lipidov (na reguláciu hladiny cholesterolu),
 • skríning skorých príznakov ochorenia obličiek súvisiaceho s cukrovkou. 

Podstatná je aj liečba znižujúca riziko rozvoja pridružených srdcovo-cievnych ochorení.

Cukrovka sa síce nedá vyliečiť, no nedodržiavanie odporúčaní lekárov môže zhoršiť jej priebeh, podnietiť vznik pridružených ochorení (najmä srdcovo-cievnych) a skrátiť život až o 10 rokov. Nezanedbávajte preto pravidelné návštevy diabetológa a dodržiavajte predpísanú liečbu.

Na záver sme si pre vás pripravili krátky test, v ktorom sa dozviete viac o cukrovke 2. typu a zároveň zistíte, či sa o svoje zdravie staráte dostatočne.

Nie
Nie

Zistite, koľko toho viete o ochorení a či sa o svoje zdravie staráte dostatočne.

spustiť TEST