Rehabilitácia po srdcovom infarkte v kúpeľoch a doma

Infarkt je závažným ohrozením života a po zastabilizovaní bude vaše srdce potrebovať rehabilitáciu. Základné kroky sa naučíte v kúpeľoch, ale osvojené návyky budete rozvíjať aj doma. Ako rehabilitovať a neublížiť si? Pripravili sme základný prehľad. 

Kardiovaskulárna rehabilitácia

Po prepustení z nemocnice čaká pacienta viacero dôležitých krokov. Všetky by mali viesť k tomu, aby mohol žiť čo možno najkvalitnejší život. Okrem užívania liekov je dôležité zmeniť životný štýl. Vďaka tejto kombinácii znížite riziko ďalšieho infarktu a iných ochorení.  

Ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia je komplexný program sekundárnej prevencie srdcovo-cievnych ochorení. Takáto rehabilitácia je kombináciou:  

  • fyzického tréningu,  
  • poradenstva,  
  • edukácie (vzdelávania),  
  • manažmentu rizikových faktorov.  

K rizikovým faktorom radíme najmä sedavé zamestnanie, fajčenie, nadváhu alebo obezitu a nevhodné stravovanie. Súčasťou prevencie je tiež psychická podpora a nácvik rehabilitácie.  

Téme liečby po infarkte myokardu sme sa venovali najmä v článku:  

V tomto článku sa zas zameriame na niektoré špecifické aktivity, vďaka ktorým môžete pokračovať v rehabilitácii aj doma. 

Pohyb

Aeróbny pohyb je pre srdce veľmi dôležitý. Každý tréning musí ale odrážať individuálne možnosti človeka po prekonanom srdcovom infarkte.  

Počas kúpeľnej liečby alebo rehabilitačného programu budete postupovať podľa stanovenej záťaže. V domácich podmienkach môžete používať pulzometer. Kritickú hodnotu stanovuje váš lekár.  

Ľahko overiteľným znakom nadmernej záťaže je, keď kvôli zadýchaniu nemôžete rozprávať. Naopak, ak si po tréningu dokážete zaspievať, môžete trošku pridať.  

V domácom prostredí sa odporúča najmä stacionárny bicykel, chôdza a severská chôdza (nordic walking). Práve posledná spomínaná chôdza je jedným z najzdravších pohybov. Okrem samotnej chôdze sa pridáva aj pohyb rúk so špeciálnymi palicami, ktorý mierne zvyšuje záťaž a zapája aj ďalšie svaly tela. Stačí navštíviť kurz, osvojiť si správnu techniku a môžete trénovať kdekoľvek a v ktoromkoľvek ročnom období. 

Buďte opatrní a vyhýbajte sa tréningu v horúcom počasí. Pod vplyvom vysokých teplôt sa znižuje krvný tlak a srdce musí biť rýchlejšie. Rovnako nebezpečná je náhla zmena teplôt, napríklad prechod do klimatizovaných vnútorných priestorov počas letných horúčav.

Ďalšie aeróbne a silové tréningy

Ak ste boli pred infarktom myokardu aktívnym bežcom, zrejme premýšľate nad tým, či sa k svojmu obľúbenému pohybu ešte vrátite. Nie je to vylúčené, ale všetky kroky treba robiť postupne. Na prvom mieste je vaše srdce. 

Súčasťou rehabilitácie je aj silový tréning. Nemyslí sa tým len zdvíhanie ťažkých činiek, ale správne a cielené cviky na podporu svalov. Vhodné je cvičenie vo vode, ktorá kladie pohybu odpor, zvyšuje tak jeho efektivitu, ale zároveň je možné robiť ho staticky a pokojne.  

Môžete tiež vyskúšať pilates alebo jogu. Spojené sú aj s dychovými cvičeniami, ktoré pomáhajú odbúravať stres a znižujú krvný tlak. Keďže ale nejde o aeróbne cvičenia, treba ich kombinovať s hore spomenutou chôdzou, bicyklovaním či behom. 

Aeróbnym cvičením, ktoré zároveň posilňuje aj svaly, je napríklad plávanie. Ide ale o náročnejší pohyb. Ak sa cítite dobre a rozhodnete sa plávať, určite začnite v plytšej vode s ideálnou teplotou 26 – 33 °C.  

Ak pocítite akúkoľvek bolesť na hrudi alebo problém s dychom, vráťte sa k plávaniu až neskôr. Neplávajte skôr ako hodinu po jedle a po konzumácii alkoholu.  

Prečítajte si tiež: 

Relax a wellness

Dnes sú už bežnou súčasťou kúpeľov a wellness centier aj sauny a vírivky s horúcou vodou. Zo známych fínskych a japonských štúdií je zrejmé, že sú pre zdravie srdca prospešné. Po infarkte myokardu ale treba byť veľmi opatrný. 

Fínska sauna

Ide o saunu s vysokou teplotou a suchým vzduchom (relatívna vlhkosť v rozmedzí 10 – 20 %). Teplota vzduchu dosahuje až 80 – 100 °C. Teplota pokožky sa rýchlo zvyšuje až na 40 °C a maximum potenia nastáva asi po 15 minútach. Saunovanie má mnoho skvelých účinkov pre zdravie srdca a ciev (najmä zlepšenie funkcie cievneho endotelu).  

Novšie štúdie nepreukázali zvýšené riziko infarktu po saunovaní, vo všeobecnosti sú ale ochorenia srdca kontraindikáciou saunovania. Pri saunovaní treba byť opatrný a vopred sa poradiť so svojím lekárom. Ak je u vás riziko minimálne, začať môžete postupne s päťminútovými návštevami.  

Nepoužívajte náhle schladenie v studenej vode, ale zvoľte radšej postupné ochladzovanie.  

O niečo bezpečnejšia môže byť pre ľudí po srdcovom infarkte infrasauna, ktorá nezohrieva celé okolie. Naopak, sauna s vysokou vzdušnou vlhkosťou je ešte vyšším rizikom.  

Horúce relaxačné bazény a vírivky

Varovné nápisy, že sa pred použitím treba poradiť s lekárom, sú aj na horúcich vírivkách. Oprávnene sa možno obávať vplyvu horúcej vody, ktorá spôsobuje aj reálny fyzický tlak na telo. 

Vo vírivke sa zrýchli tepová frekvencia srdca a zároveň zníži tlak krvi, čo môže spôsobiť závraty až mdloby. Váš lekár pozná váš stav najlepšie a môže rozhodnúť, či takýto efekt vaše srdce zvládne. 

Vo všetkých prípadoch platí, že nesmiete kombinovať relax v saune alebo vírivke s alkoholom. Pre vysoké riziko dehydratácie majte vždy poruke tekutiny a pravidelne ich dopĺňajte. 

Darujte si čas

Zatiaľ čo v krátkom čase po infarkte myokardu môžete pociťovať úzkosť z toho, že sa neviete vrátiť k obľúbeným aktivitám, po rehabilitácii sa budete cítiť omnoho istejší a sami sa naučíte viac rozpoznávať riziká.  

Pohyb aj relax sú mimoriadne dôležitou súčasťou života po srdcovom infarkte. Nie každý sa môže stať ultramaratóncom, ale niektorým to ich srdce naozaj dovolí. Buďte trpezliví.  

Modrý banner? 
Nie

Praktický prehľad potravín

Stiahnite si rozšírený zoznam potravín s rozdelením na
odporúčané a nevhodné.

Zoznam potravín

Nie