lekárka a pacientka sa smejú

Život po infarkte myokardu – koľko času strávite v nemocnici a ako vyzerá následná liečba?

Odborný garant: 

Ak vás alebo vášho blízkeho prekvapil srdcový infarkt (infarkt myokardu), potom sa vám určite naskytá mnoho otázok. Ako dlho je nutné ostať v nemocnici? Ako vyzerá následná rekonvalescencia a liečba? Poprípade aké zmeny v životnom štýle je potrebné uskutočniť?

Čas strávený v nemocnici

Po prekonaní akútneho infarktu myokardu zostáva pacient v nemocnici obvykle 5 až 7 dní. Dĺžka hospitalizácie sa však môže líšiť, a to v závislosti od závažnosti infarktu a prípadných komplikácií.

Bezprostredne po infarkte myokardu je pacient ohrozený rizikom vzniku srdcovej arytmie, ruptúry srdcového svalu či opakovaného infarktu. Preto je dôležité v prvých dňoch hospitalizácie, okrem samotnej liečby infarktu myokardu, zhodnotiť stav pacienta z dlhodobého hľadiska a nastaviť ho na dlhodobú liečbu s cieľom minimalizovať riziko ďalšieho infarktu myokardu, prípadne inej kardiovaskulárnej príhody. 

Už počas hospitalizácie sa začína s mobilizáciou s cieľom zabezpečiť samostatnosť a toleranciu fyzickej aktivity po prepustení.

Dôležitou súčasťou tejto fázy je tiež dostatočné poučenie pacienta. Ošetrujúci lekár by mal pred prepustením z nemocnice pacienta informovať o jeho ochorení a možných komplikáciách, liečebno-rehabilitačnom postupe, no tiež o potrebných zmenách v životnom štýle, stravovaní a fyzickej aktivite.

Po prepustení z nemocnice

Pacient po infarkte sa pri prepustení z nemocnice odporučí do starostlivosti ambulantného kardiológa a všeobecného lekára a ostáva určitú dobu práceneschopný (PN). Trvanie PN sa môže líšiť a závisí najmä od závažnosti infarktu. Všeobecného lekára je potrebné navštíviť do 3 pracovných dní od prepustenia – je dôležité priniesť si so sebou aj prepúšťaciu správu z nemocnice.

Všeobecný lekár následne preberá starostlivosť o pacienta, informuje ho o ďalšom postupe (ktorý aj manažuje) a na odporúčanie ošetrujúceho lekára pacientovi predpíše potrebné lieky

Obvodný lekár vykonáva tiež pravidelné kontroly zdravotného stavu, hodnotí pacientove subjektívne ťažkosti a objektívne nálezy, vrátane laboratórnych parametrov (predovšetkým celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triacylglyceroly, glykémiu, obličkové parametre, ionogram a i.), tlaku krvi a srdcovej frekvencie.

Okrem obvodného lekára je nutné navštevovať aj kardiológa

Ako si nájsť kardiológa? 
Ak si pacient svojpomocne nevyhľadá ambulantného kardiológa, poprípade sa nevie rozhodnúť, ošetrujúci lekár v nemocnici či všeobecný lekár mu vie poskytnúť odporúčania

O návštevách kardiológia by mal pacient informovať aj svojho všeobecného lekára, ktorý mu na základe odporúčaní kardiológa taktiež bude môcť predpísať jeho lieky. Dobrá spolupráca medzi kardiológom a všeobecným lekárom je kľúčová k dosiahnutiu optimálneho manažmentu liečby.

Návšteva ambulantného kardiológa by sa mala uskutočniť do jedného mesiaca od prepustenia z nemocnice. Počas tejto úvodnej návštevy by mal kardiológ vykonať kontrolné EKG a echokardiografické vyšetrenie (ECHO) a zhodnotiť niektoré laboratórne parametre (najmä cholesterol).

Snahou kardiológa je pomocou liečby minimalizovať vplyv rizikových faktorov na prežívanie pacienta po infarkte. Kardiológ by mal pacienta počas prvých dvoch rokov kontrolovať raz za 6 mesiacov, prípadne častejšie, ak je to potrebné. 

Ambulantný kardiológ manažuje frekvenciu návštev v jeho ambulancii a v prípade potreby zvažuje ďalšie vyšetrenia. Všetko závisí od aktuálneho stavu pacienta.

Zmena životného štýlu je nevyhnutná

Medzi hlavné rizikové faktory infarktu patrí vysoká hladina cholesterolu (tukov) v krvi, hyperglykémia (vysoká hladina cukru v krvi) a vysoký krvný tlak a obezita. Cieľom pacienta po infarkte by preto malo byť optimalizovať uvedené parametre a obmedziť ich vplyv na zdravie.

Vhodná je preto pravidelná fyzická aktivita, ktorá vedie nielen k redukcii hmotnosti, ale aj lepšiemu využitiu živín v organizme, vrátane tukov a cukrov. Je vhodné tiež obmedziť stravu s vyšším obsahom tukov a jednoduchých sacharidov. V mnohých prípadoch je vhodná konzultácia diétneho špecialistu.

Modrý banner? 
Nie

Praktický prehľad potravín

Stiahnite si rozšírený zoznam potravín s rozdelením na
odporúčané a nevhodné.

Zoznam potravín

Fajčenie cigariet znižuje prekrvenie srdca kyslíkom a zvyšuje srdcovú frekvenciu. Oba tieto deje zvyšujú riziko infarktu. Vylúčenie fajčenia je preto jednou z nevyhnutných súčastí zmien životného štýlu.

Nielen fyzické zdravie je dôležité v rekonvalescencii pacienta po infarkte. Psychohygiena, psychologická podpora a konzultácia psychológa so zhodnotením rizika pracovného psychického zaťaženia môže byť v mnohých prípadoch prínosná.

Rehabilitácia a fyzická aktivita

Rehabilitácia po infarkte začína už v nemocnici, kedy by mal pacient ešte pred prepustením tolerovať chôdzu a byť schopný samostatnej dennej činnosti. Fyzická aktivita s postupným zvyšovaním záťaže je vhodná už po prepustení z nemocnice. 

Už v prvých týždňoch po infarkte je vhodné fyzicky zaťažovať organizmus, a to ideálne rýchlejšou chôdzou aspoň 30 minút denne, aspoň 5 dní v týždni. Za predpokladu splnenia tejto podmienky je po 4 – 8 týždňoch vhodné kontaktovať rehabilitačného lekára za účelom zhodnotenia stavu a zostavenia rehabilitačného tréningového programu.

Pacient má po infarkte nárok na kúpele

Nárok na rehabilitáciu a kúpeľný pobyt má každý pacient po infarkte myokardu. 
Kúpeľnú liečbu by mal odporučiť ošetrujúci lekár (lekár oddelenia, na ktorom bol pacient s infarktom hospitalizovaný), ktorý pacientovi vystaví návrh na kúpeľnú liečbu. 

Cieľom kúpeľnej liečby u pacientov po infarkte je detailne prispôsobeným programom fyzickej aktivity ovplyvniť riziko komplikácií a zvýšiť dlhodobú kvalitu života pacientov po infarkte.

Samotný kúpeľný rehabilitačný program u pacientov po infarkte myokardu trvá zvyčajne 4 týždne. Počas tohto obdobia je pacient v starostlivosti balneoterapeutov a lekára špecializovaného na kúpeľnú liečbu – balneológa, ktorý zhodnotí pacientov zdravotný stav a vytvorí mu rehabilitačný plán

Ten pozostáva z viacerých liečebných metód vrátane skupinového liečebného telocviku, ergometrického tréningu, terénnej liečby s kardiotachometrom a rehabilitácie v bazéne.

Prečo je po infarkte dôležitá aj dlhodobá liečba?

Cieľom dlhodobej liečby je znížiť riziko reinfarktu, čiže opakovaného infarktu. Dlhodobá liečba sa preto zameriava na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín (antitrombotická liečba) a na zníženie hladiny LDL cholesterolu, pretože ten výraznou mierou ovplyvňuje tvorbu aterosklerotického plátu.

Počas prvého roka je liečba väčšinou bez zmeny. Jej súčasťou musí byť tiež liečba prípadných súvisiacich ochorení ako artériová hypertenzia, cukrovka či srdcové zlyhávanie, keďže iba komplexnou liečbou je možné docieliť uspokojivý zdravotný stav pacienta.

zdroje a referencie

https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/recovering-from-a-heart-attack/
https://www.nhs.uk/conditions/heart-attack/recovery/
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/recovering-from-a-heart-attack

SVK-NP-0823-80006     Dátum prípravy materiálu: august 2023

Článok objednaný spoločnosťou Amgen Slovakia, s.r.o.

Pripravené v spolupráci s MUDr. Ivanou Šoóšovou, PhD., FESC

Praktický prehľad potravín

Stiahnite si rozšírený zoznam potravín s rozdelením na
odporúčané a nevhodné.

Zoznam potravín

Nie
/odbornici/mudr-ivana-soosova-phd