sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 90.64.94.235 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )
žena s rakovinou v župane

Rakovina – druhy, príznaky, diagnostika a liečba 

Nádor, tumor, novotvar, karcinóm, sarkóm. Rakovina má veľa mien a ešte viac podôb. Existuje viac ako 200 typov nádorových ochorení a spolu sú 2. najčastejšiu príčinu úmrtí vo svete (hneď za kardiovaskulárnymi ochoreniami). Čo je to rakovina, ako sa prejavuje, ako jej predísť a ako ju liečiť sa dozviete v tomto článku.

Čo je to rakovina?

Rakovina je súhrnný názov pre mnoho ochorení, ktoré spája rýchle nekontrolované množenie abnormálnych buniek. Tieto bunky majú schopnosť prenikať a poškodzovať susedné tkanivo a šíriť sa do okolitých aj vzdialených orgánov.

Rakovina môže vzniknúť v ktorejkoľvek časti tela, pričom najčastejšie býva pomenovaná podľa miesta vzniku, ako napríklad karcinóm prsníka, karcinóm prostaty, či osteosarkóm (rakovina kostí).

Ako vzniká rakovina?

Zdravé bunky sa delia, rastú a diferencujú (špecializujú na konkrétny typ bunky) kontrolovane. Človek je tvorený z triliónov buniek, ktoré majú prísne regulovaný bunkový cyklus.

 1. Delením materskej bunky vzniká nová bunka.
 2. Takáto bunka sa môže buď zmnožiť, alebo diferencovať na určitý typ špecifickej bunky.
 3. Keď bunka splní svoju úlohu, nastáva programovaná bunková smrť (apoptóza).

Proces bunkového delenia je kontrolovaný na viacerých úrovniach. Každý deň sa v tele vytvoria chybné bunky, ktoré treba buď opraviť, alebo usmrtiť, za čo sú zodpovedné viaceré regulačné mechanizmy. Avšak pri triliónoch bunkách sa môže stať, že tieto regulačné mechanizmy zlyhajú.

Ak sa chybná bunka nezničí a začne sa nekontrolovateľne deliť na ďalšie chybné bunky, hovoríme o nádorovom bujnení. Medzistupeň medzi zdravým a nádorovým tkanivom sa nazýva prekanceróza.

Nádorové bunky sa delia a rastú rýchlejšie ako zdravé – kvôli absencii apoptózy môžu tiež prežívať dlhšie a tiež môžu vylučovať do svojho okolia látky, ktoré podporujú ich ďalší rast či iné škodlivé a odpadové látky.

Časom môžu nádorové bunky prerásť a vytlačiť tie zdravé, odtrhnúť sa od materského nádoru a metastázovať (rozšíriť sa na iné miesto v tele) buď krvným riečiskom, alebo lymfatickým systémom, kde vytvoria nový nádor.

Práve početné metastázy sú najčastejšou príčinou smrti pri nádorových ochoreniach.

Čo spôsobuje rakovinu?

Ako už vieme, nádorové bunky sú chybné zdravé bunky, ktorým zlyhal kontrolný systém. Na to, aby sa zo zdravého tkaniva stalo nádorové, musí zlyhať viacero regulačných mechanizmov spôsobených mutáciami v bunke.

Zmeny v bunke (nazývame ich mutácie), ktoré vedú k nádorovému bujneniu, nastávajú v dôsledku kombinácie dvoch faktorov – genetiky jedinca a vonkajších faktorov prostredia.

Faktory, ktoré spôsobujú mutácie, sa nazývajú karcinogény. Tie sa delia na:

 • fyzikálne karcinogény: UV (ultrafialové) žiarenie, ionizujúce žiarenie,
 • chemické karcinogény: azbest, niektoré látky v cigaretách, alkohol, aflatoxín, arzén,
 • biologické karcinogény: niektoré bakteriálne (Helicobacter pylori), vírusové (žltačka typu B a C, HIV, HPV) či parazitické infekcie (motolica).

Riziko vzniku rakoviny stúpa s vekom práve kvôli vystaveniu sa karcinogénom alebo ich hromadeniu v organizme. Rakovine vo vyššom veku dopomáha aj fakt, že s rastúcim vekom sú bunky menej efektívne pri oprave mutácií.

Aké druhy rakoviny poznáme?

Základné delenie nádorových ochorení predstavujú solídne nádory a hematologické nádory.

Solídne (pevné) nádory

Ide o nádory konkrétneho orgánu a tkaniva. Tieto nádory vytvárajú pevnú hmotu. Medzi tieto nádory patria karcinómy (karcinóm prsníka, prostaty, pľúc, kolorektálny karcinóm), sarkómy (osteosarkóm = nádor kostných buniek), či nádory mozgu alebo nervového tkaniva.

Hematologické (krvné) nádory

Tieto nádory nevytvárajú pevné ložiská, ale kolujú v krvi, infiltrujú kostnú dreň alebo lymfatické uzliny. Ľudovo ich môžeme nazvať „tekuté“ nádory. Ide o leukémie, lymfómy či myelómy.

Nádory v týchto skupinách majú niečo spoločné, ale i veľa odlišností. Niektoré nádory rastú rýchlo a majú tendenciu metastázovať (rozširujú sa do inej časti tela), iné rastú zvyčajne pomaly a metastázy pre ne nie sú typické.

Najčastejšie onkologické ochorenia

V roku 2020 boli svetovo najčastejšie onkologické ochorenia podľa WHO nasledovné:

 1. rakovina prsníka,
 2. rakovina pľúc,
 3. rakovina hrubého čreva a konečníka,
 4. rakovina prostaty,
 5. rakovina kože,
 6. rakovina žalúdka.

Výskyt, ale aj úmrtnosť na nádorové ochorenia, je medzi pohlaviami odlišný. Zatiaľ čo u slovenských mužov v úmrtnosti dominuje:

 1. rakovina pľúc,
 2. rakovina hrubého čreva a konečníka,
 3. zhubný nádor prostaty,

u slovenských žien zas najviac úmrtí spôsobuje:

 1. karcinóm prsníka,
 2. rakovina pľúc,
 3. rakovina hrubého čreva a konečníka.

Príznaky rakoviny

Príznaky nádorových ochorení závisia od konkrétneho druhu nádoru. Niekedy môže ochorenie prebiehať asymptomaticky (bez príznakov) roky, inokedy sa príznaky ukážu pomerne rýchlo a rýchlo sa aj zhoršujú.

Všeobecné príznaky rakoviny môžeme zhrnúť na nasledovné:

 • nevysvetliteľná strata hmotnosti,
 • chronická únava,
 • neutíchajúca bolesť, ktorá nemá iné vysvetlenie,
 • nezvyčajne silná krvácavosť a nadmerná tvorba jaziev,
 • horúčka, ktorá sa objaví zvyčajne počas noci,
 • neutíchajúci kašeľ či ťažkosti s dýchaním,
 • ťažkosti s prehĺtaním,
 • tráviace ťažkosti, hnačka alebo zápcha,
 • zväčšené lymfatické uzliny, pričom niektoré možno cítiť ako hrudku pod kožou,
 • zmeny na koži, meniaci sa tvar a veľkosť znamienok, prípadne výskyt nových znamienok.

Tieto príznaky sú však nešpecifické a objavujú sa aj pri iných, menej závažných ochoreniach.

Diagnostika nádorového ochorenia je plne v rukách onkológa a ak pociťujete príznaky alebo ste si všimli zmeny, ktoré by mohli súvisieť s rakovinou, oznámte to vášmu lekárovi.

Prevencia nádorových ochorení

Už vieme, že riziko rakoviny ovplyvňujú dva faktory – genetika jedinca a škodlivé vplyvy prostredia (karcinogény).

Našu genetickú výbavu ovplyvniť nevieme (zatiaľ), ale môžeme sa vyhýbať karcinogénom, čo zahŕňa:

 • prestať fajčiť,
 • jesť zdravo, pravidelne sa hýbať a udržiavať si zdravú telesnú hmotnosť,
 • eliminovať konzumáciu alkoholu,
 • vyhýbať sa znečistenému ovzdušiu,
 • vyhýbať sa UV žiareniu (používať opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom, nenavštevovať soláriá),
 • vystavovať sa ionizujúcemu žiareniu iba v prípade diagnostických a liečebných účelov,
 • zaočkovať sa proti žltačke typu B (od roku 1998 sa v SR povinne očkujú dojčatá),
 • ak ste žena, dajte sa očkovať proti ľudskému papilomavírusu (HPV). Infekcia HPV spôsobuje viac ako 95 % prípadov rakoviny krčka maternice. Očkovanie sa odporúča aj mužom, pretože toto ochorenie zvyčajne len prenášajú, ale nemajú príznaky.

Okrem týchto možností prevencie je možné sa tiež poistiť. Väčšina poisťovní ponúka špeciálne životné poistenie, ktoré kryje aj diagnózy akou je rakovina.

Diagnostika rakoviny

Včasná diagnostika je pri onkologických ochoreniach kľúčová, pretože výrazne znižuje riziko úmrtia, riziko trvalých následkov a v neposlednom rade aj náklady na liečbu. Vďaka najnovším vedeckým poznatkom a skríningu obyvateľstva vieme diagnostikovať rakovinu skôr než kedykoľvek predtým.

Samovyšetrenie

Samovyšetrenie je jednoduchá metóda na diagnostiku rakoviny prsníka u žien alebo rakoviny semenníkov u mužov. Liga proti rakovine vypracovala k spomenutým samovyšetreniam obrazový návod a inštruktážne videá, ktoré nájdete tu.

Ak nahmatáte na svojom tele niečo podozrivé, bezodkladne vyhľadajte svojho lekára.

Preventívne prehliadky

Ľudia nad 50 rokov a ľudia, ktorí majú v rodine výskyt kolorektálneho karcinómu, sa každé dva roky pozývajú na gastroenterologickú prehliadku.

Nejde však o kolonoskopiu. Ide o test na okultné krvácanie v stolici, ktorý si urobíte bezbolestne v pohodlí domova. Pri pozitívnom náleze budete pozvaní na ďalšie vyšetrenia. Alternatívou je kolonoskopické vyšetrenie každých 10 rokov.

Ženy od 18 rokov majú každý rok nárok na jednu bezplatnú gynekologickú preventívnu prehliadku. V rámci nej prebieha aj kontrola rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka. Na ultrasonografiu (sono) prsníkov majú ženy nárok každé dva roky.

Muži nad 50 rokov majú každé 3 roky nárok na urologickú prehliadku, kde sa vykonáva vyšetrenie semenníkov, prostaty, močových ciest a obličiek.

Informácie o ďalších preventívnych prehliadkach nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Skríningové programy

Pri skríningu ide o hľadanie ľudí v rámci populácie, ktorí ešte nemajú klinické príznaky ochorenia. Od roku 2019 sa na Slovensku vykonáva:

 • skríning kolorektálneho karcinómu,
 • karcinómu prsníka (pre ženy od 40 do 69 rokov),
 • karcinómu krčka maternice (pre ženy od 23 do 64 rokov).

Dáta zo sveta jasne hovoria, že fungujúce skríningové programy sa výrazne podieľajú na diagnostike skorších štádií rakoviny, čo znižuje mortalitu i náklady na liečbu.

Ak vám na základe skríningu zistili abnormality, budete pozvaní na ďalšie vyšetrenia a testy na stanovenie definitívnej diagnózy.

Liečba rakoviny

I keď nás je na planéte stále viac, na rakovinu umiera menej ľudí ako pred 20 rokmi. Je to spôsobené neustálym napredovaním v diagnostike rakoviny, ako aj masívnym vývojom inovatívnej liečby, do ktorého sa každoročne vynakladá najviac financií zo všetkých terapeutických oblastí.

Liečba rakoviny je komplexná a zahŕňa stanovenie cieľu liečby, čo môže byť uzdravenie, predĺženie života a/alebo zvýšenie kvality života. Liečba sa nastavuje individuálne pre každého pacienta, pričom, kľúčová je správna diagnostika typu nádoru, od čoho sa odvíja následná liečba.

Liečba nádorových ochorení spočíva v chirurgickom zákroku, rádioterapii a systémovej liečbe, ktorá zahŕňa chemoterapiu, hormonálnu terapiu či cielenú imunologickú liečbu. Zvyčajne ide o vhodne zvolenú kombináciu spomenutých.

Chirurgický zákrok

Pomocou neho sa dajú operačne odstrániť nádory, ktoré ešte nezačali metastázovať. Zvyčajne sa kombinuje s chemoterapiou a rádioterapiou, buď na zmenšenie tumoru pred operáciou, alebo na zničenie zostávajúceho nádorového tkaniva po operácii.

Chemoterapia

Pod chemoterapiou sa rozumie užívanie liekov, ktorých cieľom je ničiť nádorové tkanivo. Chemoterapia sa zvyčajne podáva formou infúzie, no existuje aj vo forme tabliet. Jej nevýhodou je nedostatočná selektivita lieku pôsobiť len na nádorové bunky, čo sprevádzajú aj závažnejšie vedľajšie účinky (napríklad strata vlasov).

Rádioterapia

Rádioterapia je liečba ionizujúcim žiarením zacieleným na oblasť nádoru. Ani táto liečba sa nezaobíde bez vedľajších účinkov a často sa kombinuje s chemoterapiou a chirurgickým zákrokom na zvýšenie šance na uzdravenie.

Hormonálna terapia

Niekedy je vhodné použiť terapiu, ktorá bráni tvorbe hormónov podporujúcich rast nádoru. Napríklad u mužov s rakovinou prostaty sa podávajú lieky, ktoré blokujú vznik testosterónu, nakoľko môže podporovať rast nádoru.

Imunologická liečba

Imunoterapia je pomerne nový a rýchlo sa rozvíjajúci smer v terapii onkologických ochorení. Jej podstata je podporiť vlastný imunitný systém v boji proti nádoru.

Nádorové bunky sa dokážu maskovať pred imunitným systémom, ktorý ich tak nedokáže rozpoznať a zničiť. Jedným z mechanizmov imunologickej liečby je „zničiť maskovanie“ nádorových buniek, čím sa odhalia imunitnému systému, ktorý ich následne dokáže identifikovať a zničiť.

Takáto terapia je cielená, ničí iba nádorové bunky a sprevádza ju omnoho menej nežiaducich účinkov v porovnaní s chemoterapiou.

Na druhej strane, vývoj lieku s takým špecifickým mechanizmom účinku je veľmi nákladný a liečba konkrétnym liekom je vhodná len pre úzku skupinu onkologických pacientov, čo sa značne odráža na nákladoch na liečbu.

Transplantácia kostnej drene

V kostnej dreni sa tvoria krvné telieska, konkrétne červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky. Táto liečebná metóda sa uplatňuje najmä pri hematologických (krvných) nádoroch, kedy je potrebné dostať do kostnej drene pacienta zdravé kmeňové bunky, ktoré sú schopné tvoriť nové krvinky a podporiť rast kostnej drene.

Záver

Rakovina si v minulosti vybudovala povesť ochorenia, ktoré okrem úmrtia znamenalo aj bolesť a utrpenie.

Našťastie dnes už vieme veľa typov rakoviny liečiť vďaka novej inovatívnej liečbe, kvalitnej diagnostike, systému preventívnych vyšetrení a štátom riadenému skríningu.

Skorá diagnostika je základným predpokladom úspešného boja s rakovinou, preto neignorujte pravidelné preventívne prehliadky a ak ste boli pozvaní do skríningu, využite to. Môže vám to zachrániť život.

Nie
Nie

Nie ste v tom sami

Vyhľadajte pacientsku organizáciu a nájdite si podpornú sieť ľudí, ktorí si prechádzajú tým čo vy.

Vyhľadať PO