lekár s pacientom

Máte cukrovku s pridruženými komplikáciami? Zistite, ako by mala vyzerať správna liečba (a prečo ju dodržiavať)

Napriek tomu, že za posledné desaťročia liečba zvýšenej hladiny glukózy výrazne pokročila, komplikácie (srdca, ciev, obličiek) spojené s cukrovkou, zostávajú rizikom pre zdravie diabetika. Preto ak už máte cukrovku, to hlavné, čo môžete urobiť pre svoje zdravie, je poctivo dodržiavať stanovenú liečbu a pravidelne navštevovať lekára.

Srdcovo-cievne (kardiovaskulárne) komplikácie diabetu zvyčajne idú ruka v ruke aj s tými obličkovými. Znížená obličková funkcia je spojená so zadržiavaním soli a tekutín a zvýšeným tlakom krvi. To následne ovplyvňuje činnosť srdca.

Platí to aj naopak. Srdcovo-cievne ochorenia so zníženým srdcovým výdajom a kôrnatením ciev zas ovplyvňujú funkciu obličiek.

  • Viac si o príčine a mechanizme vzniku týchto komplikácií prečítate v samostatnom článku.

Kľúčové sú pravidelné lekárske prehliadky

Diabetické ochorenie obličiek sa častokrát neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ľudia môžu prežiť aj niekoľko rokov bez toho, aby vedeli, že ich funkcia obličiek je znížená a dozvedia sa o tom až po vyšetrení obličiek.

Ak sa ochorenie obličiek podarí zachytiť ešte v skorých štádiách, je možné ovplyvniť a spomaliť jeho progresiu. Pri pokročilejších štádiách je však proces už nezvratný.

Preto dbajte na pravidelný skríning a v prípade odhalenia poškodenia dodržiavajte predpísanú liečbu.

Na aké vyšetrenia sa pripraviť?

Funkcia obličiek sa zisťuje rozborom moču a krvi, pričom kľúčové parametre sú hladiny glomerulárnej filtrácie (eGF) a hodnoty kreatinínu a albumínu.

Prevenciu kardiovaskulárnych ochorení (najmä ischemickú chorobu srdca, srdcové zlyhávanie, mŕtvicu) tvorí striktné kontrolovanie tlaku krvi a hladín lipidov (cholesterolu a triacylglycerolov). Dôležité je aj meranie srdcovej frekvencie a sledovanie fajčiarskych návykov pacienta.

Ako často je potrebné kontrolovať funkciu obličiek a srdca?

V súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR by si mali dať diabetici skontrolovať funkciu obličiek minimálne jedenkrát do roka (a to aj bez prítomnosti akýchkoľvek ťažkostí).

Pretestovanie v ročných intervaloch platí aj pre diagnostiku srdcovo-cievnych komplikácií diabetu.

Pravidelné lekárske prehliadky a dodržiavanie rád lekára sú základom úspešnej liečby. Ak niečomu nerozumiete, nebojte sa pýtať.

Ako vyzerá samotná liečba komplikácií cukrovky?

Liečba cukrovky je dnes komplexná a nezameriava sa výlučne na udržiavanie optimálnej hladiny cukru v krvi (glykémie).

Viac o tom, ako fungujú vaše lieky

Štandardom v liečbe diabetického ochorenia obličiek sú lieky, ktoré ovplyvňujú aj tlak krvi. Poznáme dve základné skupiny (ACE-inhibítory a AT2-antagonisty tzv. „sartany“). Tieto liečivá pomáhajú zmierniť poškodenie tým, že znižujú tlak v obličkách.

Existujú aj novšie liečivá (SGLT-2 inhibítory), ktoré zabraňujú vstrebávaniu cukru späť do krvi. Cukor sa tým pádom vylúči močom, čím sa znižuje jeho hladina v krvi (to pomáha chrániť obličky). Tieto liečivá majú preukázaný benefit pri liečbe srdcovo-cievnych aj obličkových komplikácií diabetu.

Ide aj o životný štýl

Dôležité je dbať aj na dodržiavanie zásad životného štýlu pri diabete, ako sú:

  • pravidelná fyzická aktivita,
  • kontrola krvného tlaku,
  • znížený príjem bielkovín, sacharidov a soli v strave,
  • vyhýbanie sa liekom, ktoré by mohli prispieť k poškodeniu obličiek (napr. nesteroidné antiflogistiká, kam patria lieky obsahujúce ibuprofén),
  • udržiavanie správnych hladín lipidov (cholesterolu),
  • prevencia zápalov obličiek.

S nedodržiavaním odporúčaní prichádzajú riziká

V prípade, že liečba nie je dostatočná alebo ju nedodržiavate tak ako máte, poškodenie obličiek môže viesť až k obličkovému zlyhaniu (čo je nezvratné).

Vtedy už obličky nedokážu filtrovať odpadové látky von z tela a je potrebná dialýza, ktorá znižuje kvalitu života a skracuje jeho dĺžku. Ďalšou možnosťou okrem dialýzy je už len transplantácia obličiek.

Pri srdcovo-cievnych ochoreniach môže nedodržiavanie liečby viesť k ischemickej chorobe srdca a vyššiemu riziku kardiovaskulárnych príhod (srdcový infarkt či mŕtvica), ktoré majú veľmi závažné dôsledky pre zdravie a prežívanie.

Riziká sú nepopierateľne závažné, a preto je spolupráca s lekárom kľúčová.

Na záver si zapamätajte, že...

  1. Vďaka progresu v diagnostike a liečbe komplikácií diabetu dnes vieme lepšie ochrániť srdce, cievy aj obličky. Vďaka tomu sa môže výrazne zlepšiť zdravotný stav a kvalita života diabetika.
  1. Srdcovo-cievne a obličkové ochorenia sú navzájom prepojené a častokrát ich majú diabetici súčasne.
  1. Kľúčom k udržiavaniu čo najlepšieho stavu srdca, ciev a obličiek sú pravidelné prehliadky u diabetológa, správne a zodpovedné užívanie predpísaných liekov a dodržiavanie režimových opatrení (diéta, pohyb).
Modrý banner? 
Nie
Zdroje

Gheith, O., Farouk, N., Nampoory, N., Halim, M. A., & Al-Otaibi, T. (2016). Diabetic kidney disease: World wide difference of prevalence and risk factors. Journal of Nephropharmacology5(1), 49-56. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5297507/

Johansen, K. L., Chertow, G. M., Foley, R. N., Gilbertson, D. T., Herzog, C. A., Ishani, A., Israni, A. K., Ku, E., Tamura, M. K., Li, S., Li, S., Liu, J., Obrador, G. T., Peng, Y., Powe, N. R., Roetker, N. S., St. Peter, W. L., Abbott, K. C., Chan, K. E., . . . Wetmore, J. B. (2021). US Renal Data System 2020 Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease in the United States. American journal of kidney diseases : The official journal of the National Kidney Foundation77(4 Suppl 1), A7. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2021.01.002

Ma, CX., Ma, XN., Guan, CH. et al.Cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus: progress toward personalized management. Cardiovasc Diabetol 21, 74 (2022). https://doi.org/10.1186/s12933-022-01516-6

Ma, R. C. (2016). Genetics of cardiovascular and renal complications in diabetes. Journal of Diabetes Investigation7(2), 139-154. https://doi.org/10.1111/jdi.12391

https://www.webmd.com/diabetes/features/diabetes-kidney-failure-personal-story

https://www.kidney.org/atoz/content/Diabetes-and-Kidney-Disease-Stages1-4

https://www.solen.sk/storage/file/article/50eb10945541f9c6b02fcc7eb99f19a4.pdf

https://www.dovera.sk/lepsizivotscukrovkou/starostlivost-a-prispevky/kontroly-u-lekara

 

Videá s odborníkmi

Viete, že pri cukrovke hrozia pridružené zdravotné komplikácie – najmä srdca, ciev a obličiek?
Oslovili sme preto odborníkov a natočili sériu videí, v ktorej sa dozviete viac o tom, ako týmto komplikáciám predchádzať a ako ich liečiť.
V interaktívnom nástroji si sami vyberáte, ktoré video a téma vás zaujíma.

SPUSTIŤ VIDEÁ

Nie