vloženie spermie do vajíčka

Umelé oplodnenie (IVF) – ako prebieha a čo by ste o ňom mali vedieť?

Mať svoju vlastnú rodinu a dieťa je prirodzeným snom každého človeka. Môže sa zdať, že počatie potomka je jednou z najjednoduchších vecí na svete, no nie je tomu vždy tak. Až 1 zo 6 párov je v súčasnosti neplodný a až 17 % párov trpí vážnymi poruchami plodnosti. Niet sa čomu diviť, že po roku i viac, čo sa párom nedarí počať potomka, prichádza na rad oslovenie centier asistovanej reprodukcie. Ako prebieha mimotelové oplodnenie a čo by ste o ňom mali vedieť?

Mimotelové, alebo hovorovo umelé oplodnenie (z angl. In vitro fertilization, skratka IVF) je jedným z typov techník asistovanej reprodukcie. Mimotelové oplodnenie funguje na základe kombinácie liekov a chirurgických zákrokov, ktoré pomáhajú spermiám oplodniť vajíčko a následne uhniezdiť oplodnené vajíčka v maternici. 

Prečítajte si tiež:

Priebeh umelého oplodnenia (IVF)

1. Úvodná konzultácia

Prvým krokom je úvodná konzultácia v centre asistovanej reprodukcie. K objednaniu na konzultáciu nie je potrebné žiadne odporúčanie od lekára a mali by sa ho zúčastniť obaja partneri. 

2. Potrebné vyšetrenia

U žien ide štandardne o hormonálne, imunologické a ultrazvukové vyšetrenie. Základnou metódou diagnostiky mužskej neplodnosti je spermiogram, ktorým sa zisťuje počet, vzhľad a miera pohyblivosti spermií. 

3. Stimulácia vaječníkov

Pre podstúpenie mimotelového oplodnenia je nevyhnutné získať väčší počet zrelých vajíčok. Preto sa vaječníky stimulujú podávaním hormónov. Na meranie hladín hormónov a sledovanie produkcie vajíčok sa využívajú pravidelné merania ultrazvukom či krvné testy.

4. Odber vajíčok 

Po hormonálnej stimulácii nasleduje odber vajíčok, ktoré dozreli vo folikuloch. Vajíčka sa odsajú z vaječníkov (ovárií) vpichom cez pošvu pod ultrazvukovou kontrolou. Folikulárna tekutina s vajíčkami sa zbiera do skúmavky, ktorá sa odovzdáva do embryologického laboratória. Zákrok sa robí v krátkej celkovej anestézii. Oddychový čas po výkone trvá približne dve hodiny.

5. Odber spermií

Odber spermií najčastejšie prebieha v rovnaký deň ako mimotelové oplodnenie v tzv. odberovej miestnosti v centre asistovanej reprodukcie. Ide o miestnosť, kde muž masturbuje a ejakulát sa zachytí do pripravenej sterilnej nádoby.

6. Umelé oplodnenie

Po úspešnom odbere vajíčok a spermií sa vajíčka oplodnia v laboratóriu. Najúčinnejšou metódou pri liečbe ťažších foriem mužskej neplodnosti je metóda ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie do vajíčka). Ide o mechanické vpravenie jednej spermie do vajíčka pomocou mikroihly pod špeciálnym mikroskopom. Oplodnené vajíčka (embryá) následne niekoľko dní prechádzajú kultiváciou a sledovaním

7. Kultivácia

Kultivácia prebieha po odbere vajíčok, presnejšie po ich oplodnení spermiami a trvá dva až tri dni. Predĺžená kultivácia (dlhší čas kultivácie) zabezpečuje sledovanie embrya v laboratórnych podmienkach, zväčša 5 dní od oplodnenia vajíčka spermiou a umožňuje vybrať na transfer embryo s vyššou pravdepodobnosťou uhniezdenia.

8. Embryotransfer/Kryoembryotransfer

Embryotransfer je prenos embrya do maternice, ktorý nasleduje po jeho úspešnej kultivácii v inkubátore. V prípade transferu už predtým mrazeného embrya hovoríme o tzv. kryoembryotransfere. Lekár môže transferovať jedno maximálne však dve embryá do maternice ženy.

Pacientka otehotnie, ak sa niektoré z embryí uhniezdi na sliznici maternice. Embryotransfer je vykonávaný v centre asistovanej reprodukcie a zvyčajne je bezbolestný.

Po transfere je vhodné odpočívať a zbytočne nezaťažovať telo fyzickou aktivitou. Desiaty až štrnásty deň po embryotransfere príde pacientka na tehotenský test (odberom krvi sa zistí hladina hormónu hCG). Ak je test pozitívny, pacientka príde po troch týždňoch na ultrazvukovú kontrolu.

9. Špeciálne laboratórne metódy

V centrách asistovanej reprodukcie sa používajú aj doplnkové metódy, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť otehotnenia hneď počas prvého cyklu mimotelového oplodnenia. Medzi tieto metódy patrí napríklad preimplantačné genetické vyšetrenie embryí alebo špeciálne vyšetrenia spermií (EmbryoGlue). Tieto však obvykle nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

Nahliadnite do embryologického laboratória súkromnej kliniky.

Aké sú riziká umelého oplodnenia?

Mimotelové oplodnenie môže byť emocionálne náročné ako pre pár, tak i pre celú rodinu. Nie je výnimkou, že páry, ktoré podstúpia mimotelové oplodnenie bojujú počas celého procesu s obavami a strachom z neúspechu. Je dôležité, aby ste tento proces neprežívali sami, a preto vám môže významne pomôcť poradenstvo a podpora blízkych

Možné zdravotné riziká spojené s liečbou neplodnosti sa dajú vďaka odbornosti lekárov a moderným technológiám redukovať na minimum. Stimulácia každej pacientky prebieha pod dohľadom lekára, ktorý vyberie najvhodnejšiu liečbu podľa potrieb každej pacientky.

Myslíte si, že sa vás týka neplodnosť?

Dohodnite si stretnutie v centre asistovanej reprodukcie.

objednať sa

Finančná náročnosť umelého oplodnenia

Mimotelové oplodnenie už nie je tak drahé a neodstupné ako tomu bývalo v minulosti. Svoj postoj k úhrade IVF zmenili zdravotné aj komerčné poisťovne. Na Slovensku existuje komerčné poistné krytie neplodnosti, pričom zdravotné poisťovne hradia tri cykly mimotelového oplodnenia ženy do dovŕšenia 39. roku života (presne 39 rokov a 364 dní).

Každý prípad je však individuálny a je najlepšie obrátiť sa priamo na centrum asistovanej reprodukcie, kde vám poskytnú bližšie informácie.

Úspešnosť umelého oplodnenia

Mimotelové oplodnenie je zložené z množstva krokov a celý proces môže trvať aj niekoľko mesiacov. Niektorým párom sa podarí otehotnieť na prvý pokus, ale veľa párov potrebuje na otehotnenie viac ako len jeden cyklus

V prípade problémov s plodnosťou mimotelové oplodnenie zvyšuje šance na tehotenstvo, avšak neexistuje žiadna záruka – telo každého človeka je iné a treba myslieť na to, že ani umelé oplodnenie nebude fungovať u každého rovnako. 

V ďalšom článku sa pozrieme na to, čo nasleduje po prvom cykle umelého oplodnenia, aké sú šance na úspech a kedy je nutné absolvovať viac cyklov.

Vypočujte si podcasty na tému neplodnosť:

banner na podcast prečo bocian mešká

Modrý banner? 
Nie
Nie