sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 165.225.201.124 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )
starší ľudia behajú

Pohyb po infarkte myokardu a celkový vplyv fyzickej aktivity na zdravie srdca

Odborný garant: 

Pre mnohých ľudí je šport neodmysliteľnou súčasťou bežných dní. Čo ak je táto rutina narušená kardiovaskulárnym ochorením? Treba sa po prekonanom infarkte myokardu vyhýbať fyzickej aktivite alebo ju naopak podporiť? Poprípade, čo ak človek doteraz vôbec nešportoval – nie je práve takýto zásah do života podnetom na zmenu životného štýlu?

Benefity športu na zdravie srdca

Pravidelná fyzická aktivita sa uplatňuje ako primárna prevencia kardiovaskulárnych (srdcovo-cievnych) ochorení. Pohybovo aktívni ľudia majú vo všeobecnosti nižší tlak krvi, vyššiu inzulínovú senzitivitu a lepší lipidový (tukový) profil krvi. 

Pohybom sa zlepšuje cirkulácia krvi telom, čo znamená lepšie prekrvenie tkanív a tiež sa zlepšuje využiteľnosť kyslíka jednotlivými orgánmi. Pri športovaní sa zvyšuje srdcový výdaj krvi a krvný tlak, čo z dlhodobého hľadiska znamená adaptáciu srdca na záťaž, nižšiu pokojovú srdcovú frekvenciu a fyziologickú hypertrofiu (zväčšenie) srdcového svalu.

Vďaka športu sa zlepšuje systolická a diastolická funkcia srdca (srdce ako pumpa). Predpokladá sa aj spomalenie aterogenézy (rozvoja aterosklerotických plátov v cievach) a lepšia odozva ciev na vazodilatačné (,,cievy rozširujúce“) látky.

V neposlednom rade treba spomenúť aj lepšiu schopnosť zvládať stres a napätie, zlepšenie spánku a predpoklad kontroly optimálnej hmotnosti. Všetky tieto faktory sú esenciálne pri zachovaní zdravia nielen srdca, ale aj celého organizmu.

Pohyb po prekonanom infarkte myokardu. Ako začať?

Pre zdravého človeka sú toto väčšinou dostatočné argumenty. Avšak ľudia, ktorí prekonali infarkt myokardu, môžu mať množstvo otázok. Budem môcť ešte športovať? Je to bezpečné? Ktoré aktivity sú najvhodnejšie? Kedy môžem začať? A vôbec – musím?

Infarkt myokardu je akútna ložisková ischemická nekróza (odumretie) srdcového svalu, ktorá vzniká na základe náhleho uzáveru alebo na podklade progresívneho zúženia koronárnej (srdcovej) tepny, ktorá zásobuje príslušnú oblasť srdca. 

Vďaka moderným liečebným postupom prežíva po infarkte myokardu stále viac pacientov, čo kladie zvýšené nároky na komplexnú rehabilitačnú starostlivosť. 

Rehabilitačný program je vždy zostavený individuálne s dôrazom na typ infarktu a na pridružené ochorenia pacienta. Kardiálna rehabilitácia je proces, pri ktorom sa u osoby s kardiálnym ochorením obnovuje alebo udržuje optimálny fyziologický, psychologický, sociálny, profesionálny a emočný stav

Rehabilitácia zahŕňa 3 fázy:

  1. včasná (počas hospitalizácie),
  2. počas rekonvalescencie,
  3. po rekonvalescencii (do konca života).

Rehabilitácia v nemocnici

Pokoj na lôžku sa odporúča len 12 – 24 hodín po infarkte. Hneď ako je to možné, je pacient vedený k rehabilitácii. Začína jednoduchými pohybmi na lôžku a základnými fyziologickými úkonmi (príjem potravy, hygienické návyky). Na tretí deň samostatne chodí a postupne sa pridáva chôdza po schodoch (1 – 2 poschodia). 

Všetko je pod dohľadom a s odporúčaním lekára podľa aktuálneho stavu, odozvy srdca na záťaž (zmena tepovej frekvencie a krvného tlaku pred/počas/po cvičení) a subjektívneho vnímania pacienta.

Rehabilitácia po prepustení z nemocnice

Po hospitalizácii má pacient možnosť absolvovať kúpeľnú liečbu alebo ambulantne riadený tréning. Táto druhá fáza počas rekonvalescencie má za cieľ naučiť pacienta základným cvikom a zmenám životného štýlu.

Následne začína pacient sám so základnými rehabilitačnými cvikmi, strečingom a prechádzkami. Platí, že spočiatku sú to skôr kratšie vzdialenosti podľa odporúčania lekára a subjektívneho pocitu.

Kratšie vzdialenosti sa odporúčajú aj z psychologického dôvodu. Človek sa pohybuje v blízkosti domova a ľudí, ktorí mu pomôžu v prípade núdze. Mnohí pacienti sa totiž po prekonaní infarktu cítia úzkostlivo a majú strach z jeho opakovania sa. 

Aj tu je namieste zdieľať svoje obavy s rodinou, priateľmi alebo ľuďmi, ktorí infarkt prekonali. Viac si o duševnom zdraví po prekonaní infarktu môžete prečítať v tomto článku.

K fyzickej aktivite patria aj domáce práce, ktoré môže pacient postupne zaradiť. Pri tolerancii záťaže postupne zvyšujeme náročnosť cvikov, možno chodiť na dlhšie prechádzky a zrýchliť tempo. 

Ak ste predtým nevykonávali žiadny šport a mali ste sedavý spôsob života, záťaž dávkujte pomalším tempom. Postupne sa môžu pridávať športové aktivity, ako je plávanie, bicyklovanie, bežecký pás, jogging (pomalý beh), nordic walking, joga a mnohé iné. 

Základom tejto tretej fázy je udržať si naučené návyky po zbytok života.

Vypočujte si

Akú intenzitu a frekvenciu cvičenia si zvoliť?

Všeobecne platí, že intenzita záťaže sa môže blížiť k anaeróbnemu prahu. Za optimálnu sa považuje fyzická aktivita tri až päťkrát týždenne aspoň po 30 minút, prípadne v 15 – 20 minútových intervaloch viackrát denne. 

Pred a po samotnom aeróbnom/intervalovom cvičení je vhodná zahrievacia a relaxačná časť v trvaní 10 – 15 minút. Má veľký význam v prevencii kardiovaskulárneho a muskuloskeletálneho poškodenia. 

V prvých týždňoch aeróbneho cvičenia je dobré si kontrolovať tepovú frekvenciu a krvný tlak. Po približne 2 týždňoch od zaradenia aeróbneho športu môže pacient zaradiť silový tréning, aspoň dvakrát týždenne. 

Je dôležité vyvarovať sa:

  • ťažkému vzpieraniu,
  • športom s prudkým striedaním záťaže (futbal, squash, tenis), 
  • cvičeniu v príliš teplom alebo chladnom počasí, 
  • cvičeniu cez bolesť alebo až do vyčerpania. 

Vhodnejšie je cvičiť pred jedlom alebo aspoň 2 hodiny po jedle. Opäť treba poznamenať, že aj tu je rozhodujúci subjektívny pocit a odporúčania lekára. 

Pohyb je dôležitou súčasťou rekonvalescencie 

Pohybová aktivita je významnou súčasťou rekonvalescencie po prekonaní infarktu myokardu. V kombinácii s úpravou životosprávy a nastavenou farmakoterapiou (užívaním liekov) je skvelým predpokladom viesť plnohodnotný život. Pohyb má nespochybniteľný význam v prevencii ďalších kardiovaskulárnych (ale aj iných) ochorení. 

Navyše zmena životného štýlu jedného človeka môže prispieť k zmene aj u ostatných členov rodiny a následnému skvalitneniu života. Pravidelného športovania po infarkte sa rozhodne netreba obávať.

Modrý banner? 
Nie
Súvisiace články 

Praktický prehľad potravín

Stiahnite si rozšírený zoznam potravín s rozdelením na
odporúčané a nevhodné.

Zoznam potravín

Nie