sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 2a01:c844:24b7:d000:b07a:679f:b8a4:9562 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )
muž a žena si držia navzájom ruku

Tvrdenie, že infarkt myokardu postihuje len starších ľudí je mýtus. Čo je príčinou infarktu v mladom veku?

Odborný garant: 

Akútny infarkt myokardu je stále veľmi častou príčinou úmrtí vo vyspelých krajinách – a to aj napriek výrazným pokrokom v liečbe. Tento akútny stav, pri ktorom odumiera časť srdcovej svaloviny, je typický pre pokročilý vek, avšak môže postihnúť aj mladších ľudí. Čo je príčinou infarktu v mladom veku a ako mu predísť, sa dozviete v tomto článku.

Čo je to infarkt myokardu? 

Infarkt myokardu je akútna forma ischemickej choroby srdca. Srdcový sval je nedostatočne zásobený krvou a živinami, následkom čoho postupne odumiera. Miera poškodenia závisí od viacerých faktorov. Primárne od veľkosti ischemického ložiska, oblasti srdca, ktorá bola poškodená a dĺžky trvania ischémie (nedokrvenia). 

Dôvodom zmien na srdcových (koronárnych) cievach je najčastejšie ateroskleróza, hovorovo kôrnatenie ciev. Príznakom aterosklerózy je tvorba aterosklerotických plátov, ktoré sú v podstate nahromadením tukov a bielych krviniek v stene tepny.

Ateroskleróza je síce postupný proces a najčastejšie spôsobuje problémy vo vyššom veku, no to neznamená, že srdcovo-cievne ťažkosti obchádzajú mladých ľudí. Tvrdenie, že srdcový infarkt sa týka len starších ľudí je zaužívaný mýtus a ignorovanie jeho príznakov môže spôsobiť vážne až trvalé následky. Pozrime sa teda na to, ktorí mladí ľudia sú ohrození a čo môžu urobiť v rámci prevencie.

Kto sa považuje za mladého pacienta?

Mladí pacienti s akútnym infarktom myokardu sú ľudia, ktorí svoj prvý infarkt prekonali vo veku menej ako 45 rokov u mužov a menej ako 55 rokov u žien. Táto definícia slúži ako orientačná klasifikácia. Kým u pacientov starších ako 60 rokov v posledných rokoch zaznamenávame mierny pokles výskytu akútneho koronárneho syndrómu, u mladších pacientov nie. 

Osobitnú skupinu tvoria dospievajúci, u ktorých sa infarkt myokardu vyskytuje len veľmi zriedkavo, najčastejšie kvôli vrodeným a získaným ochoreniam srdca a srdcových ciev. 

Prečo majú infarkt aj mladší ľudia?

Mechanizmus vzniku srdcového infarktu nie je len jeden. Najčastejšie sa však stretávame s pojmom ruptúra, čiže natrhnutie spomínaného aterosklerotického plátu. Práve tento dôvod je najčastejšou príčinou infarktu aj u mladších ľudí.

V praxi sa však stretávame aj s inými mechanizmami a patologickými stavmi pri vzniku akútneho infarktu myokardu, ako je napríklad erózia plátu, koronárna mikrovaskulárna dysfunkcia, koronárne spazmy spojené s užívaním drog (kokaín), myokarditída a mnoho ďalších. 

Vidíme veľkú variabilitu ochorení, ktorých následkom môže byť až infarkt myokardu. Komplexnosť problému potvrdzuje fakt, že aj tieto ochorenia môžu byť následkom iných ochorení. Pre pacientov je však podstatnejšia otázka, či a ako sa tomu dá predísť.

Ako predísť srdcovému infarktu v mladom veku?

Na infarkt myokardu v mladom veku sú náchylnejší ľudia s rodinným výskytom infarktu u prvostupňových príbuzných a s genetickou predispozíciou srdcového ochorenia. Tieto faktory ovplyvniť nevieme. Čo však máme vo svojich rukách je životný štýl. Včasná intervencia práve v tejto oblasti je mimoriadne dôležitá na minimalizovanie rizika infarktu. 

Najdôležitejšie je eliminovať fajčenie a udržiavať lipidový profil (hladinu tukov v krvi, najmä cholesterolu a triacylglycerolov) v zdravom rozmedzí. To zabezpečíme práve vyváženou stravou a dostatočným pohybom. Strava by mala obsahovať čo najmenej nasýtených mastných kyselín (tučné mäso a mäsové výrobky, maslo, stužené tuky...) a viac nenasýtených (orechy, semienka, ryby...). 

Praktický prehľad potravín

Stiahnite si rozšírený zoznam potravín s rozdelením na odporúčané a nevhodné.

Zoznam potravín

Odporúča sa tiež navýšiť príjem ovocia a zeleniny či konzumovať celozrnné výrobky a kvalitné chudé mäso. Dôležitý je aj dostatočný pitný režim – najlepšie čistá voda, prípadne minerálne vody, čaje a riedené ovocné šťavy – a obmedzenie príjmu alkoholu. 

Dôležitá je pravidelnosť a príjem potravy až pri pocite hladu, resp. dodržaní aspoň trojhodinového intervalu medzi jedlami. Často sa u ľudí stretávame s drobným pojedaním počas celého dňa. Tento zlozvyk je takisto potrebné odstrániť práve kvôli inzulínovej rezistencii a s tým súvisiacim metabolickým syndrómom, ktorý je ďalším rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení. Spomenúť treba i kontrolu a samotné skoré diagnostikovanie ostatných súvisiacich ochorení ako diabetes (cukrovka) a hypertenzia (vysoký krvný tlak). 

Posledné dva (často opomínané) tipy v rámci prevencie sú pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a eliminácia príčin stresu

Preventívne opatrenia netreba podceňovať. Môžu sa zdať akokoľvek nepodstatné, ale opak je pravdou. Sú často život zachraňujúce a samotná liečba bez nich nie je tak efektívna. Preto je vhodné myslieť na svoje zdravie aj v mladom veku a absolvovať preventívne prehliadky. Mladý organizmus má veľkú schopnosť kompenzácie a adaptácie, ktoré však majú svoj limit.

Vypočujte si:

Ďalšie zaujímavosti o infarkte myokardu, ktoré je dobré vedieť

Mýtus, že infarkt myokardu postihuje len starších ľudí sme už vyvrátili. Okrem toho zvykne v spoločnosti kolovať mylná domnienka, že srdcový infarkt a zástava srdca je to isté. Pri infarkte je však blokovaná dodávka krvi kvôli upchatiu koronárnej cievy. Pri zástave srdca srdce prestane pracovať a pumpovať krv do tela, takže ide o dva odlišné stavy. Avšak zástava srdca môže nastať kvôli infarktu, ak spôsobil nebezpečnú zmenu srdcového rytmu.

Ďalším mýtom o infarkte je tvrdenie, že silné kašľanie počas infarktu môže zastaviť jeho progresiu. Neexistuje však žiadny dôkaz, ktorý by túto teóriu potvrdzoval. Základom je vždy skoré rozoznanie príznakov infarktu a privolanie rýchlej záchrannej služby, ktorá vám poradí, ako správne postupovať.

Mohli by sme určite menovať ďalšie polemické vyjadrenia na tému infarktu myokardu, no najistejšie je smerovať všetky otázky na svojho lekára. Skúsený a študovaný odborník vám poskytne overené informácie o prevencii a možnostiach liečby.

Modrý banner? 
Nie
Zdroje a referencie

http://www.cardiology.sk/casopis/991/6/frame.htm
https://solen.cz/pdfs/kar/2010/02/03.pdf
https://www.mayoclinicproceedings.org/action/showPdf?pii=S0025-6196%2819%2930421-5
https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/7-most-common-heart-disease-myths

SVK-NP-1123-80008          Dátum prípravy materiálu: november 2023
Článok objednaný spoločnosťou Amgen Slovakia, s.r.o.
Pripravené v spolupráci s MUDr. Ivanou Šoóšovou, PhD., FESC 

Praktický prehľad potravín

Stiahnite si rozšírený zoznam potravín s rozdelením na
odporúčané a nevhodné.

Zoznam potravín

Nie