Fotografia lekára 
Meno lekára 
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.
Špecializácia a pozícia 
Kardiologička | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
O lekárovi - ľavá strana 

Vzdelanie a akademická kvalifikácia

 • 2004 – obhajoba dizertačnej práce (téma: „Kardiovaskulárna morbidita po transplantácii srdca“), LFUK Bratislava - titul PhD. 
 • 1986 – 1992 – Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LFUK), Bratislava - titul MUDr.

Členstvo v odborných spoločnostiach

 • Európska kardiologická spoločnosť (ESC), od r.2006 Fellow of the European Society  of Cardiology - FESC
 • Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS)
 • od r. 2018 člen výboru SKS
 • od r. 2017 správca Slovenskej nadácie srdca pri SKS
 • Slovenská hypertenziologická spoločnosť (SHS)
 • Slovenská transplantologická spoločnosť (STS)
 • Česká transplantologická spoločnosť (ČTS) 
   

Prehľad zamestnaní

 • 2012: NÚSCH,a.s. – Ambulantné oddelenie
 • 1997 – 2011: NÚSCH,a.s. – Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
 • 1992 – 1997: Ústav preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM), Bratislava – Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, HLA laboratórium, Národné centrum orgánových transplantácií

Špecializácie a certifikáty

 • 1995: špecializácia 1. stupňa v odbore Vnútorné lekárstvo
 • 1999: špecializácia v odbore Lekárska imunológia
 • 2004: špecializácia v odbore Kardiológia
 • 2010: špecializácia v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie
 • 2008: certfikát Európskej spoločnosti pre orgánové transplantácie (ESOT) – „Hesperis Course in Transplantation“ 

Infarkt myokardu v mladom veku

muž a žena si držia navzájom ruku

Tvrdenie, že infarkt myokardu postihuje len starších ľudí je mýtus. Čo je príčinou infarktu v mladom veku?

Stránky

Odborník

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.
Kardiologička | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Vzdelanie a akademická kvalifikácia

 • 2004 – obhajoba dizertačnej práce (téma: „Kardiovaskulárna morbidita po transplantácii srdca“), LFUK Bratislava - titul PhD. 
 • 1986 – 1992 – Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LFUK), Bratislava - titul MUDr.

Členstvo v odborných spoločnostiach

 • Európska kardiologická spoločnosť (ESC), od r.2006 Fellow of the European Society  of Cardiology - FESC
 • Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS)
 • od r. 2018 člen výboru SKS
 • od r. 2017 správca Slovenskej nadácie srdca pri SKS
 • Slovenská hypertenziologická spoločnosť (SHS)
 • Slovenská transplantologická spoločnosť (STS)
 • Česká transplantologická spoločnosť (ČTS) 
   

Prehľad zamestnaní

 • 2012: NÚSCH,a.s. – Ambulantné oddelenie
 • 1997 – 2011: NÚSCH,a.s. – Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
 • 1992 – 1997: Ústav preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM), Bratislava – Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, HLA laboratórium, Národné centrum orgánových transplantácií

Špecializácie a certifikáty

 • 1995: špecializácia 1. stupňa v odbore Vnútorné lekárstvo
 • 1999: špecializácia v odbore Lekárska imunológia
 • 2004: špecializácia v odbore Kardiológia
 • 2010: špecializácia v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie
 • 2008: certfikát Európskej spoločnosti pre orgánové transplantácie (ESOT) – „Hesperis Course in Transplantation“ 

Interaktívny test