lekár komunikuje s pacientom

Spolupráca pacienta s lekárom po prekonanom infarkte myokardu

Odborný garant: 

Mnoho ľudí žije po prekonanom srdcovom infarkte dlhý a produktívny život. Opustením nemocnice by sa však komunikácia s lekármi nemala prerušiť, pretože existuje riziko opakovaného infarktu myokardu, prípadne vzniku iných komplikácií. Práve preto je potrebné dodržiavať stanovenú liečbu, pravidelne navštevovať lekára a spolupracovať s ním.

Čo nasleduje po prepustení z nemocnice?

Ak ste prekonali infarkt myokardu a prepúšťajú vás z nemocnice, ošetrujúci lekár vás odporučí do starostlivosti všeobecného lekára a spádového kardiológa. Je vhodné, aby ste v čo najkratšom čase kontaktovali svojho obvodného lekára, informovali ho o prekonanom infarkte a osobne ho navštívili s prepúšťacou správou z nemocnice. 

Na základe tej bude lekár ďalej koordinovať vaše prehliadky, liečbu a špecializované vyšetrenia. Vaša úzka spolupráca s obvodným lekárom je kľúčom k zdravému životu.

Infarkt myokardu ako spúšťač iných komplikácií

Po prekonaní infarktu je vyššie riziko viacerých komplikácií – už v prvých hodinách sa môže prejaviť srdcová arytmia. Môžete ju pociťovať ako pocit nepravidelného búšenia srdca v rôznej pulzovej frekvencii (od 40-200/min.) a v závažnejších prípadoch sa môže prejaviť aj poklesom tlaku krvi (závažné je to pri poklese systolického – horného – tlaku krvi pod 90 mmHg).

Srdcové arytmie sú pomerne časté, prekoná ich väčšina pacientov po infarkte a objavujú sa väčšinou už počas hospitalizácie. Lekári ich preto dokážu zachytiť, no v prípade vyššie uvedených ťažkostí mimo nemocnice by ste mali upovedomiť svojho obvodného lekára alebo kontaktovať 155

Medzi ďalšie komplikácie po infarkte patrí riziko roztrhnutia srdcovej svaloviny, medzikomorovej prepážky (interventrikulárneho septa) alebo vznik vychlípeniny (aneuryzmy) ľavej srdcovej komory.

Riziko opakovaného infarktu 

Po prekonanom infarkte myokardu je mimoriadne dôležité sledovať hladiny cholesterolu a udržiavať ich pod kontrolou. Vysoké hladiny cholesterolu (hypercholesterolémia) vedú k tvorbe a rastu aterosklerotických plátov, ktoré môžu upchávať a zužovať cievy. Odtrhnutie aterosklerotického plátu môže následne viesť k reinfarktu alebo cievnej mozgovej príhode (porážke).

U pacientov, ktorí nedodržiavajú lekárom stanovenú liečbu, je preto vyššie riziko opakovaného infarktu. Dostatočné dodržiavanie liečebného režimu je preto nevyhnutnou súčasťou úspešnej rekonvalescencie po infarkte myokardu

Všeobecne platí, že vysoké hladiny „dobrého” HDL cholesterolu a nízke hladiny „zlého” LDL cholesterolu pomáhajú regulovať riziko kardiovaskulárnych ochorení.

Vypočujte si:

Dodržiavanie liečby a zmena životného štýlu sú nevyhnutné

Po infarkte by ste tiež mali pokračovať v liečbe, ktorú vám odporučil lekár. Tá zväčša pozostáva z liekov na riedenie krvi, ktoré zabraňujú vzniku krvných zrazenín (antitrombotiká) a tiež liekov, ktoré znižujú množstvo tukov (lipidov) v krvi. Tieto lieky upravujú hladinu lipidov v krvi, a zamedzujú tak tvorbe a rastu aterosklerotických plátov.

Okrem užívania nových liečiv by ste mali dodržiavať aj lekárom odporúčané zmeny životného štýlu s obmedzením fajčenia, tučných a sladkých jedál a pravidelne sa venovať fyzickej aktivite. V úvode napríklad rýchlej chôdzi a postupne aj náročnejším aktivitám po konzultácii s vašim všeobecným lekárom alebo rehabilitačným lekárom a kardiológom.

Modrý banner? 
Nie

Praktický prehľad potravín

Stiahnite si rozšírený zoznam potravín s rozdelením na
odporúčané a nevhodné.

Zoznam potravín

Pravidelné návštevy lekára

Pravidelné kontroly u všeobecného lekára by ste mali podstúpiť v prvých mesiacoch častejšie, ideálne raz za mesiac a kontroly u kardiológa raz za pol roka. Prvú návštevu je vhodné realizovať do jedného mesiaca od prepustenia z nemocnice). Presnú frekvenciu určí lekár.

Je dôležité nespoliehať sa len na kontroly u všeobecného lekára, pretože niektoré lieky vám môže predpísať len ambulantný kardiológ. Ten má zároveň najlepší prehľad a možnosti, ako skontrolovať stav vášho kardiovaskulárneho systému

Pri týchto kontrolách máte priestor na rozhovor s lekárom – pýtajte sa na to, čo vám nie je jasné, čo vás zaujíma, ale hovorte mu aj to, ako sa cítite. Po prekonanom infarkte myokardu je nutné všímať si svoj zdravotný stav a byť radšej obozretný.

V prípade bolesti na hrudi, dýchavice, pocitu búšenia srdca, závratov, opuchov dolných končatín či vykašliavania krvi by ste mali informovať svojho všeobecného lekára. Ten už na základe daných informácií a doplňujúcich vyšetrení rozhodne o ďalšom manažmente.

zdroje a referencie

https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/life-after-a-heart-attack
https://patient.info/news-and-features/how-to-minimise-the-risk-of-a-second-heart-attack
https://www.solen.sk/storage/file/article/db36952c1fddf5085d4f3d1bc9e84345.pdf

SVK-NP-0823-80003     Dátum prípravy materiálu: august 2023

Článok objednaný spoločnosťou Amgen Slovakia, s.r.o.

Pripravené v spolupráci s MUDr. Ivanou Šoóšovou, PhD., FESC

Praktický prehľad potravín

Stiahnite si rozšírený zoznam potravín s rozdelením na
odporúčané a nevhodné.

Zoznam potravín

Nie
/odbornici/mudr-ivana-soosova-phd