fotografia znázorňujúca čisté ovzdušie

Hypersenzitívna pneumonitída (HP) – vzduch, ktorý dýchame, hrá nezastupiteľnú úlohu

Hypersenzitívnu pneumonitídu (HP) najčastejšie spôsobuje vdych určitej látky (alergénu) z vonkajšieho ovzdušia, čím sa vyvolá alergická reakcia a zápal v pľúcach. Preto je dôležité vyhýbať sa vdychovanému alergénu a nevyhnutné je aj zvýšenie kvality ovzdušia doma či v práci.

Hypersenzitíva pneumonitída je zriedkavá porucha imunitného systému, ktorá postihuje pľúca. Najčastejšie býva spôsobená vdýchnutím alergénov, ktoré môžu vyvolať v pľúcach zápal. Poznáme veľké množstvo alergénov, pričom najčastejšie ide o vdýchnutie baktérií, plesní, či alergénov z vtáčieho peria, kože a srsti zvierat.  

Vplyv na rozvoj HP môže mať aj klimatizácia či rôzne zvlhčovače vzduchu a nevyčistené ventilačné systémy

Ako na čistý vzduch v domácom prostredí?

Voľným okom je ľahké spozorovať, kde treba utrieť prach alebo pozametať. Výzvou však je vedieť, kedy je ten správny čas na vyčistenie vzduchu vo vašej domácnosti. Vzduch, ktorý dýchame vo vnútornom prostredí, môže byť niekedy horší pre zdravie, ako ten, ktorý prichádza zvonku. Starostlivosť o kvalitu ovzdušia v domácnosti je obzvlášť potrebná, ak vy alebo niekto v rodine trpí pľúcnym ochorením

Jednoduché kroky, ako udržať vzduch vo vašej domácnosti čistý: 

 • udržujte zdroje znečistenia vzduchu mimo svojho domova, 
 • udržujte úroveň vlhkosti pod 50 %,   
 • podľa potreby používajte odvlhčovač vzduchu alebo klimatizáciu, prístroje pravidelne čistite, aby sa samy nestali zdrojom znečistenia, 
 • uistite sa, že vám v domácnosti nič nepreteká (stojatá voda a vysoká vlhkosť vzduchu podporujú množenie plesní a iných látok znečisťujúcich ovzdušie), 
 • vždy odkladajte jedlo, zakryte odpadky, 
 • drevo nespaľujte, pretože zvyšuje znečistenie v interiéri aj exteriéri, 
 • na maskovanie zápachu nepoužívajte vonné sviečky alebo iné vône ale zistite, čo zápach spôsobuje, vyčistite zdroj zápachu a vyvetrajte,  
 • používajte čistiace prostriedky, ktoré sú menej toxické a neskladujte doma nebezpečné chemikálie, 
 • vetrajte - správne vetranie udržuje vzduch v interiéri čerstvý a zdravý, 
 • nikdy nenechajte nikoho fajčiť v interiéroch domova. 

Rovnako ako pľúca, aj domácnosti musia byť schopné dýchať, aby sa zabezpečilo, že dovnútra vstúpi čerstvý vzduch a von vychádza ten znečistený. Vzduch v interiéri môže vytvárať vysokú hladinu vlhkosti, zápachu, plynov, prachu a iných znečisťujúcich látok v ovzduší. Vetranie priestorov je preto esenciálne.  

Regulujte vlhkosť vzduchu 

Na zníženie vzdušnej vlhkosti v miestnostiach sa používajú odvlhčovače vzduchu alebo sušiče vlhkosti. Vysoká vlhkosť vzduchu zapríčiňuje tvorbu plesní a množenie baktérií, ktoré môžu ohrozovať zdravie a zhoršovať kvalitu bývania.  

Ako na čistý vzduch v pracovnom prostredí? 

Zamestnanci by mali byť počas práce v bezpečí. To zahŕňa aj zdravú kvalitu ovzdušia. Aj keď na ochranu pracovníkov existujú zákony, problémy s kvalitou ovzdušia v práci sú často prehliadané. Dýchanie nezdravého vzduchu pri práci môže byť nebezpečné, ale dá sa mu predchádzať

V závislosti od zdroja znečistenia vzduchu môžete zakročiť viacerými spôsobmi. Môže ísť o jednoduché úkony, ako napríklad o odstránenie odpadkov alebo to môže vyžadovať viac práce (napríklad vymeniť čistiace prostriedky). Pracovisko musí byť stopercentne nefajčiarske.  

Poškodené alebo znečistené materiály očistite. Skontrolujte, či ventilačný systém pracuje správne a či nie je zablokovaný prúd vzduchu. Nedostatočné vetranie je jednou z najbežnejších príčin problémov so znečisteným vzduchom v miestnosti na pracovisku. 

Znečistenie ovzdušia vo vonkajšom prostredí 

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na zdravie obyvateľstva. Dlhodobé vystavenie pôsobeniu prachových častíc zvyšuje výskyt nielen pľúcnych, ale aj kardiovaskulárnych problémov a následne vedie k predčasnej smrti. Napriek zlepšeniam však situácia stále nie je dobrá. 

Medzi mestá s najviac znečisteným ovzduším patrí oblasť Žiliny, Košíc a Ružomberka. Zlepšenie kvality ovzdušia v týchto oblastiach bude mať preto najväčší vplyv na zlepšenie zdravia.  

Medzi časté zdroje znečistenia vonkajšieho ovzdušia patria:  

 • elektrické zariadenia spaľujúce uhlie, zemný plyn, ropu a biomasu, 
 • transport – výfukové plyny dopravných prostriedkov, 
 • škodlivé emisie pochádzajúce z vykurovania, chladenia a priemyselných prevádzok,  
 • požiare, záplavy, hurikány a iné prírodné udalosti, ktoré môžu vytvárať nezdravý vzduch,  
 • klimatické zmeny predstavujú tiež vážne zdravotné riziko pre zdravie pľúc. 

Pozor na cvičenie v znečistenom vonkajšom prostredí  

Cvičenie na „čerstvom“ vzduchu nemusí byť vždy zdraviu prospešné, obzvlášť ak je vzduch znečistený. Preto ak je úroveň znečistenia vonkajšieho prostredia vysoká (napríklad pri oblastiach s veľkou premávkou) uprednostnite radšej vnútorné telocvične alebo posilňovne.  

Modrý banner? 
Nie

Máte príznaky tohto ochorenia?

Nečakajte a vyhľadajte odborníka vo vašej blízkosti.

zoznam odborníkov

Nie