sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 54.36.148.176 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )

Môj blízky mal infarkt myokardu. Na čo sa pripraviť a ako to spoločne zvládnuť?

Odborný garant: 

Infarkt je traumatizujúcim zážitkom nielen pre pacienta, ale aj jeho okolie. Vďaka modernej medicíne sa dnes darí zachraňovať veľa životov, no strach o milovanú osobu sa nikdy celkom nevytratí. Po príchode domov sa môžete stať z jedného dňa na druhý opatrovateľom a pribudnú nové emócie a výzvy. Preto sme napísali nasledujúce riadky, ktoré vám môžu pomôcť. 

Život po infarkte 

Infarkt myokardu je častokrát prvým smrteľne vážnym ohrozením, s ktorým sa ľudia stretnú. Aj keď jeho riziko stúpa s vekom, nevyhýba sa ani mladým ľuďom. To, ako váš život bude vyzerať po infarkte, závisí od mnohých faktorov – aké škody infarkt na srdci zanechal a aká náročná je následná liečba. 

Rehabilitácia srdca začína v nemocnici 

Každý pacient po infarkte myokardu by mal byť poučený v mnohých oblastiach. Potrebné budú zmeny životného štýlu, dodržiavanie liečebného režimu, prípadne starostlivosť o ranu po operácii.  

Pri nekomplikovanom infarkte môže byť pacient z nemocnice prepustený už za niekoľko dní. Vtedy preberá manažment liečby obvodný lekár a ambulantný špecialista – kardiológ, prípadne internista.  

Od celkového stavu, veku a ďalších ochorení závisí aj miera odkázanosti na opatrovníkovi. Veľmi často sa nimi stávajú členovia rodiny. Či už infarkt myokardu prekonal váš partner alebo partnerka, dieťa či rodič, vždy treba pamätať na to, že ku každému treba pristupovať s maximálnym rešpektom

Ako môže vyzerať starostlivosť po prekonanom infarkte 

Ak ste členom najužšej rodiny, bude vás čakať nová úloha – opatrovanie. Ak nie ste profesionálny opatrovateľ či opatrovateľka, ujať sa novej úlohy nemusí byť ľahké. Z hľadiska nárokov možno starostlivosť rozdeliť do troch skupín. 

 • Podporná starostlivosť zahŕňa finančnú podporu, sprevádzanie k lekárovi a podobne.  
 • Neosobná starostlivosť je spojená prevažne so starostlivosťou o domácnosť (napr. varenie, upratovanie, pranie).  
 • Osobná starostlivosť je spojená s intímnou starostlivosťou, nepretržitou prítomnosťou opatrovateľa a neustálym pocitom zodpovednosti. Ide o najnáročnejšiu formu opatrovania. Fyzicky aj emočne. Pri nepretržitej starostlivosti sa opatrovníkom často stáva niektorý člen rodiny, ktorý môže využiť peňažný príspevok na opatrovanie. Odbornú starostlivosť ponúkajú tiež rôzne zariadenia sociálnych služieb a hospice. 

Základné formy podpory pacienta po srdcovom infarkte  

To, aké veľké zmeny čakajú človeka po srdcovom infarkte a aké náročné budú, je vysoko individuálne. Napísali sme niekoľko odporúčaní, ktoré je dobré do starostlivosti zaradiť hneď od prvých dní. 

 1. Pokúste sa pochopiť, ako sa človek po infarkte cíti.  
  Po infarkte pociťujú ľudia mnoho emócií, ako strach, znepokojenie, šok, depresiu. Niekedy stačí na zmiernenie ich prejavu vypočutie a pocit porozumenia. 
 2. Počúvajte. 
  Váš blízky sa možno bude chcieť vyrozprávať o svojom zážitku s infarktom. Aj keď je to veľmi lákavé, neponáhľajte sa s radami. 
 3. Pracujte s informáciami
  Infarkt prináša so sebou aj mnoho nových odporúčaní, výrazov a informácií, ktoré môžu byť ťažšie na spracovanie. Navyše, vo vypätých situáciách sa môže objaviť aj problém so sústredením a zapamätaním si. Hľadajte informácie, hovorte o nich a ak vás niečo zaujíma, neváhajte sa opýtať lekára. 
 4. Podporte zmeny v stravovaní.  
  Postupne sa pokúste nastaviť zmeny v stravovacích návykoch, vďaka ktorým môžete nielen zabrániť ďalšiemu infarktu u blízkeho, ale aj iným ochoreniam. Rovnako tak znížite riziko kardiovaskulárnych ochorení aj u ostatných členov rodiny. 
 5. S fajčením treba prestať. 
  Predpokladá sa, že celosvetovo je za 36 % prvých infarktov zodpovedné fajčenie. Ak je váš blízky fajčiar, je veľmi dôležité sa tohto zlozvyku po prekonanom infarkte zbaviť. Už pár dní potom, ako s fajčením skoncujete, výrazne znížite negatívny dopad na zdravie artérií (ciev). 

  Majte na pamäti, že aj pasívne fajčenie je mimoriadne škodlivé. Ak žijete s niekým, kto prekonal infarkt myokardu, chráňte ho pred dymom z cigariet. Možno je ten správny čas prestať fajčiť aj pre vás a najbližšie okolie.

 6. Pomôžte manažovať liečbu. 
  Ak má váš blízky problém zapamätať si, kedy a aké lieky má užívať, pomôžte mu s tým. Použiť môžete denné či týždenné dávkovače na lieky. V súčasnosti sú k dispozícii aj rôzne pripomienky v mobilných telefónoch alebo aplikácie.  
  Stretnúť sa môžete s rôznymi typmi liekov, niektoré je dobré podať akútne (napríklad nitroglycerín). Ak máte akékoľvek otázky ohľadom liekov, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
   
 7. Rozhýbte sa.  
  Človek je po infarkte krehký a potrebuje veľa oddychovať. Ak ale nemá iné závažné pridružené ochorenia, ktoré by mu objektívne bránili v pohybe, nemôže oddychovať navždy.  

  S pohybom sa začína už v nemocnici. Podľa odporúčaní, ktoré po prepustení z nemocnice dostanete, rozpohybujte sa spoločne. 30 minútová fyzická aktivita denne významne znižuje riziko ďalšieho infarktu. Začnite pomalými a krátkymi prechádzkami a postupne zvyšujte náročnosť. 

 8. Buďte pripravení podať prvú pomoc.  
  Napriek všetkým opatreniam majú pacienti po prekonanom infarkte vždy vyššie riziko reinfarktu (opätovného infarktu myokardu) než zdraví ľudia.  

Pri príznakoch infarktu myokardu volajte 155 alebo 112, operátor vás bude navigovať. Je možné, že bude nutné podať tzv. KPR (kardiopulmonálnu resuscitáciu). Takýto tréning je súčasťou kurzov prvej pomoci. 

Prečítajte si všetko dôležité v našom článku: Infarkt myokardu (srdcový infarkt) – príznaky, diagnostika a liečba.  

Myslite aj na seba 

Zoznam odporúčaní, ktoré je dobré zahrnúť po infarkte, ešte bude pokračovať. Ale kým sme sa doteraz venovali najmä tomu, čo všetko potrebuje človek, ktorý prekonal infarkt myokardu, tie nasledujúce budú dôležité najmä pre okolie. Infarkt totiž častokrát otočí život rodiny „naruby”.  

U všetkých jej členov sa objavuje únava, smútok, strach, hnev a úzkosť – je to normálna reakcia na stresovú udalosť. Nebezpečné ale je, ak trvajú dlho alebo prerastajú do závažných problémov, ktoré môžu vyústiť až k vyhoreniu.  

Depresia sa u opatrovateľov objavuje často 

Depresia je, bohužiaľ, ešte stále vnímaná skôr ako prejav slabosti, no ide o reálne ochorenie, ktoré potrebuje manažment a rýchlu intervenciu. Vety typu „všetko je len v hlave” a vykašli sa na to” sú skôr škodlivé. Ignorovanie a popieranie vlastných pocitov ich neodstráni. 

Depresiu môžu signalizovať tieto príznaky: 

 • pocit smútku, beznádeje, plač,  
 • zmeny v stravovacích návykoch, nechutenstvo alebo prejedanie sa,  
 • zmena v kvalite a trvaní spánku,  
 • strata záujmu o ľudí a veci, ktoré vás predtým tešili,  
 • zvýšená konzumácia alkoholu alebo drog, 
 • problém so sústredením sa a plánovaním,  
 • zanedbávanie osobnej starostlivosti a vzhľadu,  
 • myšlienky na dobrovoľné ukončenie života,  
 • pretrvávajúce fyzické príznaky, ktoré nereagujú na liečbu, ako bolesť hlavy, problém s trávením, chronické bolesti krku a chrbta. 

Ak viac ako polovicu svojho času pociťujete spomínané príznaky depresie, neodkladajte návštevu lekára. Depresia sa dá liečiť liekmi aj bez nich, dôležité je nenechať svoje psychické zdravie bez starostlivosti. 

Syndróm vyhorenia 

Vyhorenie opatrovateľa je stav fyzického, emocionálneho a duševného vyčerpania. Popri tom, že človek cíti veľkú únavu, smútok a depresiu, častokrát sa mení aj jeho postoj k opatrovanému z pozitívneho na negatívny. Syndróm vyhorenia veľmi vážne zasahuje do všetkých aspektov života. 

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť vyhnúť sa takto vážnym negatívnym dôsledkom na vašom duševnom zdraví. Pokúste sa zaradiť ich do svojho života.  

 1. Požiadajte o pomoc. 
  Ak váš blízky nemôže pracovať (je invalidný), budete zrejme pociťovať vyššie ekonomické bremeno. Pracovať na plný úväzok na dvoch miestach nie je ale dlhodobo udržateľné. Nebojte sa zapojiť do starostlivosti o blízkeho aj ostatných členov rodiny či okolie.  
  Buďte ale konkrétni a požiadavku jasne formulujte. Delegovať tak môžete úlohy ako nakupovanie, upratovanie, sprevádzanie k lekárovi a mnohé iné. 
 2. Nájdite si čas pre seba. 
  Je veľmi žiaduce, aby ste mali svoj vlastný čas na oddych alebo venovanie sa koníčkom. Aj malá prechádzka osamote alebo večera s priateľmi vám dodá veľa energie. Nebojte sa hovoriť aj o svojich pocitoch a potrebách.  
 3. Vaše ciele musia byť reálne. 
  Starostlivosť o blízkeho môže veľmi intenzívne poháňať láska, ktorú cítite. Nebuďte na seba priveľmi prísni a pokúste sa reálne zhodnotiť, či sú ciele, ktoré ste si stanovili, dosiahnuteľné.  
  Zmeny robte pomaly, postupne a s rešpektom voči pacientovi i sebe. Úprimne a reálne sa treba tiež zamyslieť, či nie ste v situácii, keď by ste mali využiť služby profesionálnych opatrovateľov.  
 4. Spolu aj bez seba. 
  Infarkt veľmi významne zasiahne do partnerského života – vrátane toho intímneho. Mnoho párov dokáže na svojom vzťahu veľmi úspešne pracovať, no mnohé, naopak, premárnia svoju šancu.  

Tak, ako je dôležité podieľať sa na zmene životného štýlu spoločne, potrebujete tiež aktivity, ktoré robíte jeden bez druhého. Téme vzťahov sme sa komplexnejšie venovali v článku Intímny život po infarkte myokardu.

Hlavná rada na záver – snažte sa vylúčiť zo života stres  

Už ste to určite počuli nespočetne veľakrát, ale ide o naozaj veľmi dôležitú tému. Stres zabíja. V ohrození začne vaše telo vylučovať adrenalín a kortizol – hormóny, ktoré zabezpečia energiu na záchranu organizmu (bojuj alebo uteč).  

Po akútnom ohrození sa oba hormóny v tele rozptýlia. Pri dlhodobom chronickom strese sa ale hromadia a poškodzujú bunky, ktoré sú náchylnejšie na ochorenia.  

Chronický stres je rizikovým faktorom mnohých chorôb vrátane tých kardiovaskulárnych. 

Ak neviete, s čím začať, zatancujte si spolu. Ide o príjemnú aeróbnu činnosť, ktorá udržuje vaše srdce zdravé, znižuje stres a zbližuje. 

Modrý banner? 
Nie
Zdroje

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073839910100194X 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248240 

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Istonova2/subor/beresova.pdf 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2804%2917018-9/fulltext 

 

SK-NPS-0422-00022 

Dátum prípravy materiálu: jún 2022 

Článok objednaný spoločnosťou Amgen Slovakia, s.r.o 

Pripravené v spolupráci s MUDr. Ivanou Šoóšovou, PhD., FESC 

Praktický prehľad potravín

Stiahnite si rozšírený zoznam potravín s rozdelením na
odporúčané a nevhodné.

Zoznam potravín

Nie