sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 178.41.106.53 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )
žena drží dieťaťu ruky

Atopická dermatitída a jej dopad na psychiku dospelého človeka. Ako sa s tým vyrovnať?

Autor: 
Mgr. Silvia Schmidtmayerová
Odborný garant: 

„Nebyť vo svojej koži“ – výstižnejšie príslovie, ktoré by charakterizovalo život s atopickou dermatitídou snáď ani neexistuje. Toto chronické a zápalové ochorenie kože postihuje najmä deti, no bojujú s ním aj dospelí. Dlhodobo zhoršený stav kože má bezpochyby výrazný vplyv na psychiku človeka, no existujú kroky, ktoré môžete podniknúť s cieľom jeho zníženia.

Zdravý človek si ani neuvedomuje, ako dobre a prirodzene sa vo svojej koži cíti. Občas nás možno potrápi rôzne povrchové poranenie kože, no to vnímame len do bodu, pokiaľ sa nezahojí. Predstavte si však, že by ste tento problém riešili dlhodobo. 

Život s chronickým kožným ochorením ako atopická dermatitída nie je jednoduchý. Dôvodom je najmä každodenná starostlivosť a fyzické nepohodlie spojené so symptómami ochorenia. Pocit svrbenia a potreba škrabania sú často na vrchole ľadovca nepríjemných pocitov. Ľudia s atopickou dermatitídou častokrát kvôli páleniu a podráždeniu kože nespia, čo spôsobuje únavu, vyčerpanosť, podráždenosť, úzkosti alebo až depresiu.

Množstvo pacientov s atopickým ekzémom za posledné roky stúpa. Zatiaľ čo lekári skúmajú príčinu, odborníci na duševné zdravie sa zameriavajú práve na problém, že súčasne stúpa aj počet ľudí, ktorí majú zhoršenú kvalitu života. Tú najčastejšie (okrem samotného ochorenia) spôsobuje nekvalitný spánok, nespokojnosť s fyzickým výzorom či strach z interakcie s inými ľuďmi.

Čo trápi ľudí s atopickou dermatitídou najčastejšie?

Nespavosť, dlhodobá podráždenosť až depresia

Svrbenie a kožné nepohodlie spojené s atopickou dermatitídou často narúša kvalitu spánku. Možno sa kvôli ekzému často budíte a máte problém s opätovným zaspávaním, čo sa môže odraziť na celkovej pohode a fungovaní počas dňa.

Pocit, že vám to dobre nemyslí, neviete si zapamätať veci, ste podráždený, nervózny či ťažšie znášate záťaž – to všetko sú emócie a problémy, ktoré súvisia so samotným ochorením. V dlhodobom horizonte to však môže vyústiť do stavov úzkosti až depresie, čo je už vážny stav, ktorý je nutné liečiť spolu s odborníkom.

Čo je však najdôležitejšie vedieť je to, že stres má vplyv na intenzitu prejavov ochorenia. Je to teda akýsi začarovaný kruh, ktorý by ste sa mali pokúsiť prelomiť. Samotné ochorenie sa vyznačuje fázami zlepšenia a zhoršenia, no je potrebná aj snaha z vlastnej iniciatívy zredukovať stres na čo najnižšiu možnú mieru. Pomôcť môžu rôzne meditačné techniky, joga, prechádzka v prírode, alebo akékoľvek koníčky, ktoré vám robia radosť. 

Strach z prvého dojmu a spoločenského života ako takého

Druhou rovinou sú spoločenské vzťahy. Stretávanie sa s novými ľuďmi môže byť pre vás kvôli atopickému ekzému neľahkou úlohou. Obavy, že kvôli stavu svojej pokožky urobíte zlý prvý dojem majú svoje opodstatnenie. Náš výzor totiž vyvoláva v druhých ľuďoch pocit dôveryhodnosti, alebo naopak nedôveryhodnosti. 

Výskumy dokonca potvrdzujú, že atraktívnejším ľuďom pripisujeme ďalšie pozitívne vlastnosti, aj keď toto vnímanie nemá žiadne vedecké podloženie. Sú to archetypy, akési zaužívané vzorce, ktoré v reálnom živote bývajú zdrojom predsudkov a nesprávnych hodnotení. 

Je však dôležité pripomenúť, že fyzický výzor je len časť prvého dojmu, ktorý zanechávame v druhých ľuďoch. Dôležité sú sympatie, aký pocit z nás vyžaruje, akým hlasom rozprávame, aké slová používame. Nezabudnite, že za krátky čas si sotva spravíme názor o človeku ako komplexnej osobnosti.

Okrem prvého dojmu je tu aj rovina celkového spoločenského života. Možno sa mu vyhýbate, pretože sa kvôli príznakom ochorenia necítite dostatočne sebaisto a interakcie s druhými ľuďmi vo vás vyvolávajú pocit strachu a bojazlivosti.

Výsledkom tak môže byť nielen vyhýbavý prístup k ľuďom, ale aj problémom a životu ako takému. Ochorenie môže navyše brániť v plnohodnotnom prežívaní vzťahov, plnom nasadení v práci alebo vo využití voľného času. Všetky tieto aspekty vytvárajú záťaž na psychiku a je dobré naučiť sa s nimi pracovať. Ako na to?

 
Modrý banner? 
Nie

3 tipy pre atopikov, ako zlepšiť svoje mentálne zdravie 

Vyrovnajte sa s faktom, že niektoré veci neviete zmeniť 

Človek s atopickým ekzémom môže ľahko nadobudnúť pocit, že choroba má „hlavné slovo“. Častokrát je nutné sa jej prispôsobiť, najmä ak sa príznaky zhoršili, či zmeniť svoje plány. To však neznamená, že nemôžete žiť kvalitný a spokojný život. Dôležité je mať reálne ciele aj očakávania.

Prax ukazuje, že ľudia s atopickou dermatitídou dokážu dosiahnuť vnútorný pokoj až vtedy, ak príjmu fakt, že niektoré prejavy sa nedajú zmeniť. A to aj napriek dobrej odpovedi na liečbu. Prijatie tohto faktu oslobodzuje a umožňuje viesť zmysluplný život.

Dôležité je však slovné spojenie „niektoré“, pretože nie je nutné brať svoj stav ako absolútne nemenný. Medicína napreduje a môžu pribudnúť nové možnosti liečby atopickej dermatitídy. Preto otvorene komunikujte so svojim dermatológom a pýtajte sa na to, či ste už vyčerpali všetky dostupné možnosti. 
Okrem liečby fyzických prejavov nezabúdajte ani na mentálnu rovinu. Je dôležité poznať nástroje a možnosti, ako prijať a pracovať s prejavmi ochorenia s cieľom redukovať ich vplyv na každodenný život.

Naučte sa hovoriť o svojom ochorení

Dôvod, prečo sa ľudia s atopickou dermatitídou vyhýbajú sociálnym kontaktom je okrem neistoty aj obava z toho, že nebudú vedieť odpovedať na otázky o svojom ochorení. Poprípade o tom nechcú rozprávať vôbec a táto predstava v nich vyvoláva úzkosť. 

Ak sa však naučíte nájsť správne slová, ako opísať svoj stav, môžete si výrazne pomôcť. Či už sa stretnete s ľuďmi, ktorí majú neprimerané komentáre, kladú vám osobné otázky alebo robia mylné závery, vďaka trefným a relevantným informáciám im budete vedieť odpovedať. Samozrejme, vždy platí, že nie je vašou povinnosťou nikomu nič vysvetľovať a ak sa na daný rozhovor necítite, druhej osobe to jednoducho vysvetlite.

Ak cítite potrebu, vyhľadajte pomoc odborníka

Je v poriadku vyhľadať odbornú pomoc v prípade, ak sa cítite dlhodobo unavene, chorobou a životom vyčerpane, poprípade si aktuálne neviete poradiť. Počas spoločnej práce s psychológom sa môžete naučiť relaxačné techniky či metódy, ako zvládať a ovládať nutkavý pocit škrabania sa či porozumieť svojej chorobe a emóciám.

Terapia najčastejšie zahŕňa tieto aktivity:

 • KBT (kognitívno-behaviorálna terapia): pomáha pacientom s tréningom, ako zvládať medziľudské situácie a komunikačné stratégie.
 • Krátka dynamická terapia: zameraná na vnímanie ochorenia atopickej dermatitídy a s tým spojenými konfliktmi, zohavenie, pocity odmietania druhými, úzkosť, hnev spojený s potrebou škrabania, depresívne vnímanie ako dôsledok života s ochorením.
 • Stres manažment: techniky na zvládanie tlaku s prihliadnutím na rovnováhu a kontrolu. 
 • Relaxačné techniky a špeciálne upravený autogénny tréning („koža je pokojná a príjemné chladivá“).
 • Nácvik techník „neškrabania sa“.
 • Reálne očakávania, hĺbka poznania ochorenia a možnosti liečby.

Zhrnutie

Život s atopickou dermatitídou možno nie je jednoduchý, no netreba prepadať negatívnym emóciám. Dlhodobý stres môže zhoršovať celkové prejavy ochorenia, a vy sa tak ocitnete v začarovanom kruhu. Aby ste zlepšili svoje mentálne zdravie, vyskúšajte aplikovať do života nasledujúce tipy.

 • Venujte sa aktivitám, ktoré vás upokojujú a robia vám radosť (joga, meditácia, ručné práce...).
 • Prijmite fakt, že niektoré veci neviete ovplyvniť a netrápte sa preto.
 • Naučte sa hovoriť o svojom ochorení.
 • V prípade potreby je úplne v poriadku vyhľadať pomoc psychológa – 
 • naučí vás množstvo praktických techník.

Máte príznaky tohto ochorenia?

Nečakajte a vyhľadajte odborníka vo vašej blízkosti.

Zoznam odborníkov

Nie