dermatologička konzultuje diagnózu s pacientom

Všetko, čo potrebujete vedieť o systémovej liečbe atopickej dermatitídy

Odborný garant: 

Jednou z najzaujímavejších vecí, s ktorými sa môžeme stretnúť v 21. storočí je príchod nových možností liečby viacerých imunitne podmienených ochorení, medzi ktoré radíme aj atopickú dermatitídu (atopický ekzém). Tieto nové terapeutické možnosti zásadne menia povahu ochorenia, prognózu a kvalitu života pacientov.

Atopická dermatitída (AD) predstavuje pre pacienta príbeh na celý život. Ide o chronické zápalové ochorenie, ktoré sa najčastejšie objavuje už v detskom veku. V niektorých prípadoch môže s vyšším vekom ekzém spontánne vymiznúť, ale taktiež môže pretrvať až do dospelosti, alebo sa prejaviť až v dospelom veku. Prejavuje sa kožnými léziami, ktorých nepríjemnými príznakmi sú svrbenie, začervenanie, bolesť a zvýšená citlivosť pokožky na rôzne vnútorné a vonkajšie podnety, čím značne ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

Úloha imunitného systému pri atopickom ekzéme

Bunky imunitného systému uvoľňujú celý rad prozápalových cytokínov, ktoré pomáhajú nášmu telu bojovať so škodlivými vírusmi a baktériami. Avšak u ľudí s imunitne podmienenými ochoreniami, ako je atopická dermatitída, imunitný systém nadmerne reaguje a spúšťa uvoľňovanie prozápalových látok, čo má za následok vznik zápalu. Tento chronický zápal vedie k léziám na koži a ďalším symptómom bežným pre mnoho typov ekzémov.

 
Modrý banner? 
Nie

Alfou a omegou úspešnej liečby AD je stále lokálna liečba

Dobre zvolená lokálna liečba topickými prípravkami (emolienciami) je kľúčová aj pri ťažkých formách atopickej dermatitídy, pri ktorých pacient potrebuje systémovú liečbu. Preto je dôležité, aby pacient zotrval pri vhodnom ošetrovaní kože. Pravidelné nanášanie krémov a mastí dokáže udržať dobrý stav pokožky omnoho dlhšie. Široký výber produktov pre atopikov nájdete v online lekárni pilulka.sk

Prečítajte si tiež:

Systémová liečba atopickej dermatitídy 

Systémová liečba je indikovaná pacientom, ktorým potvrdili diagnózu stredne závažnej až závažnej AD, ktorá sa pri starostlivo aplikovanej lokálnej liečbe dostatočne nezlepšuje. Systémovú terapiu je dôležité kombinovať s lokálnou terapiou.

Možnosti systémovej liečby môžeme rozdeliť na fyzikálnu – fototerapiu a medikamentóznu liečbu

Príručka pre tínedžerov

Stiahnite si praktickú príručku pre tínedžerov s atopickým ekzémom.

Stiahnuť

Fototerapia

Fototerapia sa zvyčajne využíva v prípadoch, kedy lokálna liečba nedostačuje. Ide o efektívnu liečebnú metódu, pri ktorej sa pokožka atopika vystavuje ultrafialovému žiareniu UVA a UVB

Liečba prebieha na úrovni imunitného systému, potláča tvorbu zápalových procesov a rozvoj bakteriálnych infekcií, čím pomáha kontrolovať vzplanutia atopickej dermatitídy. Pri pravidelne aplikovanej fototerapii môže trvať mesiac až dva, kým sa dostavia prvé viditeľné výsledky zlepšenia stavu ekzému. 

Medikamentózna liečba 

Antihistaminiká 

Antihistaminiká sú liečivá, ktoré pomáhajú zmierniť príznaky alergickej reakcie. Ide o najčastejšie predpisovanú systémovú liečbu atopického ekzému. Používajú sa na zmiernenie príznakov svrbenia, pre rýchlu úľavu a vďaka svojmu sedatívnemu účinku pomáhajú pacientom pri problémoch so zaspávaním, ktoré býva v dôsledku škrabania ekzému sťažené. 

Tieto liečivá majú však zmysel len ako prvá pomoc pri krátkodobom užívaní a príznaky ochorenia výrazne nezlepšujú.

Systémové kortikosteroidy

U niektorých pacientov, ale aj rodičov, prevláda strach z liečby kortikosteroidmi. Avšak tieto liečivá majú dôležitý význam pri akútnom vzplanutí ekzému a vedia ho efektívne zmierniť

Kortikosteroidy sa však užívajú len krátkodobo a s intervalovými pauzami, aby sa predišlo vzniku vedľajších účinkov. Systémové kortikosteroidy taktiež radíme medzi liečivá, ktoré potláčajú imunitný systém a zápal. 

Imunosupresívna a protizápalová liečba 

Imunosupresíva sú liečivá, ktoré pomáhajú kontrolovať a potlačiť prehnanú reakciu imunitného systému, čím vedia spomaliť a zmierniť nástup ekzému a predchádzať infekciám pokožky

Predtým, ako sa pacient začne liečiť niektorými modernejšími prípravkami je dôležité, aby si najprv prešiel liečbou imunosupresívami

Najčastejšie podávaným liečivom na systémovú liečbu AD zo skupiny imunosupresív je cyklosporín A. Liečivo je indikované pacientom s ťažkou atopickou dermatitídou, u ktorých zlyhala konvenčná terapia. Ponúka rýchlu úľavu od nepríjemných príznakov, avšak jeho účinok nie je dlhodobý a po čase môže dochádzať k relapsom ochorenia. 

Navyše, u pacientov užívajúcich imunosupresíva sa môžu objaviť vedľajšie účinky, ako zvýšenie krvného tlaku, problémy s pečeňou, bolesti hlavy, malátnosť a nevoľnosť. 

Biologická liečba

S príchodom nových inovatívnych možností liečby (akými je biologická liečba) svitá nádej pre pacientov, ktorým tradičná liečba doteraz dostatočne nezabrala.

Biologické lieky sa dnes radia medzi inovatívne formy liečby. Na rozdiel od liekov vyrobených z chemických látok, biologické lieky pochádzajú zo živých organizmov, ktoré boli biotechnologicky upravené. Účinná látka je vytvorená živým organizmom alebo bunkami, a tak ide o väčšie a zložitejšie štruktúry, ako sú napríklad proteíny. 

Tým, že liek vytvára živý organizmus a výroba pozostáva z množstva rozličných krokov, môžu v každej šarži (výrobnej sérii) nastať drobné odchýlky, ktoré však kvalitu lieku neovplyvňujú.

Našťastie, už aj pri tomto ochorení výskum pokročil a pribúdajú nové moderné terapeutické riešenia, ktoré sú zamerané nielen na riešenie symptómov. V súčasnej dobe máme už aj na slovenskom trhu unikátnu biologickú liečbu, ktorá účinkuje na princípe blokovania zápalových cytokínov, ktoré sú kľúčové pri rozvoji atopickej dermatitídy. 

Touto presne zacielenou blokádou dochádza k zníženiu reaktivity a odpovede imunitného systému na rôzne podnety, čo má za následok zníženie zápalu, a teda aj efektívne zmiernenie príznakov atopickej dermatitídy.

Niektorí pacienti môžu pociťovať pri slovnom spojení biologická liečba obavy. Avšak skúsenosti z praxe ukazujú, že bezpečnosť a efektivita takejto liečby je veľmi dobrá a prínosy významne prevyšujú nad možnými rizikami.

Pre koho je určená biologická liečba?

Biologická liečba sa na Slovensku uhrádza pacientom so závažnou atopickou dermatitídou po predchádzajúcom schválení úhrady zdravotnou poisťovňou. Na schválenie úhrady je nevyhnutné, aby boli splnené tzv. indikačné obmedzenia

Okrem vekovej hranice pacienta je definovaná aj systémová terapia, ktorá musí byť preukázateľne nedostatočne účinná alebo pre pacienta nevhodná. Až vtedy je schválená biologická liečba.

Biologická liečba atopickej dermatitídy znamená veľký pokrok s efektom na zlepšenie života pacienta so stredne závažnou až závažnou atopickou dermatitídou. Je však potrebné zdôrazniť, že ani tá najmodernejšia liečba nedokáže odstrániť vrodený sklon k ochoreniu, ktorý pretrváva celý život. 

Atopická dermatitída si preto vyžaduje komplexnú liečbu, ktorá zhŕňa:

  • lokálnu starostlivosť o kožu, 
  • dodržiavanie zásad starostlivosti o kožu,
  • dobrý vzťah medzi pacientom a lekárom.

Máte príznaky tohto ochorenia?

Nečakajte a vyhľadajte odborníka vo vašej blízkosti.

Zoznam odborníkov

Nie