Oko staršej ženy

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) – príznaky, diagnostika a liečba

Odborný garant: 

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je vo vyspelých štátoch najčastejšie ochorenie, ktoré vedie k strate centrálneho videnia. Ľudia však zvyknú pripisovať zhoršený zrak veku a problém neriešia. Pritom včasné podchytenie príznakov a následná liečba vedia zachrániť zrak. Prečítajte si preto viac o príznakoch, diagnostike či liečbe VPDM.

Zrak človeka vo vyššom veku môžu ohroziť tri skupiny ochorení. Tá prvá sa týka všetkých ľudí a ide o prirodzené zhoršovanie zraku zapríčinené starnutím. Druhú skupinu tvoria ochorenia, ktoré sú spôsobené prostredím či inou chorobou ako napríklad cukrovkou. Do tretej skupiny patria ochorenia, ktoré spôsobujú zmeny v štruktúrach oka a nepostihujú všetkých ľudí. Radíme sem aj vekom podmienenú degeneráciu makuly (VPDM).

Čo je to VPDM?

Vekom podmienená degenerácia makuly je chronické degeneratívne ochorenie oka, ktoré ako už názov napovedá, prichádza vo vyššom veku.

Makula (alebo aj žltá škvrna) je časť oka, ktorá sa nachádza v centrálnej časti sietnice. Má asi 5 milimetrov a je to miesto najostrejšieho videnia. Keď však z nejakého dôvodu nastane poškodenie buniek oka v makule a jej okolí, človek začína mať zhoršené videnie a vyústiť to môže až do čiastočnej či úplnej slepoty

Pri VPDM teda môže nastať strata centrálneho videnia, no periférne ostáva zachované – pri každodennom živote je však problém už aj to a starší človek sa tak stáva odkázaný na pomoc iných.

Prečo sa to deje, nie je lekárom známe – nepoznajú presnú príčinu vzniku ochorenia. Dôležité je však rozlišovať dve formy ochorenia a ideálne ho podchytiť už v prvotnej fáze.

Dve formy ochorenia

Ochorenie sa vyskytuje v dvoch formách – vlhkej a suchej – pričom najčastejšie sa vyskytuje práve druhá spomenutá. Suchá forma sa v prvotnej fáze prejavuje drobnými žltými bodkami v sietnici (drúzy), no pacienti ešte v tomto štádiu nemusia mať žiadne iné príznaky. Postupne sa môže rozostriť zrak, čo obmedzí bežné činnosti ako čítanie a písanie. Poškodenie zraku je v tejto fáze postupné.

V niektorých prípadoch sa toto ochorenie neskôr zmení na vlhkú formu, čo sa prejaví náhlym zhoršením videnia. Pacienti môžu vidieť predmety pokrivené a deformované, v centrálnej časti zorného poľa im môže prekážať tmavý fľak a v najhoršom prípade to môže viesť k úplnej strate centrálneho videnia

Táto forma ochorenia je preto nebezpečnejšia, no mnoho pacientov si uvedomí, že ide o problém, až keď sa situácia výrazne zhorší.

Príznaky VPDM

Ochorenie sa môže začať rozvíjať už vo veku 50-60 rokov. Pacient môže na začiatku vnímať len minimálne problémy so zrakom a ťažkosti sa môžu spočiatku týkať len jedného oka. V ďalšom štádiu patrí k výraznejším príznakom:

 • náhle zhoršenie zraku,
 • rozmazaná škvrna v centrálnej časti zorného poľa,
 • deformované a pokrivené videnie predmetov,
 • rovné čiary sa javia ako pokrivené/vlnité,
 • poprehýbané písmená,
 • farby sa môžu zdať menej sýte, vyblednuté.

Rizikové faktory

Vekom podmienená degenerácia makuly je multifaktoriálne ochorenie – to znamená, že ho spôsobuje kombinácia viacerých faktorov. K najčastejším rizikových faktorom radíme:

 • vek nad 65 rokov,
 • ženské pohlavie,
 • svetlá farba očí,
 • genetika (výskyt ochorenia v rodine zvyšuje riziko),
 • rasová predispozícia (europoidná rasa má najväčšiu predispozíciu),
 • slnečné žiarenie (nadmerné vystavenie sa slnku, ale aj modrému svetlu z obrazoviek),
 • nedostatok antioxidantov v potrave,
 • fajčenie (štyrikrát vyššie riziko oproti nefajčiarom),
 • vysoký krvný tlak, 
 • zvýšený cholesterol, 
 • obezita či cukrovka.
Nie

Máte príznaky tohto ochorenia?

Nečakajte a vyhľadajte odborníka vo vašej blízkosti.

zoznam odborníkov

Diagnostika VPDM

Základom úspechu je pri takomto type ochorenia včasná diagnostika a liečba, ktorá dokáže spomaliť progresiu ochorenia. Častým omylom starších ľudí, ale aj ich detí, je pripisovanie problémov so zrakom len vyššiemu veku. Odkladanie návštevy očného lekára môže viesť k  nezvratnému poškodeniu zraku, dokonca až k slepote.

Pravidelná návšteva očného lekára (aspoň raz ročne) by pritom mala byť po 50. roku života samozrejmosťou – netreba preto na ňu zabúdať.

Ako prebieha takéto očné vyšetrenie?

Prvým krokom je vyšetrenie zrakovej ostrosti, následne bezbolestné vyšetrenie očného pozadia (fundoskopia), ktoré dokáže odhaliť mnohé ochorenia. Najprv vám lekár do očí aplikuje kvapky – tie rozšíria zrenice a uľahčia mu vyšetrenie vnútorných štruktúr oka. Videnie je potom síce na nejaký čas rozmazané a neodporúča sa šoférovať, no po niekoľkých hodinách sa vráti do normálu.

Po rozkvapkaní očí vám lekár vyšetrí očné pozadie kontaktnou alebo bezkontaktnou metódou. V oboch prípadoch sa sleduje štruktúra sietnice. Ak sa pod ňou nachádzajú malé žlté škvrny (drúzy), ide s vysokou pravdepodobnosťou o prvotnú formu ochorenia.

Niekedy môže mať lekár v ambulancii aj plagát s Amslerovou mriežkou, ktorá sa tiež využíva na diagnostiku VPDM. Pacient s týmto ochorením vidí niektoré čiary mriežky zvlnené. V prípade, že čiary dokonca chýbajú, môže ísť o pokročilejšiu formu ochorenia. Tá vyžaduje čo možno najskoršie začatie liečby. Test s Amslerovou mriežkou si dokonca môžete vyskúšať aj doma.

Pre ďalšie potvrdenie diagnózy sa využívajú vyšetrenia ako OCT (optická koherentná tomografia) či OCT-angiografia, ktorá ponúka ešte detailnejší obraz o stave a funkčnosti sietnice. V oboch prípadoch ide o bezbolestné vyšetrenie.

Liečba VPDM

Presná príčina ochorenia nie je známa, a preto sa ochorenie nedá úplne vyliečiť. Dôležité je jeho včasné podchytenie a stabilizácia.

Pri prvotnej (suchej) forme je liečba založená na podávaní doplnkov stravy, ktoré obsahujú betakarotény, luteín, zeaxantín, ale aj vitamíny C a E či minerály (zinok, selén, meď). V spojení s vhodnou stravou bohatou na antioxidanty sa dokážu posilniť bunky sietnice, a spomaliť tak rozvoj ochorenia.

Ak pacient vyhľadá lekársku pomoc neskoro a jeho ochorenie už postúpilo do vlhkej formy, liečba je potom náročnejšia. Najčastejšie sa takýmto pacientom podávajú injekcie priamo do oka (anti-VEGF liečba), a to spočiatku v mesačných intervaloch. Neskôr sa intervaly medzi injekciami môžu predlžovať, dokonca až na troj či štvormesačné.

Samotné podávanie injekcií nie je bolestivé, pretože oko je znecitlivené podaním anestetických kvapiek. Zákroku sa netreba báť, pretože len takáto liečba dokáže spomaliť postupné zhoršovanie videnia. Prax ukazuje, že väčšine pacientov sa pri podávaní anti-VEGF liečby zrak prestane zhoršovať, alebo sa dokonca môže zlepšiť.

Predchádzajte problémom so zrakom (prevencia)

Odstránením rizikových faktorov môžete výrazne znížiť svoju náchylnosť na rozvoj vekom podmienenej degenerácie makuly. Samozrejme, nie všetky faktory sa dajú ovplyvniť, no fajčenie, obezita či zvýšený cholesterol sú faktory, ktoré sa dajú odstrániť. Základom sú pravidelné vyšetrenia u očného lekára a nosenie okuliarov s UV filtrom, ktorý ochráni zrak.

Starší ľudia by tiež mali dbať na vyváženú stravu, ktorá je bohatá na prírodné antioxidanty (kapusta, brokolica, šalát...) a omega-3 mastné kyseliny (ryby, morské plody...). Ideálne je začať s prevenciou už po 50-ke, aby sa ochoreniu predišlo v čo najvyššej možnej miere.

Viac si o živote s ochorením VPDMvhodnej strave či najčastejších otázkach pacientov môžete prečítať v ďalších článkoch. 

Nie

Máte príznaky tohto ochorenia?

Nečakajte a vyhľadajte odborníka vo vašej blízkosti.

zoznam odborníkov