žena píše na notebooku

Vy sa pýtate my odpovedáme: Otázky o ochorení VPDM (1. časť)

Autor: 
MUDr. Oliver Mišík
Odborný garant: 

Po uverejnení prvých článkov na tému vekom podmienená degenerácia makuly na našom Facebooku sme dostali množstvo komentárov a otázok. Rozhodli sme sa preto na niektoré z nich odpovedať – konkrétne sme o odpoveď poprosili špecialistu, MUDr. Olivera Mišíka z oftalmologického oddelenia Nemocnice Poprad.

„Liečiť to zatiaľ nevedia. Mamička mala vlhkú formu, tá je horšia.“

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) sa vyskytuje v 2 formách – suchá (neexsudatívna, atrofická) a vlhká (exsudatívna, neovaskulárna). 

Suchá forma je častejšia (asi 90 % pacientov), ide o počiatočné štádia ochorenia (včasná, mierna VPDM), pri ktorej sa v sietnici tvoria usadeniny tzv. drúzy. Ochorenie v tejto forme pomaly progreduje a spôsobuje zhoršenie centrálneho videnia. 

Vlhká forma je zriedkavejšia, ale o to závažnejšia. Pri nej dochádza k prerastaniu ciev z cievovky do sietnice a k hromadeniu tekutiny v jej štruktúrach (vznik opuchu, edému). Následne môžu vznikať krvácania a jazvy, čo spôsobuje rýchlu stratu videnia

Okrem tohto delenia samozrejme existuje ešte množstvo ďalších klasifikácii a druhov tohto ochorenia. Suchej forme sa snažíme predchádzať a stabilizovať ju výživovými doplnkami, obmedzením rizikových faktorov, pri vlhkej forme aktívne zasahujeme intravitreálnou aplikáciou anti-VEGF preparátov (medzi pacientmi známe ako „injekcie do oka“).

„Desať rokov som dostávala injekcie do očí, aby sa ochorenie udržiavalo. Teraz som prišla o jedno oko a čaká ma operácia. Ale výsledok bude asi nulový...“

Pri vlhkej forme VPDM sa intravitreálne injekcie („injekcie do oka“) aplikujú spočiatku zväčša pravidelne v mesačných intervaloch, neskôr sa intervaly aplikácie upravujú individuálne podľa nálezu.

Liečba trvá, pokým pretrváva aktivita ochorenia, ktorá sa potvrdzuje prístrojovým vybavením (napr. OCT – optická koherenčná tomografia alebo angio-OCT vyšetrením). 

Pokiaľ dôjde k stabilizácii ochorenia (vstrebanie tekutiny v štruktúrach sietnice, vymiznutie opuchu), liečba sa môže prerušiť. Nasledovať môže rôzne dlhé obdobie stability ochorenia, jeho reaktivácie, prípadne vznik ďalších komplikácií. 

Súčasne s diagnózou VPDM môžu v oku prebiehať ďalšie ochorenia, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať výslednú zrakovú funkciu, ako napríklad šedý zákal – senilná katarakta. Zriedkavý nie je ani súčasný výskyt viacerých ochorení sietnice, z ktorých niektoré môžu byť ovplyvniteľné ďalšou chirurgickou liečbou. Chirurgická liečba samotného ochorenia VPDM zatiaľ neexistuje.

„Dlhé roky jedávam čučoriedky (počas sezóny) tak štvrť kila denne s medom a ovsenými vločkami. Ani v 75 rokoch nepotrebujem okuliare a vidím presne tak, ako keď som bol mladý. A ešte sa aj dobre cítim.“

Vyvážená strava s vysokým zastúpením ovocia, zeleniny, rýb a vajec je najlepším prirodzeným zdrojom minerálov, luteínu, zeaxantínu a antioxidantov vrátane vitamínov.

Toto všetko sú potraviny, ktorých zložky sú vhodné na spomalenie progresie suchej formy VPDM a predpokladá sa, že by mohli pomáhať tomuto ochoreniu aj predchádzať. 

Žiadna z týchto potravín však sama o sebe, v bežne konzumovaných množstvách, neobsahuje tieto živiny v tak vysokých koncentráciách, ako boli skúšané vo vedeckých prácach, ktoré potvrdili ich účinnosť pri znižovaní šance na progresiu ochorenia do pokročilej formy. 

Preto lekári na základe klinických štúdií pri suchej forme VPDM odporúčajú užívať výživové doplnky obsahujúce luteín, zeaxantín, vitamíny a antioxidanty. Spomínané potraviny však obsahujú aj ďalšie zložky – živiny, enzýmy, vlákninu a pod., ktoré sú dôležitými prvkami pre správne fungovanie organizmu, preto je ich vyššie zastúpenie v potrave určite vítané.

„23 rokov chodím po klinikách a všade mi povedia: „Nedá sa to liečiť ani operovať“. Mám 48 rokov a oči ako 80-ročný. Mám VPDM suchú formu. Lekári povedali, že hrozí slepota...len nevedia, kedy to príde. Odporučili mi len luteín.“

Žiaľ, napriek pokroku vedy a medicíny dnes lekári nevedia aktívne zasiahnuť pri suchej (neexsudatívnej, atrofickej) forme vekom podmienenej degenerácie makuly. 

Momentálne jedinou pomocou pre rizikových pacientov či pacientov s týmto ochorením je vyvarovanie sa rizikovým faktorom – najčastejšie ide o fajčenie, nadváhu, vysoký krvný tlak, zvýšený obsahu cholesterolu v potrave. 

Okrem toho je taktiež dôležité dopĺňanie (prostredníctvom výživových doplnkov) niektorých zložiek výživy, ako sú antioxidanty, minerály (zinok), vitamíny A, C, E, luteín a zeaxantín. 

Súčasťou liečby a prevencie sú aj pravidelné kontroly u očného lekára za účelom skorého záchytu a predchádzania prechodu ochorenia do vlhkej (exsudatívnej) formy.

„Čo robiť, ak lekár zastaví podávanie injekcií z dôvodu, že sietnica je tenká a môže prasknúť. Aké sú ďalšie možnosti?“

Podávanie intravitreálnych anti-VEGF injekcií je na Slovensku prísne regulované zdravotnými poisťovňami, keďže ide o finančne vysoko nákladnú liečbu. Z tohto dôvodu sú veľmi prísne sledované aj indikácie na začatie, prípadne pokračovanie liečby. 

Každú sériu aplikácií musí schváliť zdravotná poisťovňa na špeciálnu žiadosť indikujúceho lekára. Pokiaľ v priebehu liečby vlhkej formy VPDM došlo k úprave stavu, vstrebaniu tekutiny a stabilizácii stavu, nie je ďalej potrebné aplikovať intravitreálne injekcie. 

Po vstrebaní tekutiny môže dôjsť k jej opätovnému objaveniu (reaktivácii ochorenia), ale v týchto miestach môže vzniknúť napríklad aj jazva (fibróza) alebo atrofia (stenčenie) sietnice. 

Bohužiaľ, v tomto prípade ide často o zmeny, ktoré ďalšou anti-VEGF liečbou už nie je možné ovplyvniť. Ani moderná medicína nám zatiaľ žiadne iné možnosti liečby neponúka.

„Čo spôsobuje stenčovanie sietnice?“

Stenčovanie sietnice (odborne atrofia sietnice) je stav, pri ktorom v dôsledku ochorenia sietnice alebo iného javu dochádza k strate nervového tkaniva sietnice. Bez nervového tkaniva nemôže sietnica plnohodnotne plniť svoju úlohu, a teda dochádza k zhoršeniu funkcie zraku

Medzi ochorenia, ktoré môžu spôsobiť atrofiu patrí aj vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM), ktorá vo svojej pokročilej forme môže viesť až ku tzv. geografickej atrofii. 

Geografická atrofia je konečným štádiom atrofickej suchej formy VPDM. Dochádza tu k strate fotoreceptorov aj ďalších buniek a štruktúr sietnice. Atrofické miesta sa vyvíjajú po regresii tzv. drúz (depozitá nespracovaného odpadového materiálu na sietnici), postupne splývajú až vytvárajú geografický tvar – toto prebieha v makulárnej oblasti, zodpovednej za ostré videnie. 

Takto zmenená sietnica nemôže ďalej plniť svoju funkciu a dochádza k zhoršeniu zrakovej ostrosti.
 

Modrý banner? 
Nie

 

Máte príznaky tohto ochorenia?

Nečakajte a vyhľadajte odborníka vo vašej blízkosti.

zoznam odborníkov

Nie